Verkeer
Stuur appje
Zoek

Onvrede over informatievoorziening van college aan de Enschedese gemeenteraad

In de Enschedese gemeenteraad leeft al tijden onvrede over de informatievoorziening van het college van B&W. Op vragen over politiek en bestuurlijk gevoelige dossiers komen ontwijkende antwoorden, soms zelfs antwoorden die onwaar zijn. Waar lange tijd vooral partijen van de flanken van de raad - links en rechts - zich daar druk om maakten, roert nu ook middenpartij D66 zich stevig in het debat.

De gemeenteraad heeft onder meer als taak het college te controleren. Hebben raadsleden vragen over het gevoerde beleid of processen, dan is het belangrijk dat er goede, heldere antwoorden komen. Alleen dan kunnen raadsleden zich een mening vormen en afwegingen maken.

Afwachtende fracties

Maar aan die beantwoording schort het, zo bleek opnieuw tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. Opvallend was dat het vooral de partijen Enschede Anders, de PVV en D66 waren die zich roerden in een ingelast debat.

icon_main_info_white_glyph

Rapport Veelaanvragers

De gemeenteraad debatteerde maandagavond over een onderzoek dat door het Enschedese klachtencommissariaat werd uitgevoerd. Het was een vervolg op een debat van een week eerder. Het rapport van dat onderzoek werd opgeleverd in de vroege zomer van 2021 en enkele maanden later weer ingetrokken.

De onderzoeker, een medewerker van het klachtencommissariaat, kwam in problemen en er loopt een ontslagzaak, waarin de gemeente onlangs scherp terecht werd gewezen door de rechter.

De gemeente overweegt hoger beroep. De kwestie heeft van meet af aan politieke vragen opgeroepen.

Het debat was ook aangevraagd door deze drie partijen, maar één van de thema’s waar het wat hen betreft schuurt gaat over slechte beantwoording van vragen over die kwestie. Er zijn weliswaar meer partijen die zich daaraan storen, zo bleek tijdens het debat, maar zij bemoeiden zich er nauwelijks inhoudelijk mee. En daar was toch alle gelegenheid voor: het debat duurde ruim drie uur.

Kippenhok

Daarbij gaat die informatievoorziening elk raadslid aan. Als EA, PVV en D66 een punt hebben, dan is het voor de gehele raad bij tijd en wijle moeilijk, zo niet onmogelijk, om een goed beeld te krijgen van een kwestie die politiek gevoelig ligt. Dan krijgt de raadszaal iets van een kippenhok waar wel stevig (en lang!) gekakeld wordt, meer velen eigenijk niet weten wat er speelt.

Doolhof

De toets op de inhoud van antwoorden van het college (meestal geformuleerd door ambtenaren, overigens) is ook niet altijd eenvoudig. Zeker bij langer lopende kwesties - dat ook geldt voor wat maandagavond aan de orde was - gaat het om inmiddels complex geworden dossiers en een berg feitjes. Als in die berg een doolhof is uitgezet, heb je dat niet zo een-twee-drie in de gaten.

D66-fractieleider Gertjan Tillema gaf daar woorden aan, toen hem werd verweten dat zijn partij zich jarenlang op de vlakte hield als het om kwesties als deze ging. Dat verwijt kwam van het CDA en de VVD, partijen die zich maandagavond inhoudelijk afzijdig hielden.

Gertjan Tillema Ernst Bergboer 2023 01 24 194325 fpxe
Lees ook
D66-fractievoorzitter wil ‘fatsoenlijke antwoorden’ van het Enschedese college

Tillema zei zich de afgelopen maanden verdiept te hebben in een aantal kwesties, waaronder deze. “Als je wat meer in deze casussen duikt, dan gaan er wel degelijk meer dingen fout dan dat wordt voorgespiegeld.” Hij wil daar een fatsoenlijk gesprek in de raad over kunnen voeren. “Dat is wat ik hier probeer.”

“Als je wat meer in deze casussen duikt, dan gaan er wel degelijk meer dingen fout dan dat wordt voorgespiegeld”

Daarmee legt Tillema de vinger op een zere plek: als informatievoorziening rammelt en niet altijd betrouwbaar is, ben je aangewezen op eigen onderzoek.

Woo- en Wob-verzoeken

Ook in de gevoeliger onderzoeken die 1Twente heeft gedaan en doet, blijkt telkens dat de gemeente moeite heeft om rechtuit antwoord te geven op vragen of documenten te leveren. In de kwestie die maandagavond aan de orde was, zijn alle termijnen in een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek) ruimschoots overschreden. Het verzoek werd in mei vorig jaar ingediend, de documenten werden na herhaald navragen in oktober aangeleverd.

Roelof Bleker gemeenteraad Ernst Begrboer
Burgemeester Roelof Bleker (hier tijdens een eerdere raadsvergadering), verantwoordelijk voor het klachtencommissariaat, gaf maandagavond inhoudelijker antwoord op vragen dan loco-burgemeester Niels van den Berg vorige week, maar er bleven nog veel vragen over
Beeld: Ernst Bergboer

In het in oktober ingediend bezwaar, omdat cruciale stukken ontbraken, dreigt opnieuw overschrijding van de uiterste termijn van 24 weken omdat de gemeente treuzelde met het aanleveren van stukken voor de bezwaarcommissie. Dat bleek uit telefonisch contact met de behandelende afdeling, die herhaaldelijk intern om die stukken heeft gevraagd. Inmiddels is eind februari een hoorzitting gepland.

Het is maar één voorbeeld. Zoals ook het debat in de gemeenteraad van maandagavond maar een voorbeeld was.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.