Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hertaxatie kavels De Veldkamp kost Hengelo ruim vier ton

221220 lemerij boerderij FOTO HERBERT CAPELLE
Hengelose Burgers maakt zich vooral druk om De Lemerij, een karakteristiek boerenerf dat ooit tot Borne behoorde, maar na een grenscorrectie nu bij Hengelo is gevoegd.
Beeld: Herbert Capelle

Verschillende Hengelose raadsfracties komen in het geweer tegen de aangekondigde verlaging van de grondprijs van twee kavels op bedrijventerrein Westermaat de Veldkamp van 180 naar 142 euro per vierkante meter. De gemeente Hengelo hoopt met deze grondprijsverlaging twijfelende projectontwikkelaars over de streep te trekken. Onder meer GroenLinks, Hengelose Burgers en Lokaal Hengelo zijn tegen het plan.

Hamerstuk

Het voorstel staat als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond. Er ging al een politieke markt aan vooraf. Waarom trok de politiek destijds niet aan de bel? Agnes Booijink, fractievoorzitter van GroenLinks, vertelt: "Toen is er ook best de nodige discussie over geweest, maar uiteindelijk heeft het college gedacht het toch als hamerstuk mee te kunnen nemen naar de raad."

Volgens Booijink zal dat het college mogelijk duur komen te staan: "Steeds meer partijen sluiten zich aan bij onze motie of het amendement van Herbert Capelle (Hengelose Burgers, red.) of komen met een net iets andere motie. We hebben nog overlegd of we alles tot één motie konden samenvoegen, maar daarvoor is eenieders insteek net te verschillend."

“In Hengelo hebben we slechte ervaringen met zowel behoud van erfgoed als hoe we dat gaan invullen.”

Gemene deler

De grote gemene deler wat betreft deze moties is het feit dat de indieners vinden dat het college van B en W het belang van de ontwikkeling van een bedrijventerrein laat prevaleren boven het belang van erfgoed, groen en publiek geld. Wat dat eerste betreft: de verlaging van de grondprijs kost Hengelo zo'n 425.000 euro. Wat dat tweede betreft: er staan hier nogal wat karakteristieke bomen en struiken, die volgens D66 in gevaar komen als een projectontwikkelaar het voor het zeggen krijgt. De sociaal-liberalen hebben daarom een 'groene' motie in voorbereiding.

De Lemerij

Hengelose Burgers maakt zich vooral druk om De Lemerij, een karakteristiek boerenerf dat ooit tot Borne behoorde, maar na een grenscorrectie nu bij Hengelo is gevoegd. Raadslid Herbert Capelle ziet de bui al hangen: "Zowel het woonhuis als de aanpalende schuur verkeren in staat van ontbinding. Immers, de gemeente Hengelo heeft hier al een jaar of 15 niet naar omgekeken."

Capelle is bang dat er met De Lemerij hetzelfde gebeurt als eerder met de Storkbibliotheek en de Oude Begraafplaats: "In Hengelo hebben we slechte ervaringen met zowel behoud van erfgoed als hoe we dat gaan invullen. De met vriendjespolitiek aan Van Wijnen toegekende bibliotheek aan de Vondelstraat is een zwarte bladzijde. Net als hoe het college omgaat met de oudste begraafplaats van Hengelo. In ieder geval niet door er een onnodig groot flatgebouw tegen aan te laten zetten door een ongeïnteresseerde bouwer."

icon_main_info_white_glyph

'Beperkingen van de kavels'

De gemeente Hengelo heeft de kavels waar het om gaat laten hertaxeren, omdat ze nogal beperkingen zouden kennen. Zo moet de nieuwe eigenaar opstallen en bomen op de kavels behouden, laat het bestemmingsplan slechts 35% bebouwing toe (waar elders op het bedrijventerrein 60% is toegestaan) en kan er op stroken langs de buitengrenzen van de kavels niet gebouwd worden als gevolg van kabels, leidingen en twee sloten. Hierdoor wordt het uit te geven oppervlak 1.033 vierkante meter kleiner dan waarmee is gerekend in de aanvankelijke grondexploitatie. De gemeente erkent nu dat de aanvankelijke taxatie 'ambitieus' was.

“Taxeren is geen exacte wetenschap”

Badhuis-scenario

Agnes Booijink ziet een badhuis-scenario opdoemen: "Straks blijft net als van het badhuis alleen de onderste rij stenen bewaard en verrijst daar bovenop een oerlelijk kantoorpand." Herbert Capelle vindt dat Hengelo ook een verantwoordelijkheid heeft naar de gemeente Borne, tot voor kort eigenaar van de grond waarop De Lemerij staat: "Net als bij ander erfgoed moet er een selectieprocedure komen, zodat culturele waarde en groen behouden blijven."

Daarom dient Hengelose Burgers een amendement in voor een wijziging van het raadsbesluit: "Onze ervaring leert dat afgaan op de toezegging van de wethouder een naïeve houding is. Er is geen enkele garantie dat De Lemerij over een aantal jaar niet meer dan geschiedenis zal zijn. Daarom zou het mooi zijn als de raad eens een duidelijke grens stelt."

Tekst gaat verder onder afbeelding

221220 lemerij
De Lemerij bevindt zich middenin het groen.
Beeld: Herbert Capelle

'Magere onderbouwing'

GroenLinks vindt de onderbouwing van de gemeente voor deze forse grondprijsverlaging 'mager'. Vandaar dat GroenLinks in een motie het college opdraagt onder meer 'voor de waardebepaling van kavels in grondexploitaties en in algemene zin de raad te voorzien van zorgvuldige onderbouwing door middel van tenminste drie onafhankelijke taxaties'.

'Geen exacte wetenschap'

Opsteller van deze motie is fractievertegenwoordiger Nico-Tom Pen. Hij licht deze regels graag toe: "Taxeren is geen exacte wetenschap. Daarom lijkt het ons verstandig ten minste drie onafhankelijke taxateurs de waarde te laten bepalen en daar dan het gemiddelde van te nemen. Let wel, het gaat hier vaak om miljoenen en dan moet je het wel goed onderbouwen. Die paar duizend euro die deze taxaties kosten, staan in geen verhouding tot de grondprijzen." Volgens Pen gebeurt het in andere gemeenten ook op die manier: "Da's wel zo verstandig, want zo voorkom je ellenlange discussies en wek je nooit en te nimmer de schijn dat je er als college iets wilt doordrukken." Lokaal Hengelo zal deze motie mede indienen.

icon_main_info_white_glyph

De Lemerij is een gemeentelijk monument

De boerderij aan de Burenweg 70 is een gemeentelijk monument en ook als zodanig opgenomen in het Gemeentelijk monumentenregister. Een gemeentelijk monument mag niet zonder toestemming worden gesloopt of gewijzigd. In het geldende bestemmingsplan is de boerderij al aangeduid als ‘karakteristiek’ en dient het dus behouden te blijven. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende schuur.

221220 lemerij poort HERBERT CAPELLE
De toegangspoort tot De Lemerij wordt bijna aan het gezicht onttrokken door het struikgewas.
Beeld: Herbert Capelle
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.