Enschede

Stikstofdebacle: voorlopig geen grotere evenementen op Vliegveld Twenthe

De Raad van State legt een uitbreiding van het aantal grootschalige evenementen op de voormalige Vliegbasis Twenthe voorlopig aan banden. Er wordt een beperking gesteld aan het totaal aantal bezoekers. De wijze waarop de gemeente Enschede en de provincie Overijssel de stikstofproductie willen compenseren voldoet volgens de hoogste bestuursrechter niet aan de eisen.

De Strip Vliegveld Twenthe Vliegbasis Luchthaven Twente Google Maps
De Strip, de evenementenlocatie op de voormalige Vliegbasis Twenthe. © GoogleMaps

De gemeenteraad verleende eind november haar toestemming voor twaalf grootschalige evenementen per jaar en tal van randactiviteiten door Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Natuur- en belangenorganisaties Stichting Lonnekerberg en omgeving, Stichting Lonneker Land, Natuur en Milieuraad Enschede en Landschap Overijssel spanden daarop een spoedprocedure aan, omdat zij vrezen voor aantasting van flora en fauna door onder meer geluidsoverlast. Bij de Raad van State vroegen zij om in afwachting van de definitieve uitspraak alle activiteiten stil te leggen.

Beschermde dieren

Maar het is niet de das, de oehoe, de braamsluiper of de graspieper die het bestemmingsplan de das omdoet. Volgens de Raad van State is er geen aanleiding om te betwijfelen dat er in de vergunningen onvoldoende rekening is gehouden met het leefgebied van de beschermde dieren. Op basis daarvan is er dus ook geen reden in afwachting van een definitieve uitspraak - die mogelijk pas in 2023 wordt gedaan - een streep te zetten door de plannen.

Paardenhouderij

Wel ziet de Raad een probleem met de wijze waarop de compensatie van stikstofuitstoot tot stand is gekomen. Bij een uitbreiding van het aantal (grote) evenementen gaat een toename van stikstofuitstoot gepaard, onder meer door een toename van het aantal bezoekers, het gebruik van voertuigen met een brandstofmotor of het gebruik van vuurwerk.

Omdat in de buurt van beschermde natuurgebieden zoals het Lonnekermeer geen sprake mag zijn van een toename van uitstoot, heeft exploitant VTE stikstofrechten van een nabijgelegen paardenhouderij gekocht. Ten tijde van de overname was de paardenhouderij echter niet meer (volledig) actief en al omgezet naar een Bed & Breakfast. Bovendien is volgens de rechter niet duidelijk onderbouwd of alleen deze maatregel wel voldoende is ten behoeve van het natuurgebied.

Tijdelijke regeling

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zagen als vergunningverleners de bui al hangen. Tijdens de zitting eind april stelden zij een 'overbruggingsregeling' voor. Dit plan omhelst een beperkte evenementenagenda, zodat de stikstofuitstoot niet groter wordt dan in de huidige situatie. Dat betekent dat reeds vastgelegde evenementen kunnen doorgaan en de ondernemer na de lastige coronajaren niet opnieuw geconfronteerd wordt met financiële tegenslagen.

In de spoedprocedure geeft de Raad van State gehoor aan deze oproep. Dat betekent dat er in ieder geval tot een definitieve uitspraak in totaal maximaal 141.492 bezoekers ontvangen mogen worden bij evenementen op het vliegveld. Dat is een flinke beperking ten opzichte van de 500.000 bezoekers waar in het bestemmingsplan rekening mee is gehouden.

VTE is blij

"We zijn blij dat nu ook door de Raad van State is bevestigd dat we door kunnen gaan op de ingeslagen weg", zegt directeur Marten Foppen op de website van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. "Los van de landelijke stikstofdiscussie zijn we hiermee in het gelijk gesteld." Grote producties, zoals de musical Hannah van Hendrik, kunnen deze zomer 'gewoon' doorgaan.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.