Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelose wijk Nijverheid wil zonder warmtenet van het gas af

Aanleg van Stadsverwarming of Warmtenet in de Hengelose wijken ’t Genseler en de Nijverheid is een onbegaanbare weg. De bewonerscommissies van beide wijken wijzen dat alternatief voor de verwarming van de woningen ondubbelzinnig af. Dat staat in een advies aan het Hengelose College van Burgemeester en Wethouders. In de Enschedese pilotwijk Twekkelerwijk sluit het bewonersplatform nog niks uit al is aanleg van het Warmtenet een van de vele alternatieven. "Het warmtenet kan voor een aantal woningen mogelijk een oplossing zijn", zegt Boudewijn Timmerman van het platform heel voorzichtig.

Te duur

De bezwaren van de Hengelose commissies zijn kortgezegd: “Veel te duur, warmtenet is een monopolist, de warmteopwekking is niet duurzaam, de toekomst is onzeker, de aanleg is risicovol en sluit andere alternatieven uit.”

Isolatie

Volgens de betrokkenen in de pilotwijk, nationale voorloper om de ongeveer 2500 woningen gasloos te maken, zijn er veel betere oplossingen. Hun strategie is gebaseerd op het isoleren van huizen, waardoor er minder warmte nodig is en uiteindelijk op het gebruik van waterstof als vervanging van aardgas.

“Ons plan vergt minder investeringen, is CO2 neutraal, duurzaam en sluit aan bij de trends in de energietransitie”, aldus de opstellers van het advies.

Hybride warmtepompen

De bewonerscommissies willen dat de 4,25 miljoen van het Rijk voor de pilot in eerste instantie wordt gebruikt voor isolatiemaatregelen en voor de hybride warmtepompen.

“Die zijn te gebruiken in de meeste huizen in onze wijk. Daarmee kunnen we de warmtevraag in de periode 2021 tot en met 2025 de warmtevraag met 65 procent reduceren”, staat in het advies en voorstel aan de gemeente.

“Voor de resterende periode tot 2030 kunnen we overschakelen naar waterstof CV-ketels en of warmtepompen.”

Duurzame woningen

De komende periode willen zowel de gemeente als de wijkcommissies de bewoners helpen en ondersteunen bij het verduurzamen van hun huizen, staat in de rapportage. “Hopelijk kunnen we dit ook gezamenlijk doen zonder fixatie op alleen een warmtenetoplossing.”

Overigens is dat nog maar de vraag, omdat de gemeente Hengelo in de wijk met een Energiebus actie voert in de wijk voor de aanleg van het warmtenet.

Twekkelerveld

In de Enschedese pilotwijk houdt het bewonersplatform nog alle mogelijkheden open al lijkt het warmtenet als generieke oplossing voor de wijk een brug te ver. Boudewijn Timmerman en de buurtvertegenwoordiging verwachten over enkele weken het rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Tauw met de meest realistisch en betaalbare alternatieven. "We letten op twee dingen: Wat kost het en wat is de CO2 reductie?

Als de betrokkenen in de wijk het plaatje voor ogen hebben, gaan ze de gesprekken aan met de wijkbewoners. "We gaan ze informeren en en we willen ook beginnen met het isoleren van de huizen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.