Enschede

Kwaliteit van wegen in Enschede nadert ondergrens

Vaker pleisters plakken in plaats van operaties uitvoeren. Samengevat ziet het nieuwe wegenbeleidsplan van Enschede er zo uit. De gemeente bezuinigt een ton op het onderhoud van de wegen, terwijl het kwaliteitsniveau de laatste jaren al is gedaald tot de ondergrens.

443470 download 5 42
Wilco Louwes | Tubantia

Met meer dan 8 miljoen vierkante meter aan wegen in Enschede is het onderhoud ervan bepaald geen sinecure. Sinds 2013 werd dat onderhoud uitgevoerd via zogeheten risicogestuurd beheer. Het betekent dat er is afgestapt van periodiek onderhoud en dat er pas wordt ingegrepen als het noodzakelijk is. De gevolgen van dat beleid zijn zichtbaar, constateert het college in een evaluatie. De wegenkwaliteit voldoet over het algemeen nog aan de gemaakte afspraken, maar nadert de ondergrens. Met name de wegen in het buitengebied en klinkerstraten in de woonwijken zijn niet zelden onder het gewenste basiskwaliteitsniveau. Het onderhoud van die wegen staat onder druk, omdat het moeilijk te combineren blijkt met andere werkzaamheden (bijvoorbeeld het riool) en er jaarlijks maar een vast budget beschikbaar is.

Bezuiniging
Op het budget voor wegenonderhoud wordt vanaf 2021 ook nog eens 100.000 euro bezuinigd. In schriftelijke vragen heeft de VVD zich hierover al bezorgd uitgelaten. Die zorgen worden niet gedeeld door het college. âWe blijven inzetten op een goede en veilige basis voor de gebruikers van onze wegen. Wel zal onze aandacht minder op comfort en aanzien gericht zijnâ, luidt het antwoord van B en W.

In de praktijk betekent deze werkwijze dat er bij wegwerkzaamheden vaker wordt gekozen voor lapwerk (klein onderhoud) en dat er minder snel groot onderhoud plaatsvindt. Ook die methode blijft volgens het college niet zonder gevolgen. âDoor deze werkwijze kan het beeld bij wegen langzaamaan veranderen: door toename van kleine reparaties ontstaat er een minder egaal beeld van onze wegen.â

Fietspaden
Daarvan zal in de binnenstad geen sprake zijn, omdat op het stadserf een hoog kwaliteitsniveau van kracht blijft. Voor het eerst krijgen fiets- en voetpaden een aparte behandeling in het beheerplan. Enschede pretendeert immers een fietsstad te zijn en het college zegt waarde te hechten aan een goede toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden. Het kwaliteitsniveau van fiets- en voetpaden wordt daarom op bovengemiddeld gezet.

De resterende wegen in de stad met een plaveisel van asfalt of betoncement worden op basisniveau gezet, maar bij elementverharding wordt de kwaliteitseis zelfs teruggeschroefd tot laag. Saillant is dat ruim 53 procent van de wegen in Enschede met klinkers, tegels of waaltjes is geplaveid. Een merendeel van de Enschedese straten behoort straks dus tot de ondercategorie in het onderhoudsplan.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.