Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bouwplannen binnenstad Hengelo in stroomversnelling met subsidie van 4,8 miljoen euro

220901 impressie VD hengelo GEMEENTE HENGELO
Het V&D-pand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Daarna wordt het gebied daarachter onder handen genomen.
Beeld: Gemeente Hengelo

Er lagen al plannen om nog meer woningen te realiseren in het gebied tussen Marskant, Beekstraat, Brugstraat en Brink, maar met een rijkssubsidie van 4,8 miljoen moet het allemaal wat makkelijker gaan. Gisteren maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat bedrag, afkomstig uit het potje Impulsaanpak Winkelgebieden (IW), aan Hengelo te verstrekken.

Forse ingrepen nodig

Er liggen al vergevorderde plannen voor woningen in de voormalige V&D (40 stuks), op de hoek Marskant/Brugstraat (29 stuks, nieuwbouw) en op het pleintje naast de bioscoop, tegenover bar De Nul (5 stuks, nieuwbouw), maar met deze 4,8 miljoen wordt de weg ook vrijgemaakt voor woningbouw in de rest van het gebied. Wat dat betekent voor bijvoorbeeld bar De Nul, discotheek Vios en de overige panden in het gebied is nu nog niet duidelijk.

“Dit alles past naadloos in onze, al jaren geleden ingezette, lijn om onze binnenstad compacter en aantrekkelijker te maken.”

Kathalysator

"De gesprekken met de eigenaren daarvan zullen op korte termijn van start gaan, als ze al niet waren begonnen. Feit is dat de plannen er op hoofdlijnen er al lagen, maar dat deze subsidie als een kathalysator gaat werken", aldus een gemeentewoordvoerder. Hij weet niet of het geld uit Den Haag 'geoormerkt' is. Is het bijvoorbeeld bestemd voor de aankoop van grond en panden of mag het alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld informatie-, participatie- en procedurele trajecten? "Dat zou ik op dit moment niet kunnen zeggen."

icon_main_info_white_glyph

Impulsaanpak winkelgebieden (IW)

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil het Rijk stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige (woon)gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Deze gebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers.

Blije wethouder

Verantwoordelijk wethouder Gerard Gerrits is erg blij met het geld: "Het is een geweldige bijdrage en stimulans om in dit gebied meer mogelijkheden tot wonen te creëren. Dat gaan we doen in goede samenwerking met Welbions en de marktpartijen Dura Vermeer en Nijhuis. Het past naadloos in onze, al jaren geleden ingezette, lijn om onze binnenstad compacter en aantrekkelijker te maken."

Geen winkels?

Dat het gebied vol komt te staan met woningen, en dan met name voor jongeren en starters op de woningmarkt, wil niet zeggen dat winkels in dit gebied uitgesloten zullen zijn, aldus de gemeentewoordvoerder: "Maar de vraag is of winkeliers daar straks willen zitten, als al het winkelend publiek elders in de stad vertoeft? We zetten immers in op een compacter winkelgebied op en rond de Markt."

icon_main_info_white_glyph

Uitvoering Actieplan Vitale Binnenstad

In 2018 is de uitvoering van het gemeentelijke Actieplan voor een Vitale Binnenstad van start gegaan. Niet alleen de herinrichting van de binnenstad is een belangrijk thema. Ook het toevoegen van meer wonen in een compacte binnenstad is dat. Transformatie van leegstaande winkels en gebouwen draagt volgens het plan bij aan een levendige en vitale binnenstad. Provincie Overijssel is bij deze ontwikkelingen van meet af aan partner geweest. Sinds 2020 is een gunstige verandering waarneembaar: de waardering voor de binnenstad door inwoners is in positieve zin gegroeid, winkelleegstand neemt (voorzichtig) af en de woonmogelijkheden nemen toe.

Planning

Gerrits: "De voorgenomen verbouwing van het V&D-pand is de aanleiding geweest om met de betrokken marktpartijen en met woningcorporatie Welbions te onderzoeken of dit gebied geschikt is om meer ‘wonen’ toe te voegen. De uitkomst hiervan is dat dit kan. De benodigde investeringen zijn echter fors. De bijdrage van 4,8 miljoen euro is daarom zeer welkom."

Voordat er gebouwd kan gaan worden, moet er nog veel gebeuren en gaan gesprekken plaatsvinden met vastgoedeigenaren, bewoners en ondernemers. Het is de intentie om in 2023 te starten met de verbouw van het V&D-gebouw en in de tussentijd de plannen concreet te maken voor de rest van het gebied.

Bouw welbions marskant brugstraat hengelo AFB WELBIONS
Impressie van het wooncomplex met 29 appartementen dat momenteel op de hoek van de Brugstraat en de Marskant wordt gebouwd.
Beeld: Gemeente Hengelo
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.