Verkeer
Stuur appje
Zoek

Windturbines in Enschede-Zuid? Bewoners buitengebied uitgenodigd voor infosessie

20230215 Windturbine Pexels
Beeld: Pexels

Totale verwarring over een infosessie rond mogelijke windturbines in het zuidelijke buitengebied van Enschede. Directe omwonenden van potentiële 'zoekgebieden' in de buurtschap Broekheurne zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst, maar de voorzitter van coöperatie Enschede Energie, dat met logo op de uitnodiging staat, zegt van niets te weten.

"Ik heb het nagevraagd bij het projectbureau en bij het bestuur, maar wij weten nergens van", zegt Louis Koopman donderdagmiddag. De voormalig wethouder van Haaksbergen - en in die rol bestuurlijk trekker van de Regionale Energiestrategie Twente - volgde per 1 januari Jeroen Janssen op als voorzitter van Enschede Energie. "Ik zal er op 23 februari in Captain Jack (restaurant in Buurse, red.) ook niet bij zijn."

Zoeklocaties niet vastgesteld

Een vreemde situatie. Te meer, omdat tot nu toe van windenergie in het buitengebied tussen Enschede, Haaksbergen en Buurse nooit concreet sprake was. Ja, de gemeente Haaksbergen heeft in de regionale afspraken vastgelegd dat er vijf windturbines moeten komen en daarbij wordt het grensgebied tussen dorpskern Buurse en Enschede niet uitgesloten.

Lees verder onder de afbeelding

Uitnodiging windmolens 2023 02 15 160154 lpsp
Een uitsnede van de uitnodiging die directe omwonenden van potentiële locaties voor windturbines hebben ontvangen.
Beeld: Pexels

En ja, Enschede heeft met potlood twee potentiële zoekgebieden voor windturbines rond de N18 ingetekend. Maar in beide gemeenten zijn de gebieden nog niet formeel door de gemeenteraad aangewezen in de RES-plannen. Haaksbergen doet nog een haalbaarheidsonderzoek en Enschede wacht op resultaten (en de mogelijke gevolgen) van een landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van windmolens.

Toekomst van Broekheurne

Hoe kan het dan dat er op donderdag 23 februari een inloopbijeenkomst is voor iedereen die binnen een kilometer van 'de mogelijke projectlocatie' woont? Het antwoord ligt bij de verzender van de uitnodiging: Kr8 Consultancy. Het consultancybureau begeleidt de gemeente Enschede in een zogeheten gebiedsproces in Broekheurne. Zo'n proces wordt uiteindelijk met alle buurtschappen doorlopen en omvat een toekomstvisie over onder meer grondgebruik, duurzame energie en leefbaarheid op het platteland.

Zonnepark Rutbeek
Lees ook
Komt het grootste zonnepark van Enschede bij Het Rutbeek?

Tot nu toe is er in het proces van Broekheurne wel eens gesproken over de (on)wenselijkheid van windenergie in de buurtschap. 'Voor windturbines geldt dat de meeste mensen er niet op zitten te wachten', was toen de conclusie. 'Voor enkele boeren is een windturbine juist misschien wel een uitkomst.' Tot concretere suggesties kwam het nog niet. Anders dan met de eventuele komst van een bijna 40 hectare groot zonnepark op de voormalige vuilstortgronden bij Het Rutbeek, waar al enkele jaren over wordt gesproken, en een zonnepark van 18 hectare op nabijgelegen Haaksbergs grondgebied.

"Soms komen er nieuwe inzichten in een gebiedsproces", aldus Anne Dannenberg van Kr8 Consultancy. "Dat geldt voor leefbaarheid, maar ook voor duurzame energie. Deze bijeenkomst betekent nog niets, we willen alleen de mening van omwonenden weten en hun vragen beantwoorden." Saillant is dat het consultancybureau het proces voor de gemeente begeleidt, terwijl uitgerekend de gemeenteraad vorig jaar windenergie in de wacht heeft gezet.

Pakt provincie de regie?

Toch lijkt er wel een concreet idee te zijn over waar er ruimte is voor windturbines. Volgens de uitnodiging wordt er bij de infosessie gesproken over slagschaduw, het uitzicht, participatie en het 'proces'. De Windunie, exploitant van windparken, is bij de bijeenkomst aanwezig. Als het tot een 'verdere verkenning' komt, wordt er ook met inwoners in een grotere omtrek gesproken.

Pexels pixabay 33062
Lees ook
Provincie Overijssel dreigt regie bij windmolens over te nemen, maar Enschede vraagt nog even geduld

De vraag die nu rijst is wat de positie van de gemeente Enschede is bij een eventuele ontwikkeling van windturbines. Als er voor 1 juli 2023 geen zoekgebieden zijn vastgesteld, kan de provincie Overijssel een gemeente 'overrulen' als initiatiefnemers een vergunningaanvraag voor windturbines indienen.

Overigens kan dat ook bij projecten met een vermogen van meer dan 5 MW (megawatt), ofwel twee of drie windturbines. Als de gemeenteraad zo'n ontwikkeling tegenhoudt, moet de provincie een 'inpassingsplan' opstellen als het project binnen provinciaal beleid past.

Energielandschappen

In alle provincies worden plannen gemaakt om tot de energiedoelen voor 2030 te komen. In Twente gaat het om het opwekken van 1,5 TWh (Terawattuur) duurzame energie via zon op dak, zonneparken en windturbines. In de Regionale Energie Strategie Twente wordt de voorkeur uitgesproken voor energielandschappen, clustering wind- en zonneprojecten.

Dat is ook de voorkeur van netwerkbeheerder Enexis. Op veel plekken, waaronder in Enschede-Zuid, moet het netwerk worden verzwaard om het terugleveren van stroom op het net mogelijk te maken. Dat zijn behoorlijke investeringen, die Enexis het liefst voor geclusterde energieprojecten doet.

icon_main_info_white_glyph

Afspraak gemaakt

Volgens Kr8 Consultancy moet Enschede Energie wel op de hoogte zijn van de informatiesessie op 23 februari. Het adviesbureau zegt dat de afspraak met een van de bestuursleden is gemaakt. Navraag bij Enschede Energie leert dat dit inderdaad het geval is. Coöperatie-voorzitter Louis Koopman, die niet op de hoogte was, laat zich zo snel mogelijk informeren. Bij de aanstelling van Koopman meldde Enschede Energie overigens wel dat er dit jaar meer werk zou worden gemaakt van windprojecten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.