Hengelo
Politiek

"Creëer groter draagvlak bij bewoners door beter participatiebeleid"

Lokaal Hengelo en CDA Hengelo willen in gesprek met wethouder Bas van Wakeren en de gemeenteraad over de onrust die in de Hengelose samenleving ontstaat zodra nieuwe ruimtelijke initiatieven worden gepresenteerd. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het plan van Tactus voor opvang van langdurig verslaafden op het Gezondheidspark aan de Deldenerstraat.

Studenten overleg Pixabay
© Stockphoto

Onrust bij bewoners

Het afgelopen jaar ontstond er ook onrust over initiatieven van Welbions en Estinea in de Kasbah en de plannen van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) voor de realisatie van woonplekken voor kwetsbare mensen aan de Steenmeijerstraat. Lokaal Hengelo en CDA Hengelo vinden het van groot belang om in de toekomst een beter draagvlak te creëren in de stad en de manier waarop aan nieuwe plannen vorm en inhoud wordt gegeven. Volgens de twee partijen is dat ook een opgave vanuit de nieuwe Omgevingswet die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in werking treedt.

"In alle gevallen draait het om hoe omwonenden betrokken zijn of worden bij het initiatief. Is er daadwerkelijk sprake van participatie en wordt er ook wat gedaan met de inbreng van omwonenden? Uit gesprekken met omwonenden en wat erover in de media terecht is gekomen, is het beeld ontstaan dat omwonenden zich overvallen voelen, dat ze pas laat bij het traject betrokken worden en dat er weinig tot niks gedaan wordt met hun inbreng. Hierdoor ontstaat er grote onrust, worden er actiecomités opgericht en hebben omwonenden slapeloze nachten, omdat ze zich niet gehoord voelen en niet weten waar ze aan toe zijn", schrijven de partijen aan het college in een brief en opgestelde nota.

'Van incident naar incident'

Seviye van Wier van LokaalHengelo zei woensdag in de gemeenteraad dat de onrust die ontstaat bij inwoners, precies datgene is, waarvoor eerder is gewaarschuwd dat dit vaker zou kunnen gebeuren. "We moeten niet van incident naar incident springen. Er moet een structurele oplossing komen voor dit probleem."

Wethouder Bas van Wakeren reageerde fel op opmerking van Van Wier. "Wat mij tegenvalt van mevrouw Van Wier is dat ze het heeft over incidenten. Het zijn geen incidenten. We hebben met de gemeenteraad regelmatig gesproken over de inclusieve samenleving. We praten niet over incidenten."

De wethouder zei dat aanvragen, zoals die worden ingediend, door het college serieus worden bekeken. "Ik heb juist tegen Welbions en Tactus gezegd; ga de bewoners zo vroeg mogelijk informeren aan de voorkant van het traject."

icon_main_quote_red_glyph

"We moeten niet van incident naar incident springen. Er moet een structurele oplossing komen voor dit probleem."

Seviye van Wier, raadslid Lokaal Hengelo

Steenmeijerstraat

CDA-raadslid Marcel Elferink stelde op 18 november jl. in de gemeenteraadsvergadering een vraag over de plannen van de RIBW aan de Steenmeijerstraat aan het college. Beeld dat de fracties kregen na gesprekken met de bewoners van de wijk, is dat het proces anders aangepakt had moet worden. "Zorg voor een proces met vroegtijdige betrokkenheid van bewoners met échte participatie. Eenzijdige informatie verstrekken, is op z'n zachts gezegd niet goed voor het draagvlak."

Verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer

Voor de omgevingsvergunning is in de nieuwe Omgevingswet bepaald dat er regels komen met betrekking tot participatie en overleg met derden. Zo ligt die verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet die aangeven of hij of zij de omgeving bij de plannen betrokken heeft. De Eerste Kamer wil dat participatie van bewoners een solide basis krijgt in de invoeringsregels voor de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom verplicht participatiebeleid opstellen.

icon_main_quote_red_glyph

"Zorg voor een proces met vroegtijdige betrokkenheid van bewoners met échte participatie. Eenzijdige informatie verstrekken, is op z'n zachts gezegd niet goed voor het draagvlak."

CDA-raadslid Marcel Elferink, in de gemeenteraadsvergadering van 18 november 2020

Participatiebeleid bij verstrekken omgevingsvergunningen

Op dit moment ontbreekt ontbreekt het volgens de partijen in Hengelo aan participatiebeleid als het gaat om het verstrekken van omgevingsvergunningen. Het CDA en Lokaal Hengelo willen door bespreken van de kwestie in een politieke markt helderheid over onder andere de rol van de raad en college bij het opstellen, vaststellen en monitoren van het participatiebeleid, maar bijvoorbeeld ook hoe er gecommuniceerd wordt, wat er met de inbreng van omwonenden gebeurt en hoe de initiatiefnemer dit richting omwonenden en gemeente verantwoordt.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.