Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bijeenkomst in Enschede-Zuid afgelast, opvang asielzoekers in Twentehallen lijkt van de baan

20221031 Twentehallen News United Dennis Bakker lichter
Beeld: News United/Dennis Bakker

Een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners over de opvang van asielzoekers in de Twentehallen in Enschede is afgelast vanwege de perikelen in de lokale politiek. Er is namelijk een gerede kans dat de crisisopvang voor maximaal 60 asielzoekers helemaal niet doorgaat. Althans, niet op die plek. In de gemeenteraad lijkt te weinig draagvlak voor de opvanglocatie aan de Reulver, direct naast een binnenspeeltuin voor kinderen. De grote vraag is: waar dan wel?

Het college van B&W bracht eerder deze week naar buiten dat zij de Twentehallen op het oog heeft als crisisopvang. Nu nog worden er meer dan vijftig asielzoekers opgevangen in de voormalige vertrekhal van Luchthaven Twenthe, maar omwonenden is beloofd dat de opvang na drie maanden zou stoppen. Toch wil burgemeester Roelof Bleker gehoor geven aan het verzoek van het kabinet om de crisisopvang (bedoeld om de druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten) tot 31 maart 2023 te verlengen.

Twijfels over locatiekeuze

De keuze voor de Twentehallen lijkt een noodgreep. In een foutief gepubliceerde eerdere versie van het collegebesluit wordt namelijk gesproken over het gemeentelijke pand De Noordmolen aan de Molenstraat. Daar geldt echter de afspraak dat er alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen mogen worden, wat ook het geval is. In de Twentehallen is - gescheiden van binnenspeeltuin Funzone - een leegstaande ruimte. Saillant is dat Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie, dat eerder een half jaar lang de noodopvang in Hangar 18 verzorgde, de eigenaar is van de Twentehallen.

20221031 Twentehallen News United Dennis Bakker lichter
Lees ook
Was de keuze voor crisisopvang in de Twentehallen een noodgreep? 'Dit is een waardeloze locatie'

Omwonenden en politici werden maandag aan het einde van de middag geïnformeerd over de crisisopvang. Dat leidde direct tot veel vragen in de gemeenteraad. Sommige partijen zijn per definitie tegen het verlengen van de crisisopvang, andere fracties vinden de gekozen locatie ongeschikt. De Twentehallen liggen in een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat en waar al meerdere opvanglocaties voor kwetsbare doelgroepen (zoals verslaafden of mensen met psychische problemen) zijn gevestigd.

Communicatie aangepast

Een veel gehoorde klacht op social media was dat slechts een beperkt aantal omwonenden van de Twentehallen op de hoogte zijn gesteld door de gemeente. Dat heeft een reden: in allerijl is maandag namelijk besloten om te stoppen met verdere verspreiding van informatiebrieven en uitnodigingen voor de informatiebijeenkomst die deze donderdag zou plaatshebben.

Reden daarvoor is dat de PVV een motie heeft aangekondigd waarin wordt opgedragen om de opvang in de Twentehallen te schrappen. In feite neemt de gemeenteraad dan dus een besluit over het wel of niet doorgaan van de crisisopvang. 'Om die reden maken wij deze week pas op de plaats', schrijft de gemeente Enschede in een nieuwe brief die een dezer dagen bij omwonenden op de deurmat valt. De bewonersbijeenkomst gaat dus ook niet door.

Twentehallen op de tocht

Op basis van geluiden uit de lokale politiek kan de conclusie worden getrokken dat er een grote kans is dat de Twentehallen door de gemeenteraad worden afgeschoten als opvanglocatie voor asielzoekers. De VVD, PVV en FvD zullen elk voorstel voor verlenging van de crisisopvang in Enschede afkeuren en het CDA staat daar ook kritisch in.

Daarbij komt naar alle waarschijnlijkheid ook dat Burgerbelangen en EnschedeAnders de Twentehallen, op basis van de locatie naast een binnenspeeltuin en de toch al kwetsbare sociale structuur van de wijk, zullen afwijzen. Samen zijn deze partijen al goed voor een meerderheid in de raad.

Alternatieven niet oneindig

Burgemeester Roelof Bleker heeft de gemeenteraad al toegezegd dat indien een meerderheid tegen de keuze voor de Twentehallen is, die locatie niet zal worden doorgezet. Dat betekent echter ook dat er een nieuwe locatie, al dan niet in Enschede, moet worden gevonden. En de geschikte alternatieven op eigen grondgebied zijn op zo'n korte termijn - en voor een periode van vijf maanden - niet oneindig. "Ik zal de raad duidelijk maken wat kan", zegt wethouder Arjan Kampman in een korte reactie.

20220715 124647
Lees ook
Enschede wil crisisopvang asielzoekers verplaatsen, maar wacht op aanpak van schurft

Een vraag die kan spelen is hoe hard de afspraak is dat in de Noordmolen en het voormalige jeugdzorgcomplex Tesinkweide in Boekelo alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen mogen worden. Het staat de gemeenteraad vrij om die eisen aan te passen. Meerdere fracties stelden eerder al het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel voor, maar het college houdt vol dat dat het bouwplan Cromhoff in de weg staat. Daarnaast zou een verlenging op de huidige locatie in de oude vertrekhal van de luchthaven denkbaar kunnen zijn, maar dan moet een belofte aan Lonnekernaren worden verbroken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.