Verkeer
Stuur appje
Zoek

Provincie en gemeente onderzoeken plan kleine windmolens

Lage windmolens Harrie Evers
Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? Harrie Evers denkt van wel.
Beeld: Harrie Evers

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak? Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, kwam twee maanden geleden met deze ideeën. Gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.

'We kunnen het niet alleen'

Hengelo wil dat in 2030 meer dan de helft van de Hengelose huishoudens gebruik maakt van energie van windturbines en zonnepanelen. Energie die in de gemeente zelf opgewekt wordt. Daarnaast moeten ook bedrijven en maatschappelijke instellingen hun elektriciteitsverbruik verduurzamen. Het is een enorme klus, die de gemeente Hengelo niet zelf kan klaren. Daarom is Hengelo blij met plannen, zoals van ondernemer Harrie Evers en consorten. "We kunnen het niet alleen", aldus een gemeentewoordvoerder.

“Als je dan ook langs de snelwegen om de pak ’m beet 300 meter windmolens plaatst, tot een hoogte van 60 meter, kun je voldoende stroom opwekken voor heel Twente.””

'Met lage molens kan het ook'

In maart opperde Evers in Tubantia: "Hoge windmolens zijn misschien niet nodig. Met láge windmolens, tot een hoogte van 40 meter, kan het ook. Die kunnen ook binnen de bebouwde kom staan, op industrieterreinen. Als je dan ook langs de snelwegen om de pak ’m beet 300 meter windmolens plaatst, tot een hoogte van 60 meter, kun je voldoende stroom opwekken voor heel Twente.”

Zoekgebieden

De gemeente organiseerde in december en januari digitale energiemarkten en spreekuren. Daar werd uitleg gegeven over de zoekgebieden in Hengelo. Die zijn vorig jaar door de gemeenteraad aangewezen als mogelijke gebieden om duurzame energie in op te wekken. Tijdens de energiemarkten werd onder meer gesproken over zonnepanelen op daken, windturbines, zonnevelden en het benutten van de snelwegen en industrie- en bedrijventerreinen voor het opwekken van energie. Coöperatie Westermaat Campus in Hengelo heeft rond dezelfde tijd een plan gepresenteerd om energie op te wekken op het bedrijvenpark Westermaat, langs de aanliggende A1 en parallel aan de aanliggende spoorlijn langs Westermaat.

Wat is mogelijk?

De interesse was meteen gewekt bij de gemeente, regio en provincie. Daarom heeft de provincie Overijssel het plan van de coöperatie alvast op hoofdlijnen door laten rekenen. Het plan om zonne-energie op te wekken op parkeerplaatsen en daken lijkt financieel haalbaar. De Coöperatie Westermaat Campus kan hier direct mee aan de slag gaan. Daarbij wordt ook gekeken hoe de biodiversiteit verbeterd kan worden; dus meer planten- en dierensoorten naar Westermaat Campus halen door onder meer zaaien, aanplanten en beschutting aanbieden.

Hasseleres behoudhasselo 1twente
Lees ook
Bewoners Hasseler Es: 'Geen draagvlak voor een zonnepark'

Windenergie

Of de lage windmolens een succes gaan worden is nog wel een vraag, aldus een gemeentewoordvoerder: "In Twente waait het minder hard dan in pak 'm beet Flevoland of Zeeland, zodat je voor de locatie Westermaat echt de hoogte in moet om voldoende opbrengst te krijgen. De eerste berekeningen van de provincie geven nog geen volledige duidelijkheid van de financiële haalbaarheid. Wij vinden het belangrijk om via een pilot samen met Westermaat Campus te ontdekken of het plan met de lagere windmolens rond te krijgen is."

Geschikt in de hele regio?

Zowel de gemeente als de Coöperatie Westermaat Campus wijzen nu onderzoekers aan die het plan samen verder doorrekenen om te kijken of het werkelijk haalbaar is. Is het plan met de lagere windmolens haalbaar, dan helpt de gemeente om het mogelijk te maken op de Westermaat Campus, zodat hier ervaringen opgedaan kunnen worden voor de hele regio.

Bewoners in opstand

Veel inwoners van het buitengebied en de buitenwijken zijn bang dat zonnepanelen en windmolens hun uitzicht en woongenot zullen verpesten. Zo zijn de weilanden ten noorden van de Hasseler Es aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen en komt er langs de snelweg in Oele mogelijk een windmolen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.