Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Beckum

Bouw 19 woningen Beckum kan in 2023 beginnen als raad z'n zegen geeft

Beckum veld 3
Op veld 3 van TVO (hier omlijnd) worden straks 19 woningen gerealiseerd, als de Hengelose gemeenteraad begin maart akkoord gaat met grondexploitatie.
Beeld: SBaB

Nog een paar weken en dan wordt duidelijk of er volgend jaar begonnen kan worden met de bouw van de eerste 19 woningen waar met name jonge Beckumers al jaren om zitten te springen. Dinsdag 18 januari neemt het Hengelose college van B en W een besluit over de grondexploitatie, enkele weken later volgt een oordeelsvormende politieke markt, waarna de huidige raad begin er begin maart 'ja' tegen mag zeggen. Vóór de verkiezingen moet de kogel dus door de kerk zijn.

TVO

Op de achtergrond worden er ondertussen nog altijd gesprekken gevoerd met de verschillende grondeigenaren, laat Marcel Diepenmaat weten. Hij is namens de gemeente Hengelo de opdrachtgever voor deze klus. "Met in elk geval TVO hebben we al overeenstemming bereikt. De leden van de sportvereniging hebben begin vorig jaar al akkoord gegeven voor deze deal." Niet zo gek als je weet dat veel leden belang hebben bij de verkoop: ze willen dolgraag een eigen huisje in hun geboortedorp realiseren en deze deal kan de al jaren voortdurende impasse vlot trekken.

Twickel

Lastiger zijn de gesprekken met Twickel. Deze partij heeft enkele lapjes grond in haar bezit die essentieel zijn voor de ontsluiting van het nieuwe wijkje. Met andere woorden: het verkeer moet de wijk wel in en uit kunnen. Diepenmaat daarover: "Financieel heeft Twickel er niks bij te winnen en wij niets te verliezen. Het gaat namelijk ook zulke, relatief kleine bedragen als je kijkt naar de totale verwervingssom voor dit project. Hier spelen vooral andere aspecten. Twickel wil onder meer dat de natuurwaarden van het beekdal van de aangrenzende Hagmolenbeek zo goed mogelijk beschermd worden en willen daarvoor garanties."

“Financieel heeft Twickel er niks bij te winnen. Het gaat namelijk ook zulke, relatief kleine bedragen als je kijkt naar de totale verwervingssom voor dit project.”

Drukmiddel

Daarbij heeft Twickel elders in Beckum een groter stuk in grond in haar bezit dat ze veel liever te gelde wil maken voor woningbouw. Daar kunnen zo'n veertig woningen gerealiseerd worden. Omdat die verkoop minder snel te realiseren zou zijn, heeft Beckum enige tijd geleden gekozen om te beginnen op veld 3, de zogeheten Fase 1. En daarvoor heeft men Twickel dus ook hard nodig. Diepenmaat: "Twickel heeft alle recht om die stukjes grond langs veld 3 niet zomaar weg te geven. Aan de andere kant: Twickel heeft de gemeente op andere momenten weer hard nodig om dingen gedaan te krijgen, dus uiteindelijk komt het wel goed."

Raad van State

Als Twickel in de loop van 2022 akkoord gaat met de verkoop moet begin 2023 begonnen kunnen worden met het bouwrijp maken van de grond en zullen de eerste huizen er tegen het einde van volgend jaar kunnen staan. In het voor de Beckumers slechtste geval gaat Twickel of een andere belanghebbende naar de Raad van State en kan het proces nog met hoogstens een jaar vertraagd worden.

Meer woningen

Waar het in eerdere plannen nog om 15 tot 17 woningen ging, gaat het nu om 19 woningen. Het totale te bebouwen oppervlak blijft hetzelfde, maar het worden iets minder twee-onder-een-kappers en iets meer rijtjeswoningen.

Accommodaties

Als het aan de Beckumers ligt, blijft het niet bij deze 19 woningen. Om aan de behoefte te voldoen moeten er vele tientallen woningen worden gebouwd de komende jaren. Alleen dan blijft het aantal inwoners dermate op peil dat bijvoorbeeld de basisschool ook de komende decennia open kan blijven en zullen gemeenschapsvoorzieningen rendabel blijven. Wat er gebeuren moet met de sporthal, met de reeds leegstaande kerk, met 't Proggiehoes, dat is allemaal onderwerp van discussie de komende tijd. Niet alles kan blijven bestaan in de huidige vorm.

In het later dit jaar vast te stellen Omgevingsprogramma, waar de gemeente nu samen met de vernieuwde dorpsraad aan werkt, staat moet dat straks allemaal omschreven staan.

Wibout Dragt Ernst Begrboer
Lees ook
Wibout Dragt: 'Dit is een stem voor de toekomst van Beckum'
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.