Verkeer
Stuur appje
Zoek

Minister Wiersma bezoekt regio: "Dorpsscholen als in Beckum hoeven niet te vrezen voor sluiting"

230306 minister wiersma bezoekt beckum FOTO 1 FRANKLIN
Minister Dennis Wiersma (rechts) luistert aandachtig toe als directeur Herman Soepenberg (links) vertelt over de uitdagingen van zijn scholenstichting Symbio.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente

Een bekende voetballer of youtuber vraag je om een handtekening, maar wat doe je als een minister jouw school bezoekt? Precies hetzelfde natuurlijk! Onderwijsminister Dennis Wiersma werd allerhartelijkst ontvangen in Beckum. Niet alleen door de jeugd van IKC De Bleek overigens, ook door schooldirecteur, schoolbestuurder, dorpsraadvoorzitter, wethouder en raadsleden.

Rondje door Twente

Dat die laatste twee van VVD-huize zijn, mag geen verrassing zijn: de 37-jarige VVD-minister maakt momenteel nogal wat rondjes door de verschillende provincies in het kader van de aanstaande verkiezingen. Fractievoorzitter van de VVD Hengelo Mitchell Boers: "Wiersma maakt vandaag een rondje door Twente en wij kregen de vraag of er in Hengelo misschien nog een school was met een interessant verhaal." Boers dacht toen al snel aan Beckum, de enige basisschool buiten de stad en een school met een specifieke uitdaging. Immers, er moet de komende jaren worden gewerkt aan de leefbaarheid van het dorp.

“Over die financiële middelen maak ik me wel zorgen. Dat geld heeft Hengelo niet op de plank liggen.”

Afgeschreven

Vijftien van de negentien Hengelose basisscholen vallen onder scholenstichting Symbio. Directeur Herman Soepenberg liet de minister weten dat Hengelo misschien niet de problemen heeft die in de randstad spelen, maar dat een beetje aandacht voor de regio geen kwaad kan: "Ook hier hebben we te maken met het lerarentekort. Heel af en toe moet er een klas naar huis worden gestuurd, als het niet is op te vangen op een andere manier. Daarnaast is het gemiddelde Hengelose schoolgebouw 46 jaar oud, da's 6 jaar ouder dan het landelijk gemiddelde."

Om nieuw te kunnen bouwen, is veel geld nodig, weet wethouder Gerard Gerrits: "Over die financiële middelen maak ik me wel zorgen. Dat geld heeft Hengelo niet op de plank liggen." Wiersma kan niet alle zorgen van de wethouder wegnemen, maar laat weten dat er onder meer vanuit het Nationaal Groeifonds geld beschikbaar komt. Voor wie dat fonds niet kent: daarin zit 20 miljard euro, te gebruiken voor 'projecten op de twee terreinen met de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei zijn: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie'.

230216 leefbaar Beckum Bruggink Annink De Witte PR
Lees ook
Provincie beloont Beckumse daadkracht met 15 mille voor onderzoek naar herbestemming kerk

'We hebben minimaal 96 leerlingen nodig'

Schoolbestuurder Soepenberg legt de minister uit dat op de Beckumse school alleen dan goed onderwijs gegeven kan worden tegen aanvaardbare kosten, als er minimaal vier groepen van 24 leerlingen zijn. Dat betekent dus 96 leerlingen. Voor de volledigheid: nu telt de school iets meer dan zeventig leerlingen. "De leefbaarheid is gebaat bij een school in het dorp, mits er sprake is van voldoende cohesie." Daarvoor moet woningbouw en een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) inclusief ruimte voor de school, gaan zorgen.

“Of ik wel eens wakker lig van al die uitdagingen? Nee, hoor. Het is best ingewikkeld allemaal, maar op een leuke manier ingewikkeld.”

Draagvlak

Dorpsraadvoorzitter Suzan Annink en schooldirecteur Anne Ensink zitten allebei relatief kort op hun plek. Hun gedrevenheid om Beckum in het algemeen en IKC De Bleek in het bijzonder nieuw leven in te blazen is groot. Gaat het hen allemaal niet te traag nu? Er wordt immers al jaren gesproken over woningbouw, een nieuwe school, een nieuwe mfa. Annink: "Of ik wel eens wakker lig van al die uitdagingen? Nee, hoor. Het is best ingewikkeld allemaal, maar op een leuke manier ingewikkeld. Doordat we het met zoveel mensen in verschillende werkgroepen oppakken, is het een echte Beckumse coproductie." Daarmee creëer je draagvlak en worden er makkelijker besluiten genomen, wil ze maar zeggen.

'School hoeft niet te vrezen voor sluiting'

De minister hoort het allemaal met een brede glimlach aan. Hij ziet het belang van de school voor het Hengelose kerkdorp in: "De school hier hoeft niet te vrezen voor sluiting. Dat geldt niet voor relatief kleine scholen in steden die dicht bij elkaar in de buurt zijn gevestigd. Juist door die te laten fuseren, kunnen we scholen zoals De Bleek ook in de toekomst openhouden."

230306 minister wiersma bezoekt beckum FOTO 2 FRANKLIN
Handtekeningenjagers in actie
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.