Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gekrakeel rond aangiften en waarschuwingsbrieven Beunders

René Beunders 2 Ernst Bergboer
Beeld: Ernst Bergboer

De aangifte wegens smaad van René Beunders, founding father van Stichting Sociaal Hart Enschede, tegen de gemeente Enschede is geseponeerd. De gemeentelijke aangifte tegen Beunders wegens smaad en laster loopt nog wel. Beunders wordt begin oktober gehoord.

Beunders deed aangifte tegen de gemeente, meer specifiek: tegen de klachtencommissaris, omdat deze hem zou hebben beschuldigd van het vervalsen van een handtekening. De gemeente op haar beurt stelt dat Beunders de klachtencommissaris zou hebben beledigd en geïntimideerd. Daarover berichtten wij in een eerder artikel al.

Aangifte Beunders tegen gemeente geseponeerd

De politie heeft het onderzoek naar de aangifte van Beunders tegen de gemeente gestaakt omdat er te weinig aanknopingspunten zouden zijn die wijzen op een strafbaar feit. Beunders vindt dat zijn goede naam en eer zijn aangetast met de beschuldiging dat hij de handtekening van een cliënt heeft vervalst en legt zich bij dat sepot niet neer. Hij heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing en zegt vast van plan te zijn ook beroep en hoger beroep aan te tekenen, mocht dat nodig zijn.

Handtekening vervalst

Beunders’ grief tegen de gemeente is een beschuldiging dat hij de handtekening onder de machtiging van een cliënt van Sociaal Hart zou hebben vervalst. Dat steekt hem bijzonder. “Dat is een idiote en een grove beschuldiging. Hoe komen ze erbij? Zoiets heb ik nog nooit gedaan en zou ik ook nooit doen. Ik voel me ernstig aangetast in mijn eer en goede naam.” De betreffende cliënt heeft een beperking en dientengevolge een sterk wisselend en wiebelig handschrift. De handtekening onder een machtiging waarin Sociaal Hart namens haar mocht optreden week af van die in haar identiteitsbewijs. De gemeente wees Beunders er vervolgens in een mail op dat ‘machtigingen met een valse handtekening niet worden geaccepteerd’. Beunders beschikt over een verklaring van deze cliënt, waarin deze in datzelfde schrift verklaart altijd zelf stukken en machtigingen te ondertekenen.

Aangifte gemeente tegen Beunders wel onderzocht

De zaak tegen Beunders wordt wel nader onderzocht. Na uitstel, op verzoek van de recherche, wordt de sociaal voorvechter volgende week gehoord. Centraal in die aangifte staat een in mei verzonden - anonieme - brief met ernstige beschuldigingen aan het adres van de gemeentelijke klachtencommissaris. Beunders was een van de geadresseerden, maar de brief lag ook in de brievenbus van de redactie van 1Twente.

Verspreiden van smaad en laster

Beunders, die namens zijn stichting regelmatig optreedt als gemachtigde voor Enschedeërs die afhankelijk zijn van een bijstands- of WMO-uitkering, stuurde de brief door naar het klachtencommissariaat, B&W, de raad en de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar. De gemeente legt dit uit als het verspreiden van smaad en laster. Beunders, die zich al kritisch had getoond over het functioneren van het klachtencommissariaat, spreekt van burgerplicht.

Onlangs formuleerde Beunders een zevental punten waar het in zijn optiek kraakt. Het gemeentelijke klachtenbureau zou niet onafhankelijk zijn, klachten blijven te lang liggen, klagers worden met een kluitje in het riet gestuurd, onderzoeken komen niet van de grond en van de opzet om te leren van klachten komt niets terecht. Beunders wilde inspreken tijdens de bespreking van het jaarverslag van de klachtencommissaris in de raad, maar was wegens ziekte verhinderd.

Vragen vanuit de politiek

Kritiek op het functioneren van het klachtencommissariaat klinkt niet alleen vanuit de hoek van Sociaal Hart. Fractievoorzitter Margriet Visser van Enschede Anders stelde onlangs een aantal vragen, zowel over de aangifte tegen Beunders en een later aan hem verzonden waarschuwingsbrief als over het functioneren van het klachtencommissariaat. Dat laatste naar aanleiding van het jaarverslag van de klachtencommissaris en de toelichting die zij op 13 september gaf in de raad. Ook GroenLinks toont zich kritisch. Fractievoorzitter Hetty Wolff stuurde eerder deze week een brief aan de klachtencommissaris en de burgemeester waarin zij vraagt om een gedegen antwoord op de zeven kritiekpunten van Beunders.

Zowel GroenLinks als Enschede Anders behoorden tot de fracties in de raad die destijds sterk voorstander waren van een officieel en onafhankelijk klachtencommissariaat in Enschede. Een dergelijke ombudsman-achtige functie is uniek in gemeenteland. Doel was dat klachten uit de samenleving aanleiding zouden zijn voor verbeteringen in beleid en uitvoering. Het is beide partijen er veel aan gelegen dat het klachtencommissariaat functioneert zoals bedoeld. In een volgend artikel gaan we nader in op doel, positie en functioneren van het klachtencommissariaat. Hou onze website in de gaten.

Gemeente zaait wat ze oogst

GroenLinks wil nu in gesprek over de wijze waarop de gemeente zich opstelt. Wolff stelt in haar brief dat het negatieve beeld dat over Enschede is gegroeid ten aanzien van het sociaal beleid een reactie is op het handelen van de gemeente zelf. Zij noemt de weigering om mee te werken aan televisieprogramma’s bijvoorbeeld een gemiste kans om negatieve beelden te corrigeren en laakt het feit dat er geen vraagtekens bij dat soort keuzen worden gesteld en Beunders nu als zondebok wordt weggezet. Beunders die, zo schrijft Wollf, ‘regelmatig steekhoudende kritiek heeft geuit en zich sterk inzet voor mensen die zwak staan’. Aangifte tegen een man met een dergelijke staat van dienst lijkt wel heel snel gedaan, stelt Wolff in de betreffende brief, en ze vindt het niet sjiek dat het debat is geschuwd in plaats van gezocht.

Waarschuwingsbrieven

Behalve de aangifte wegens smaad, stuurde de gemeente Beunders ook een waarschuwingsbrief. Hij zou ‘intimiderende insinuaties’ hebben geuit in zijn contacten met de klachtencommissaris, het klachtencommissariaat en medewerkers van het gemeentelijke klantcontactcentrum. Om welke incidenten dat dan precies zou gaan, konden gemeente noch Beunders ons vertellen. De voorman van Sociaal Hart belde met de gemeente om nadere uitleg. In het door hem opgenomen telefoongesprek - in bezit van de redactie - wordt niets concreets genoemd over de toedracht en aanleiding voor de waarschuwingsbrief en blijft het bij herhaalde verwijzingen naar het agressieprotocol en daarin genoemde algemene gedragingen. Ook bij navraag door ons blijft het daarbij. Op de vraag wat er precies is gezegd, wanneer en tegen wie, dat aanleiding was voor een waarschuwingsbrief, blijft het antwoord uit.

Beunders is, zoals ook in een eerder artikel gemeld, niet de enige sociale voorvechter in de stad die een dergelijke waarschuwingsbrief ontving. Ook in een ander geval roept de reden van het sturen van een officiële waarschuwingsbrief vragen op - zowel in de aanleiding als de toedracht is sprake van een aanklacht tegen rigide, onrechtvaardig en hard sociaal beleid en werd de uitvoerend ambtenaar onbekwaamheid verweten, maar ontkend wordt dat daarbij beledigende, bedreigende of intimiderende dingen zijn gezegd.

[Identiteit van de ontvanger en aanleiding en toedracht zijn bekend bij de redactie.]

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.