Enschede
Achtergrond

Verhouding gemeente Enschede en sociaal voorvechter op scherp

“De gemeente probeert me de mond te snoeren”, zegt René Beunders, voorzitter van Sociaal Hart Enschede. “Beunders heeft het agressieprotocol overtreden en meegewerkt aan de verspreiding van smaad en laster”, stelt de gemeente bij monde van woordvoerder Ton Kamp. Beide partijen hebben aangifte tegen elkaar gedaan, Beunders kreeg een waarschuwingsbrief.

De verhoudingen staan op scherp. Beiden - Beunders en de gemeente - stellen niet te willen escaleren en in beginsel altijd het gesprek aan te willen, maar in de afgelopen weken is het hard gegaan.

Anonieme brief en aangiften

De gemeente deed begin juni aangifte van (het leveren van een bijdrage aan) smaad en laster jegens Klachtencommissaris Ninke van der Kooy. Aanleiding: Beunders stuurde een foto van een anonieme brief door naar burgemeester en wethouders, raad en betrokken ambtenaren. Die brief bevatte ernstige beschuldigingen aan het adres van de Klachtencommissaris. Beunders deed daarop aangifte wegens smaad omdat Van der Kooy hem onterecht zou hebben beschuldigd van het falsificeren van een handtekening onder een machtiging.

Waarschuwingsbrief

Vijf weken na de aangifte van de gemeente volgde een waarschuwingsbrief. Standaardprocedure op het moment dat iemand de agressieregels van de gemeente overschrijdt, zo stelde woordvoerder Ton Kamp in een reactie. Er is een grens aan de manier waarop ambtenaren bij hun werk bejegend mogen worden. Wordt die grens overschreden, dan volgt er een waarschuwing. Kamp: “Het is ook niet meer dan dat.” Onder agressie wordt alles verstaan dat bedreigend of beledigend is.

“Het moet wel zakelijk blijven”

In het geval van Beunders zou dat gaan om ‘intimiderende insinuaties’ en overtreding van huisregels. Onduidelijk is welke huisregels dat precies zijn. Kamp gaf in zijn reactie aan dat het niet om een incident gaat, maar dat er sprake is van herhaalde overtreding van gedragsregels. “De heer Beunders en de gemeente zijn het niet altijd eens. Dat mag, maar het moet wel zakelijk blijven. De heer Beunders speelde het bij herhaling op de persoon.” Op de vraag hoe dan moet worden omgegaan met klachten over persoonlijk functioneren van een ambtenaar, antwoordde Kamp dat dan de weg naar leidinggevenden, wethouder of gemeentesecretaris openstaat.

Meerdere waarschuwingsbrieven belangenbehartigers

Beunders is niet de enige vertegenwoordiger van de groep Enschedeërs die afhankelijk is van bijstand of een WMO-regeling die recentelijk een dergelijke waarschuwingsbrief van de gemeente ontving. Dat blijkt uit vertrouwelijke informatie die onze redactie vandaag kreeg. Woordvoerder Kamp kon dat niet bevestigen en stelde vanmiddag dat de gemeente jaarlijks zo’n twintig tot dertig van dit soort waarschuwingsbrieven stuurt. Dat niet alleen individuen die om direct persoonlijk belang in hun contacten met de gemeente over de schreef gaan een tik over de vingers krijgen maar ook belangenbehartigers, is evenwel opmerkelijk.

Gesprek stokt vooralsnog

Kamp stelde dat de gemeente niet met vreugde waarschuwingsbrieven stuurt. “We gaan liever het gesprek aan. In het geval van Beunders hebben we een gezamenlijk belang: dat van kwetsbare burgers van Enschede. Niemand is gediend bij escalatie: burgers, Sociaal Hart, de heer Beunders, noch de gemeente.” In de situatie van Beunders heeft de gemeentesecretaris, nadat er een waarschuwingsbrief was gestuurd, een aantal pogingen gedaan dat gesprek met de voorzitter van Sociaal Hart te openen. Beunders heeft in een reactie laten weten alleen het gesprek aan te gaan als de aangifte en de in zijn ogen onterechte waarschuwingsbrief worden ingetrokken. “Nu zijn we wederzijdse verdachten, en die gaan in principe niet met elkaar in gesprek. Dat is niet zuiver.”

Beunders is nog niet door Justitie of politie gehoord en wil wachten op het vervolg op de beide aangiften. Raadsleden Margriet Visser van Enschede Anders en Piet van Ek van de SP hebben inmiddels vragen aan het College gesteld.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.