Verkeer
Stuur appje
Zoek

Minder verzuimmeldingen tijdens coronaschooljaar

95113 schoolklas
Het aantal verzuimmeldingen daalde licht in het schooljaar 2019-2020.
Beeld: Pixabay

Door het online- en thuisonderwijs hebben leerplichtambtenaren in Hengelo en Borne minder verzuimmeldingen ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeenten Hengelo en Borne. De leerplichtambtenaren waren meer bezig met ondersteuning bieden aan scholen om het (online) onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan, dan met het bestrijden van verzuim.

Lichte daling

Sinds 2008 verzorgen leerplichtambtenaren van de gemeente Hengelo ook de handhaving van de Leerplichtwet voor de gemeente Borne. Het aantal verzuimmeldingen daalde licht in het schooljaar 2019-2020. Het aantal meldingen in Hengelo is gedaald van 270 naar 249 en in Borne van 52 naar 43 meldingen. Er was kennelijk minder verzuim te melden. Hierdoor konden de leerplichtambtenaren zich meer focussen op het bieden van ondersteuning aan scholen. De scholen moesten afgelopen jaar massaal overstappen op digitaal onderwijs en hadden soms moeite met leerlingen in contact te komen. De leerplichtambtenaren hielpen dan daarbij.

Digitaal onderwijs

Door de coronacrisis waren de scholen in het voorjaar en najaar van 2020 fysiek gesloten. Tijdens de lockdown werden de lessen digitaal verzorgd. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep konden hun kinderen wel naar school sturen. Ook kinderen uit een kwetsbare of onveilige thuissituatie mochten de lessen fysiek volgen.

Schoolverlaters

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) zag een lichte afname van het aantal jongeren dat dreigde hun school vroegtijdig te verlaten. In totaal heeft het RMC 295 jongeren preventief begeleid om te voorkomen dat zij de school vroegtijdig zouden verlaten. Van de 295 kwam er een meerderheid van 225 uit Hengelo. In Hof van Twente en Borne waren dat 38 en 32 jongeren. De gemeente Hengelo voert behalve voor de gemeenten Hengelo en Borne ook voor Hof van Twente deze Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten uit.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.