Verkeer
Stuur appje
Zoek

Woonhuizen havengebied onder water, bewoners wisten van niets

462897 HKEB9937

Het klinkt als een taalvoutje, een slechte taalgrap misschien. Maar grappig is het allerminst. Bewoners van de IJsbaanweg werden plotseling geconfronteerd met een levensgrote waardedaling van hun huizen. Taxaties werden niet gevalideerd, hypotheken en oversluitingen gingen niet door. Er was iets veranderd, maar bewoners wisten van niets.

Vorige week brachten we in 1Twente Vandaag het verhaal van Erik en Mariëlle van het Endt van nummer 121. Volgens het bestemmingsplan is hun woonhuis, dat ook altijd als zodanig is aangeslagen voor de OZB, een bedrijfswoning. Henk en Yvonne Vastert van 127 deden vanmiddag hun verhaal. Henk s woonhuis werd door zijn grootvader gebouwd. Hij komt zijn leven lang al in de IJsbaanweg.

Je kunt er met de beste wil van de wereld niets anders van maken: achterin de IJsbaanweg staan een aantal panden die overduidelijk woonhuizen zijn. Erker, tuin, een enkele uitbouw voor een keuken. Woonhuizen, omgeven door bedrijfjes. Dat is altijd zo geweest. Henk: Op een enkel huis na, waar een buurman ooit weleens een klein eigen bedrijfje heeft gehad in de schuur, zijn dit altijd woonhuizen geweest. Met een woonbestemming. Geen bedrijfswoningen.

Of en wanneer die bestemming ooit is gewijzigd, weet geen van de bewoners die we tot nu toe hebben gesproken. Ook Yvonne en Henk niet. Het kadaster meldt wat bewoners wisten: het gaat om woonhuizen. De bestemmingsplannen melden bij alle woningen dat het om bedrijfspanden gaat. Dat is veranderd, dan , vermoedt Yvonne. Zij zijn nooit van een eventuele wijziging op de hoogte gesteld.

De laatste informatiebijeenkomst over de bestemming van het Havengebied - Westerval Noord dateert van september 2016. Bewoners van dat gebied zijn destijds per brief, gedateerd op 22 september, uitgenodigd. In die brief staat letterlijk dat het gaat om actualisatie van de huidige bestemmingsplannen in het gebied en dat er geen grote nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in dit plan .

Buren Erik en Mariëlle van der Endt gingen om die reden niet. Erik had bij aankoop zorgvuldig onderzoek gedaan naar de bestemming van de te kopen woning op dat moment en eventuele toekomstige ontwikkelingen. Henk en Yvonne gingen wel. Bij de ingang zat een mevrouw die ons welkom heette , vertelde Yvonne vanmiddag in 1Twente Vandaag. Toen wij vertelden dat we aan de IJsbaanweg wonen, zei ze: O, maar daar verandert niets. Wij zijn toen weer naar huis gegaan.

In een mail aan de familie van der Endt, die vragen stelde over de gewijzigde situatie en de gevolgen daarvan voor hun woning en de woningen van buren, verwijst de gemeente naar een bestemmingsplan dat in 2016 is opgesteld en vastgesteld door de Raad. De gemeente wijst op de mogelijkheid om planschade in te dienen, maar vermeldt daar meteen bij dat dat driehonderd Euro kost en dat de kans op succes nihil is omdat er destijds geen bezwaar is gemaakt.

Vast staat dat alle gewone, van oudsher niet bedrijfsgerelateerde, woningen aan de IJsbaanweg dezelfde vermelding hebben in de bestemmingsplannen: bedrijfswoning. In het kadaster gaat het wel nog altijd om een regulier woonhuis. De woningen zijn ook altijd als zodanig aangeslagen voor de OZB, waar bedrijfswoningen en -erven in het economische verkeer veel minder waard zijn.

Vast staat ook dat bewoners dit pas ontdekten nadat een van hen een aanvullende verbouwingshypotheek wilde, maar die niet kreeg. De taxatie die nodig is voor een (aanvullende) hypotheek werd niet goedgekeurd om die aantekening in het bestemmingsplan. Inmiddels blijkt dat overstappen naar een andere hypothecair om diezelfde reden ook niet meer kan.


Verkopen lijkt ook niet te gaan. De nieuwe koper krijgt geen hypotheek, of anders alleen een voor een bedrag dat ver onder de hypotheek van de verkoper ligt. Die moet dan genoegen nemen met een verlies dat al gauw tussen de halve ton en een ton ligt. Hoogstwaarschijnlijk geldt hetzelfde voor alle vergelijkbare woningen in het Havengebied - Westerval Noord.

Vooralsnog heeft de gemeente nog niet inhoudelijk op de situatie gereageerd. Er is een enkel contact geweest met de familie Van der Endt, maar dat heeft niets anders opgeleverd dan de stelling dat het om een complexe juridische zaak zou gaan. Op onze melding, drie weken geleden, dat wij hierover gingen publiceren en graag de reactie van de gemeente wilden, was de respons dat de zaak in onderzoek is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.