Vuurwerkramp Enschede

Raadsvragen naar aanleiding van aangifte Rudi Bakker over onderhandelingen perceel S.E. Fireworks

De PVV-fractie in de Enschedese gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de onderhandelingen tussen de gemeente en Harm Smallenbroek, eigenaar van de grond onder S.E. Fireworks. Daarbij gaat het met name om een bod van 1,5 miljoen gulden, voorafgaand aan de dag waarop de brand ontstond die de aanleiding was voor de Enschedese Vuurwerkramp.

Rampplek Koen Krukkert
Drone-shot van het terrein waar S.E. Fireworks stond, het bedrijf waar de Vuurwerkramp plaatsvond © Coen Krukkert

In de jaren en weken voorafgaand aan de Vuurwerkramp liepen er onderhandelingen tussen de gemeente Enschede en Harm Smallenbroek. Smallenbroek was eigenaar van S.E. Fireworks, voordat hij dat bedrijf verkocht aan de Rudi Bakker en zijn vrouw, en Willy en Marion Pater. De grond onder dat verkochte bedrijf was nog wel van Smallenbroek.

Bod van 1,5 miljoen op de dag voor de ramp

Uit een aangifte die Bakker recentelijk deed, blijkt dat de gemeente op 12 mei 2000, de dag voorafgaand aan de ramp, een bod van 1,5 miljoen gulden is gedaan voor aankoop van die grond, mits die vrij van huurders opgeleverd zou worden. De gemeente wilde dat perceel Tollenstraat 46-50 kopen met het oog op de ontwikkeling van Vinexproject Groot Roombeek. Om die reden was er al in 1997 een voorkeursrecht op dat terrein gevestigd, waarmee de gemeente het eerste recht van koop had.

In Bakker’s aangifte staan die twee zaken - dat bod van 1,5 miljoen en het gevestigde voorkeursrecht en de daaropvolgende grondonderhandelingen - centraal. Beide zaken zouden, zo blijkt uit de aangifte, zijn verzwegen bij de verkoop van het vuurwerkbedrijf dat op die grond gevestigd was.

Inzet: grond vrij van huur

Enschede wilde het bewuste perceel het liefst zonder last van huur aankopen. De huurders - in dit geval S.E. Fireworks - zouden anders schadeloos gesteld moeten worden. Uit de bij de aangifte meegeleverde documenten blijkt dat de gemeente vond dat dat iets was waar de verhuurder - Smallebroek - en de huurders onderlig moesten zien te komen. Uit die stukken blijkt verder dat de gemeente ook wist dat er geen juridische mogelijkheden waren om het huurcontract met S.E. Fireworks binnen afzienbare tijd te ontbinden.

Daarmee roept dat bod van 1,5 miljoen gulden op de dag voorafgaand aan de ramp vragen op. Bakker stelt in zijn aangifte dat de gemeente Smallenbroek met dat bod een motief voor brandstichting heeft verschaft. Brand, dan wel het afsteken van vuurwerk op zijn terrein, had tot onttrekking van de milieuvergunning en daarmee het einde van S.E. Fireworks geleid.

Vragen over rol van de gemeente en informatievoorziening na de ramp

De PVV wil onder meer weten waarom dat voornoemde bod van 1,5 miljoen is gedaan, in de wetenschap dat beëindigen van de huur niet snel kon. De raadsfractie stelt ook vragen over de dat voorkeursrecht en de daarop volgende grondonderhandelingen, en de rol die de gemeente daarin heeft gespeeld.

Ook wil de partij weten waarom er na de ramp nauwelijks of geen verklaringen over de grondonderhandelingen en dat bod bij de politie zijn afgelegd en waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht.

Voor de beantwoording van raadsvragen staan drie weken. In dit geval eindigt die termijn op 23 november.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.