Verkeer
Weer
Zoek

Hengelo vraagt bewoners mee te denken over gasloos maken van de stad

Op welke manier gaat Hengelo van het aardgas af? Met die vraag gaat het College van Burgemeester en Wethouders naar de Hengeloërs toe de komende maanden. Het gemeentebestuur heeft gisteren een voorlopige versie van de Transitievisie Warmte vastgesteld, maar heeft eigenlijk nog niet zoveel vastgelegd. Hengelo wil namelijk eerst met inwoners en bedrijven in gesprek gaan voordat ze een definitief plan maakt. Het gemeentebestuur wil dat inwoners meedenken over warmtepompen, warmtenet en mogelijke andere alternatieven.

Gasloos in 2050

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dit betekent dat er in veel woningen een alternatief moet komen voor de huidige gasverwarming. Dat is een grote klus voor een stad als Hengelo, die te maken heeft met veel verschillende soorten woningen. De gemeente Hengelo heeft daarom dinsdag een ontwerp van de zogenaamde Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin wordt gekeken welke technieken het beste passen bij de verschillende wijken en woningsoorten.

'Niet in beton gegoten'

De visie staat nog niet in zijn geheel vast. Hengeloërs wordt gevraagd mee te denken. "We hebben besloten om niet alles al in beton te gieten. We willen eerst ideeën ophalen bij onze inwoners en bedrijven. Het is belangrijk te weten hoe zij over bepaalde technieken denken", zegt wethouder Claudio Bruggink. Op basis van drie onderzoeken is een indeling gemaakt welke technieken het beste passen bij welke wijk.

“Als het Rijk haar afspraken niet nakomt, staan wij in Hengelo ook met lege handen.”

Inspraakavonden

Hengelo wil de ideeën ophalen tijdens vier inspraakavonden, via stellingen op de website en via het HengeloPanel. Eerst worden alle ideeën en meningen opgehaald bij inwoners, daarna pas wordt een definitieve visie vastgesteld.

Alternatieven

In de conceptversie heeft het college gekeken naar verschillende alternatieven voor aardgas. Voor nieuwbouw zijn bijvoorbeeld warmtepompen een mogelijke optie: "Het is een elektrische oplossing, geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Je kunt dit systeem niet toepassen in slecht geïsoleerde woningen", zegt de wethouder. Ook is er naar aardwarmte gekeken, maar dat is niet goed toe te passen in Hengelo.

Voor ouderen, slecht geïsoleerde woningen, zoals in de Nijverheid en Tuindorp, spreekt Hengelo de voorkeur uit voor restwarmte uit de industrie, een warmtenet dus. "Bij Nouryon (voorheen Akzo, red.) en Twence heb je te maken met ontzettend veel restwarmte. Met alle warmte die daar nu nog uit de schoorsteen verdwijnt, kun je per jaar ruim 100.000 woningen verwarmen."

icon_main_info_white_glyph

Nijverheid Aardgasvrij

Samen met 26 andere Nederlandse gemeenten heeft Hengelo in 2018 geld gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken om woningen van het gas te krijgen. In Hengelo gaat het om 4,25 miljoen euro, die gestoken wordt in minimaal 500 woningen in De Nijverheid. Vorig jaar oktober zijn er nog eens 19 gemeenten bijgekomen. Het geld moet gebruikt voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur of dat nu de aanpassing van het aardgasnet is voor gebruik van waterstof, de aanleg van een warmtenet of de installatie van warmtepompen. Het is echt bedoeld voor het aardgasvrij maken van de wijk. Het geld gaat níet op aan isolatiemaatregelen - daarvoor zijn andere subsidies voor handen.

Woonlastenneutraal

Een vraag die vaak terugkomt is: wat gaat het kosten? De overheid heeft in het klimaatakkoord gezegd dat de alternatieven voor aardgas 'woonlastenneutraal' moeten zijn. Volgens wethouder Bruggink moet het Rijk financiële toezeggingen doen, voordat de definitieve visie vastgesteld wordt: "Als Hengelo willen we deze visie vaststellen, maar dan moet het Rijk ook over de brug komen. We vragen de raad daarom om een brief te sturen naar de minister. Als het Rijk haar afspraken niet nakomt, staan wij in Hengelo ook met lege handen."

Nijverheid berthastraat
Lees ook
'Wij hebben gevoel dat gemeente warmtenet er door wil drukken'

Definitieve versie

Inwoners kunnen tot 19 oktober meepraten over de warmtevisie. In december wordt de definitieve versie vastgesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.