Verkeer
Stuur appje
Zoek

Actiegroep tegen windturbines Hengelo, Delden en Borne dient bezwaar in bij provincie

Pexels windmolen
Op dit moment zijn er geen landelijke regels voor de afstand van windturbines tot woningen.
Beeld: Iurii Laimin / Pexels

Welke invloed hebben grote windturbines op hun omgeving? Dat moet onderzoek gaan uitwijzen. De eisen voor zo'n milieuonderzoek lagen afgelopen weken ter inzage bij de Provincie Overijssel. Inwoners en actiegroepen konden bezwaren en wijzigingen indienen. Een van die actiegroepen is de 'Stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden en Borne'. Landelijke afstandsnormen voor windturbines zijn er nog niet.

Onderzoek

Aan de hand van deze eisen wordt er een onderzoek gedaan naar de gevolgen en de invloed van windturbines op de omgeving, een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Denk hierbij aan effecten op mensen, dieren en de omgeving. De Twentse zoeklocaties worden allemaal op deze manier doorgelicht.

Op dit moment zijn er geen landelijke regels voor de afstand van windturbines tot woningen. Het RIVM voert onderzoek uit om te kijken welke effecten windturbines hebben op de gezondheid van mensen. Het geluid, vaak als 'constant gezoem' getypeerd, zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor slapeloze nachten bij omwonenden.

In de Twentse duurzaamheidsplannen wordt er rekening gehouden met die normeringen. Wanneer de landelijke regels worden ingevoerd, is nog niet bekend.

Windturbine broekheurne videostill
Lees ook
Windturbines tussen Enschede en Buurse van tafel, wel steun voor groot zonneveld

Bezwaren

Tijdens de inzageperiode konden inwoners bezwaar aantekenen. 'Stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden en Borne' heeft een bezwaar ingediend bij de provincie op de eisen voor het vervolgonderzoek. Volgens voorzitter Diederik Neeb van de actiegroep zijn windturbines op de grens van de drie gemeenten geen oplossing: “Laten we vooropstellen dat wij niet tegen windturbines zijn, maar we zijn wel tegen windturbines op deze plek.”

Aanvliegroutes

De locatie, nabij de kruising van de A1 en A35 tussen Borne, Hengelo en Hof van Twente, wordt als één van de geschikte locaties gezien in Twente. Op veel plekken in Twente kunnen geen windturbines geplaatst worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanvliegroutes van vliegveld Twente en het laagvlieggebied van Defensie in Twente.

icon_main_info_white_glyph

RES Twente

De veertien Twentse gemeenten werken samen om een duurzaamheidsplan te maken onder de noemer 'Regionale Energiestrategie Twente' (RES). Alle gemeenten moeten zelf invulling geven waar en hoe ze hun energie duurzaam gaan opwekken.

In het plan staat de eis dat zestig procent moet worden opgewekt met wind en veertig procent met zon. Het Hengelose college pleit voor in elk geval twee windturbines, zodat dan minder ruimte hoeft te worden opgeofferd voor grote zonnevelden.

“Er lopen snelwegen, hoogspanningskabels en een spoorlijn in het gebied. Het is gewoon te vol.”

'Woolde te vol'

Het moge duidelijk zijn: Neeb is tegen: "Er lopen snelwegen, hoogspanningskabels en een spoorlijn in het gebied. Het is gewoon te vol." Vorig jaar bood de actiegroep een petitie aan met ruim 3.500 handtekeningen. De actievoerders denken dat teveel mensen in Hengelo, Borne en Delden last zouden kunnen krijgen van de turbines.

Volgens Neeb wordt er teveel vastgehouden op de 60/40 verhouding van wind en zon. Hij pleit dan ook voor om verder te kijken dan alleen windturbines en zonnepanelen: "Waarom wordt er niet gekeken naar kernenergie? Het hoeft niet meteen een grote centrale te zijn." Er zijn ontwikkelingen gaande met zogenaamde 'small modular reactors (SMR)', maar dit staat nog in de kinderschoenen. Volgens Neeb kan dit een oplossing zijn

Verhaal gaat verder onder foto.

Still windmolensprotest2
In januari 2022 voerden tegenstanders actie bij het stadhuis in Hengelo.
Beeld: 1Twente

Zoeklocaties

De gemeente Hengelo heeft als enige gemeente in het gebied al locaties aangewezen waar windturbines eventueel geplaatst kunnen worden. Hof van Twente heeft dit nog niet gedaan en Borne is momenteel bezig met het zoeken naar geschikte locaties. Volgens de gemeente Hengelo zijn de locaties nabij de A35 geschikt, omdat er relatief weinig mensen in de directe omgeving wonen.

'Eigen regie houden'

De veertien Twentse gemeentes hebben tot juli de tijd om locaties voor turbines aan te wijzen, want anders grijpt de provincie in. Hengelo wil echter graag zelf de regie houden. In Borne zijn ze bezig om alsnog locaties aan te wijzen. In Hof van Twente willen ze vooralsnog geen zoekgebieden aanwijzen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.