Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Gemeenteraad Enschede laat college belofte breken: opvang asielzoekers blijft in vertrekhal

20220715 124647
De crisisopvang in de voormalige vertrekhal wordt alsnog verlengd.
Beeld: Wilco Louwes

Er worden geen asielzoekers opgevangen in de Twentehallen in Enschede. Althans, als het aan de gemeenteraad van Enschede ligt. Dinsdagavond bleek binnen de lokale politiek te weinig draagvlak voor de opvang van maximaal 60 asielzoekers aan De Reulver. Omwonenden van de luchthaven krijgen wel een harde boodschap. Een eerdere belofte om de crisisopvang in de voormalige vertrekhal niet te verlengen, wordt door een besluit van de gemeenteraad verbroken. Het college wil nog niet beloven dat de motie wordt opgevolgd en de Twentehallen definitief van de baan zijn.

De extra raadsvergadering stond dinsdagavond in het teken van drie moties van de PVV (geen opvang in de Twentehallen), de VVD (geen asielopvang meer in Enschede) en Forum voor Democratie (geen opvang meer van alleenstaande mannen). Maar deze werden alle drie verworpen. Tijdens het debat werd duidelijk dat voor opvang in de Twentehallen sowieso geen meerderheid is, omdat coalitiepartij Burgerbelangen daar niet mee kan instemmen.

Aanvankelijk was vooral Malkis Jajan (VVD) de gebeten hond, omdat hij aangeeft tegen nieuwe opvang van asielzoekers te zijn, terwijl uitgerekend deze avond in het nieuws komt dat de landelijke VVD instemt met de nieuwe Asielwet, waarbij gemeenten vanaf 1 januari gedwongen zouden kunnen worden. "Dat heb ik ook in de media gelezen", aldus een geïrriteerde Jajan, die aangeeft dat hij de wet nog niet heeft kunnen lezen. "Die wet moet nog door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ik woon en werk in Enschede, ik ken die wet niet."

'So what?'

"Wij hebben de afweging gemaakt dat dit (Twentehallen, red.) een geschikte locatie is", hield wethouder Arjan Kampman tijdens het debat vol. In de collegevergadering waarin voor de opvang in de Twentehallen is gekozen, bleken ook twee andere locaties in beeld, namelijk de huidige plek in de voormalige vertrekhal van Luchthaven Twenthe en het gemeentelijke kantoorpand De Noordmolen. Die laatste locatie, waar nu al vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen is niet verrassend, omdat deze al in een foutief gepubliceerde versie van het collegebesluit stond vermeld.

20221031 Twentehallen News United Dennis Bakker lichter
Lees ook
Bijeenkomst in Enschede-Zuid afgelast, opvang asielzoekers in Twentehallen lijkt van de baan

Op vragen of de locatie naast een binnenspeeltuin wel zo geschikt is, antwoordde de wethouder geprikkeld. "So what?", aldus Kampman. "Denkt u nou echt dat als wij hier risico's zouden zien, dat we deze locatie zouden aanwijzen? Bovendien, vlak om de hoek bij de Diekmanhallen (onlangs twee weken in gebruik als crisisnoodopvang, red.) zit ook een kinderopvang. Dat is ook goed gegaan."

Meerdere incidenten

Volgens de voorstanders van het verlengen van crisisopvang maken de VVD, PVV en FvD zich met hun moties en bijdragen schuldig aan het framen van asielzoekers, alsof het allemaal probleemgevallen of criminelen zijn. De fractievoorzitters van die partijen ontkennen dat. "Ik zeg helemaal niet dat het allemaal criminelen zijn", aldus Malkis Jajan. "Maar ik houd me wel aan de feiten, zoals die in de verslagen (van overleggen met buurtbewoners van de luchthaven, red.) terug te lezen zijn."

“We realiseren ons dat dit geen gemakkelijke boodschap is voor de mensen in Lonneker die graag willen dat de opvang stopt”

Jajan wijst hier onder meer op het laatst gepubliceerde verslag, van 25 augustus. Uit het verslag blijkt dat er gedurende de opvang, afgelopen drie maanden, zes asielzoekers uit de opvang zijn gezet omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal of zakkenrollen en nog eens vijf vanwege het niet naleven van de huisregels.

Buurtbewoners concludeerden tijdens het Noaberoverleg dat er met de huidige kleine groep (max. 60 personen) meer gebeurt dan met de 500 personen in de noodopvang in Hangar 18 eerder dit jaar. "Tot twee keer toe zijn er mensen van het erf van buurtbewoners gehaald", aldus Jajan. In een van de gevallen ging het om een manege en zouden de mannen paardenliefhebbers zijn. "Vertelt u ook dat zij nu elke week daar gaan paardrijden?", aldus PvdA-fractieleider Yara Hümmels. De laatste tijd zou er meer rust zijn rond de opvang.

'Geen makkelijke boodschap'

"We realiseren ons er geen meerderheid is voor de Twentehallen in deze raad", aldus Yara Hümmels. "Hoewel we de argumentatie van het college wel begrijpen, concluderen we met meerdere partijen dat deze locatie niet wenselijk is." Dus zien de partijen zich genoodzaakt om de belofte aan Lonneker, om de opvang in de vertrekhal niet te verlengen, te breken. Beter dan dat asielzoekers in Ter Apel buiten in de kou moeten slapen, aldus Hümmels. "We realiseren ons dat dit geen makkelijke boodschap is voor de mensen in Lonneker die graag willen dat de opvang stopt."

20220715 124647
Lees ook
Opnieuw opvang asielzoekers op luchthaven bij Enschede, nu in oude vertrekhal

Daarmee veranderen de indieners van de motie, met name de PvdA, in de gebeten hond. Volgens VVD, CDA en PVV is de ommezwaai geen toonbeeld van goed bestuur en betrouwbare overheid. Ook burgemeester Roelof Bleker belandt hierdoor in een lastig parket, omdat hij ooit de belofte om de crisisopvang niet te zullen verlengen namens het college deed. Bleker gaf aan dat hij wethouder Kampman zal vergezellen als zij het gesprek met Lonnekernaren aangaan.

Het voorstel om de opvang in de vertrekhal te verlengen - 'met 31 maart 2023 als gewenste einddatum' - werd aangenomen door Burgerbelangen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SP en Partij voor de Dieren. Toch hield Kampman nog voor de stemming de deur op een kier, door te stellen dat het college nog zal overleggen hoe zij zullen omgaan met de motie. Met andere woorden: of deze daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Daarover zal nader beraad plaatshebben.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.