Verkeer
Stuur appje
Zoek

Tweehonderd mensen bij lezing van actiegroep over windturbines: ‘De regie zijn ze al lang verloren’

Thema avond windturbines vd valk hengelo 6 mei 2024
Zo'n 200 mensen waren maandagavond bij de thema-avond in het Van der Valk-hotel
Beeld: 1twente

Zo’n tweehonderd mensen zijn maandagavond naar het Van der Valk-hotel in Hengelo gekomen voor een speciale thema-avond van de stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne. Onder andere schrijver Bert Weteringe, schrijver van het boek Windhandel, gaf een lezing over de effecten van grote windturbines op de leefomgeving. De onzekerheid over de mogelijke effecten baart omwonenden zorgen.

De bezoekers luisterden aandachtig naar de lezing van Bert Weteringe, die het boek Windhandel schreef over de effecten van grootschalige windturbines op het milieu en op de gezondheid van mensen. Naast omwonenden en geïnteresseerden uit de regio waren ook statenleden en raadsleden aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat veel aanwezigen zich grote zorgen maken over de mogelijke komst van de turbines en het effect dat die mogelijk gaan hebben op de gezondheid van omwonenden. Het gaat hier onder andere om slagschaduw, geluidsoverlast en mogelijke trillingen van de turbines.

Onderzoeken

Meerdere onderzoeken naar de mogelijke gezondheidsrisico’s, afstandsnormen en potentiële radarverstoringen door windturbines zijn momenteel bezig. Voor de gemiddelde Tukker is het proces rond de komst van windturbines naar de regio moeilijk te volgen. Laat staan wat de gevolgen zouden kunnen zijn. “Ik denk als je in Hengelo tien willekeurige voorbijgangers vraagt over windturbines, dan weet 9 van de 10 mensen niet waar het precies over gaat”, zegt Diederik Neeb, voorzitter van stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne. De actiegroep verzet zich nu al twee jaar tegen de realisatie van mogelijk negen mega-windturbines in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen en Hengelo.

icon_main_info_white_glyph

Programmeringsafspraken

In de afspraken tussen die gemeenten en de Provincie Overijssel is onder andere opgenomen dat er in 2030 180 gigawattuur aan windenergie opgewekt wordt. Dit komt overeen met zo'n negen windturbines. Het gaat om de locaties in het Woolde bij de A1/A35, bij Knooppunt Buren en aan de Oude Buurserdijk in Haaksbergen. Vorige maand gaf het Hengelose college al aan tijdelijk de locatie nabij industrieterrein Twentekanaal-Zuid in de ijskast te zetten. Zij willen het onderzoek van TNO op mogelijke verstoringen van de Thalesradars afwachten.

Foto radar thales stockfoto 2024
Lees ook
Hengelo drukt op de pauzeknop bij plan windturbine naast Thales: 'Eerst onderzoek afwachten'

Petitie

De actiegroep heeft de thema-avond in het leven geroepen om inwoners van de verschillende steden en dorpen en andere geïnteresseerden uitleg te geven over windturbines en de mogelijke overlast die daar bij komt kijken. “We geven slechts informatie, want wij praten niet links of rechts. Wij zijn ook helemaal niet tegen de energietransitie, maar deze windturbines horen hier niet”, aldus Neeb. In 2021 overhandigde de actiegroep ruim 3.300 handtekeningen tegen de komst van windturbines in het Woolde aan de Hengelose gemeenteraad.

Sinds deze maand is er een nieuwe petitie gestart tegen de windturbinelocaties, ditmaal voor het mogelijke effect dat realisatie heeft op Landgoed Twickel. Op 7 mei waren er ruim 2.100 handtekeningen opgehaald. De petitie is opgericht door Stichting Twickel, Vrienden van Twickel en Stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne.

Communicatie

Eén van de aanwezige politici was Tonny Noordman, raadslid van coalitiepartij BurgerBelangen Hengelo. “Het is altijd goed om te weten wat er speelt. Voordat je een standpunt kunt innemen, moet je geïnformeerd zijn.” Volgens Noordman moet de overheid duidelijk zijn in de communicatie naar inwoners: “Dat kan altijd beter.”

“Het is gewoon chantage wat de provincie doet.”

Borne

Het moment voor de avond is niet willekeurig gekozen. Op 21 mei debatteert de Bornse gemeenteraad tijdens een politiek beraad over de gezamenlijke windturbineplannen, die Borne samen met de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen heeft gemaakt. In deze afspraken staat dat er binnen deze gemeenten tot 2030 maximaal 180 Gwh energie per jaar opgewekt mag worden. Dit komt zoals gezegd neer op negen windturbines met een maximale tiphoogte van 280 meter. Voorafgaand aan het politieke beraad wil de actiegroep een demonstratie houden op het Rheineplein, voor het stadhuis.

'Regie al kwijt'

Het Hengelose college heeft al een tijd geleden zoekgebieden voor windturbines binnen de gemeentegrenzen aangewezen. Het college wil op deze manier eigen zeggenschap hebben over waar de turbines komen en zo de regie te houden. De provincie heeft gezegd zelf gebieden te gaan aanwijzen als gemeenten niet met locaties komen. “Het is gewoon chantage wat de provincie doet”, zegt Diederik Neeb. “De gemeenten staan met de rug tegen de muur en worden geconfronteerd met een duivels dilemma. Die regie zijn ze al lang kwijt”, sluit de voorzitter van de Stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Hengelo, Delden, Borne af.

icon_main_info_white_glyph

Reactie gedeputeerde Tijs de Bree

Tijs de Bree is als gedeputeerde verantwoordelijk voor het provinciale windbeleid. Hij laat in een reactie weten dat de Provincie Overijssel de gemeenten niet chanteert, maar juist samenwerkt met de gemeenten om te voorkomen dat er een wildgroei aan windturbines ontstaat.


“Er is geen sprake van chantage. We móeten als provincie aanvragen voor windturbines en windparken in behandeling nemen. Ik wil daarom samen met gemeenten de regie pakken. Om ervoor te zorgen dat Overijssel niet lukraak vol komt te staan met windturbines.

Als provincie hebben we vier voorkeursgebieden aangegeven waar windturbines in groepen bij elkaar komen te staan, en met gemeenten maken we nu aanvullende afspraken over het maximale aantal windmolens en locaties.

Lange tijd konden we gebruik maken van gas en kolen, maar die raken op. Daarom zijn we hard op weg om in Overijssel op allerlei manieren nieuwe vormen van duurzame energie op te wekken, en windenergie is daar een onderdeel van. Dat roept veel vragen op. Over gezondheid, wíe die windturbines bouwen en de rol van de overheid. Ik ga graag met mensen in gesprek, maar er staat ook al heel veel informatie op www.overijssel.nl/wind

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.