Enschede

Groeiende onvrede politiek Enschede over corona-info: ‘Zo kan ik mijn werk niet doen’

In de Enschedese politiek nemen de irritatie en het ongeduld over het stadsbestuur tijdens de coronacrisis toe. âHet is mijn taak het college te controleren, maar dat kan nu niet.

455683 849609
Teun Staal | Tubantia

SP-gemeenteraadslid Annelies Futselaar is niet te spreken over de informatie van het college van burgemeester en wethouders naar de raad over actuele ontwikkelingen in Enschede. Futselaars wrevel gaat vooral over de gevolgen van de coronacrisis voor de stad.

Kritisch volgen
âAls volksvertegenwoordiger word ik geacht het werk van burgemeester en wethouders kritisch te volgen, maar dat is nu onmogelijk. Zo kan ik mijn werk niet doenâ zegt het SP-raadslid. âDe informatie vanuit het college naar de gemeenteraad laat daarvoor veel te veel te wensen over.â

Het SP-raadslid is kritisch over het lokale coronabeleid. âHet lijkt erop dat het college zaken intern bespreekt en vervolgens besluit. Maar welke rol de raad speelt, is niet duidelijk.â Collega-raadslid Erwin Versteeg is evenmin tevreden over de gang van zaken. âWe horen als oppositie bijna niets, vaak moet ik dingen in de krant lezen.â

Gevolgen van corona
Futselaar wil graag over een aantal gevolgen van de corona-uitbraak voor Enschede beter en eerder worden geïnformeerd. âDan denk ik aan de consequenties voor dak- en thuislozen, maar ook aan de mensen in de sociale werkvoorziening die niets kunnen. En wat betekent deze crisis voor de cliënten in de jeugdzorg? Daar gaat het âredelijkâ mee, meldt het college, maar juist dat roept dan weer vragen op.â

Het zogeheten Klein Presidium (KP), een club van vier raadsleden die tijdens de coronacrisis het contact onderhoudt tussen raad en college, kreeg onlangs een mail van Futselaar met haar kritiekpunten. Marc Teutelink (Burgerbelangen), informeel voorzitter van het KP: âNatuurlijk wil je als raadslid zo uitvoerig mogelijk worden geïnformeerd, dat heb ik zelf ook. Maar dit is een situatie die nog nooit is voorgekomen en waarbij we het begin hebben gezegd: laten we het college niet onnodig voor de voeten lopen.â

Raadswerk hervat

Teutelink en het KP bekijken momenteel hoe het reguliere raadswerk, inclusief vergaderingen, zo snel mogelijk kan worden hervat. Dat zal komende dinsdag al zijn beslag krijgen, als de Rekeningencommissie van de raad door wethouder June Nods zal worden bijgepraat over allerlei financiële onderwerpen. Die digitale sessie is besloten, net alle andere bijeenkomsten van deze commissie.

âDaarnaast willen we met de stedelijke commissie van de raad de draad weer gaan oppakkenâ, zegt Teutelink. âHoe en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Ook naar de inhoudelijke agenda en mogelijkheid tot inspreken kijken we nog. Het zal in ieder geval een digitale vergadering zijn die met een videoverbinding is te zien. Maar daar zitten dus nog wel wat haken en ogen aan.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Annina Romita