Enschede
Follow-up

Activiteiten omstreden bandenverwerker in Enschedees havengebied stilgelegd

De gemeente Enschede heeft alle activiteiten van bandenvermaler Doornberg in het havengebied stilgelegd. Een maand geleden was al een bouwstop opgelegd, nu gaat het tevens om de aanvoer en opslag van banden. Beide maatregelen zijn getroffen omdat de omgevingsvergunning voor Rubber Verwerking Nederland B.V. nog niet is toegekend.

Doornberg Ernst Bergboer
Vanmiddag op het terrein waar bandenvermaner Doornberg zich wil vestigen: aanvoer en opslag van banden © Ernst Bergboer

Eind vorige maand werd wel een conceptbesluit voor die omgevingsvergunning genomen. Maar voordat die toegekend kan worden, kunnen belanghebbenden nog zes weken een zienswijze indienen. Enschede heeft het bedrijf, dat op zo kort mogelijke termijn wegmoet uit Almen, waar het nu gevestigd is, een dwangsom opgelegd.

Vervuiling en geluidshinder

Locoburgemeester Niels van den Berg heft begrip voor de situatie waarin de bandenverwerker verkeert. “Maar procedures zijn er niet voor niets. Het kan niet zo zijn dat het milieu en de veiligheid voor de omgeving in het geding komen.” Op het terrein waar Doornberg zich wil vestigen moeten nog bouwkundige aanpassingen komen om te voldoen een milieu- en brandveiligheidseisen.

icon_main_quote_red_glyph

Het kan niet zo zijn dat het milieu en de veiligheid voor de omgeving in het geding komen

Locoburgemeester Niels van den Berg

De komst van Rubber Verwerking Nederland B.V. naar Enschede is omstreden. Het bedrijf verwerkt oude banden tot rubberkorrels, een activiteit die vervuilend is en geluidshinder oplevert. Het ontwerpbesluit voor vergunning lag desondanks sinds 22 juli ter inzage.

Niet blij

Raadslid Mart van Lagen (CDA) is niet per se blij met de komst van de bandenvermaler. “Wat voor stad willen we zijn? We willen een groene, duurzame stad zijn. En terecht. Maar nu halen we een zwaar vervuilend bedrijf naar Enschede. Dat vind ik jammer.” Het debat rond de komst van Doornberg wakkert een ‘diepere discussie’ aan, stelt Van Lagen.

Achilleshiel van Enschede

“Dit toon de achilleshiel van Enschede. Werkgelegenheid is belangrijk, maar er is geen duidelijke visie op het vestigingsklimaat.” Anders gezegd: Van Lagen vindt dat er meer gekeken moet worden naar de aard van de bedrijvigheid en banen die Enschede wil aantrekken. “We hebben aan de brand bij Vredestein gezien wat dit soort bedrijven kunnen betekenen. Het Twentekanaal is nog altijd verontreinigd. Nu komt er een recyclebedrijf voor banden in het havengebied. Dat strookt niet met dat groen en duurzaam.”

Onderzoek in Almen heeft uitgewezen dat de grond onder het bedrijf aldaar zozeer is verontreinigd dat geplande nieuwbouw daar ernstig is vertraagd. Er moet eerst grondig gesaneerd worden.

Vergunning

Het ontwerpbesluit behelst onder meer vergunning voor de op- en overslag van banden, de opslag van metaal en andere stoffen die vrijkomen bij recyling en het verwerken van banden tot rubberkorrels. Met name dat vermalen van banden leidde in Almen tot geluids- en stankoverlast. In de vergunning zijn bepalingen opgenomen voor de verwerking van afval, het voorkomen van verontreiniging en geluid

icon_main_quote_red_glyph

Het gaat om een zwaar vervuilend bedrijf dat veel overlast geeft

Mart van Lagen (CDA) eerder in 1Twente Vandaag

Groener beleid voor vestiging nodig

De raad kan de komst van de bandenverwerker niet tegenhouden, stelt Van Lagen. De plannen van Doornberg zijn niet strijdig met de regels die Enschede voor het gebied heeft opgesteld. Hij diende, samen met EnschedeAnders, wel een motie in om ervoor te zorgen dat de wens om een groen stad te zijn in de toekomst beter wordt verankerd in het beleid om bedrijven naar de stad te trekken.

Op het terrein waarvoor een conceptvergunning is verstrekt werden papier, kunststoffen, bouwafval en metalen opgeslagen en verhandeld.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.