Binnenstad Hengelo

'Boodschappenfunctie van centrum Hengelo kan beter'

De boodschappenfunctie van het centrum van Hengelo kan beter. Dit is één van de vele aanbevelingen uit een retailonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De onderzoekers denken dat versterken van de boodschappenfunctie meer bezoekers naar het centrum trekt en dat andere winkels daarvan profiteren.

91093 marktkraam
De wekelijkse warenmarkt op woensdag en zaterdag is één van de publiekstrekkers van Hengelo. Wat de boodschappenfunctie van het centrum betreft, kan het beter

'Verhuis supermarkt naar het centrum'

De boodschappenfunctie van de binnenstad wordt op dit moment als te beperkt gezien met één grote supermarktvestiging in Thiemsbrug. Uit landelijk onderzoek zou blijken dat een gemiddelde supermarkt wekelijks zo’n 10.000 bezoekers trekt. Het advies is dan ook om een supermarkt met uitbreidingsbehoefte naar het centrum te verhuizen.

Eén potentiële supermarkt die daarvoor mogelijk in aanmerking zou kunnen komen, is wellicht de Jumbo die nu gevestigd is aan de Oude Molenweg. Raadslid Frank Peters van ProHengelo vindt die huidige plek verkeerstechnisch wel een heel vervelende plek. "Ik kom er zelf regelmatig langs, maar er staan vaak dubbelgeparkeerde vrachtwagens op het fietspad en op de stoep." Hij vraagt zich af of er ooit met de eigenaren is gepraat over een verhuizing van hun supermarkt.

'Geen extra supermarken rondom de binnenstad'

Wethouder Gerard Gerrits is het met de constatering van Peters eens. "Dit is echt zo’n lokatie waar we extra aandacht voor hebben en waarover we ook met de eigenaar in gesprek zijn." Volgens Gerrits staat de gemeente wat dat betreft wel aan een zijlijn. "Het is de ondernemer die moet investeren en de kansen zal moeten zien."

Voor supermarktketens die geïnteresseerd zijn in een nieuwe vestiging op bepaalde locaties rondom de binnenstad heeft de Hengelose wethouder een duidelijke boodschap. "Dat soort zaken wordt in het rapport benoemd als niet wenselijk. Dat advies zullen we als college opvolgen om zo een extra impuls aan de stad te geven."

Overigens is de vraag waar een tweede grote supermarkt zich in de stad moet vestigen. Een beetje gemiddelde winkel heeft toch al snel een oppervlakte nodig van 1000 tot 1200 vierkante meter. In het centrum zijn maar weinig beschikbare panden met zo'n oppervlakte. Winkelcentrum De Brink of de begane grond van het oude V&D-pand zou wellicht een potentiële plek kunnen zijn. Met een grote parkeergarage in de nabijheid zou die keuze zelfs voor de hand liggen.

icon_main_quote_red_glyph

'Het is de ondernemer die moet investeren en de kansen zal moeten zien"

Wethouder Gerard Gerrits

Compact winkelgebied

Uitkomsten van het retailonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, bevestigen volgens het college van B & W de ingeslagen weg. Die wil de ingezette koers vasthouden, maar bijsturen waar dat nodig is. De gemeente zet de komende jaren in op een compacter winkelgebied in de binnenstad. Zo moeten gebieden en aanloopstraten die hun functie hebben verloren, een andere bestemming krijgen. Veel oude winkelpanden hebben inmiddels al een woonfunctie gekregen, zoals een aantal panden in de Nieuwstraat.

Genoeg kansen

Op dit moment heeft de binnenstad nog steeds te maken met veel leegstand. 'Het aantal lege winkelvierkantemeters ligt op ruim 15.200. Dat is zo'n 21 procent van het totale commerciële vloeroppervlak in het centrum, verdeeld over circa 80 panden,' aldus de onderzoekers. Die leegstand is goed zichtbaar, maar uit een zogenaamde SWOT-analyse blijkt dat er, ondanks zaken als leegstand en terugloop van het aantal bezoekers, nog genoeg kansen liggen voor het centrum van Hengelo.

icon_main_quote_red_glyph

'De gevolgen van de coronacrisis zullen mogelijk leiden tot een versnelde sluiting van winkels. Tijdig inspelen op de gevolgen is essentieel'

Onderzoeksbureau DTNP in rapport Analyse retailstructuur Hengelo

Meer inwoners

De komende jaren komen er meer woningen en appartementen in de binnenstad. Een toename van het inwonertal in het centrum zal bijdragen aan de winkelvoorzieningen in het gebied, is de verwachting. De ontwikkeling van Hart van Zuid wordt als een belangrijk vliegwiel gezien, maar de onderzoekers geven de gemeente het advies om bij de betrokken projectontwikkelaars wel een vinger aan de pols te houden als het gaat om de doorontwikkeling. Het realiseren van dit gebied gebeurt in fases en realiseren van nieuwe woningen in het gebied gaat mogelijk nog jaren duren.

Bedreigingen

Naast kansen zijn er ook bedreigingen die de nodige impact kunnen hebben. Onduidelijk is nog welke sporen de coronacrisis zal nalaten in het centrum. Dit kan mogelijk nog leiden tot een versnelde sluiting van winkels, horeca of vertrek van winkelketens uit het centrum. "Tijdig inspelen op de gevolgen is essentieel," is het advies.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.