Hengelo

ProHengelo trekt oproep aan raad in over verminderen schriftelijke vragen

ProHengelo komt terug op de oproep van de partij aan de Hengelose gemeenteraad om zorgvuldiger om te gaan met het indienen van schriftelijke vragen. In januari 2021 werden opvallend veel vragen gesteld door de raad, bijna een kwart van het aantal vragen dat in 2020 werd ingediend. Voor Wiert Wiertsema, fractievoorzitter van de coalitiepartij, aanleiding om meteen in de pen te klimmen.

Stockfoto schrijven fotografierende 333oj7z Fsdg unsplash
ProHengelo trekt oproep aan raad in over verminderen schriftelijke vragen © Stockfoto

Geen draagvlak bij de fracties

In een brief die Wiertsema op 5 februari aan de fracties schreef, wees hij erop dat het stellen van schriftelijke vragen veel geld kost en het ambtelijk apparaat onnodig belast. De fractievoorzitter van ProHengelo wilde de kwestie graag bespreken in een besloten fractievoorzittersoverleg, maar trekt dat verzoek en de geschreven brief nu toch in. De partij komt tot de conclusie dat er geen draagvlak is bij de fracties.

"Ons doel was bewustwording ten aanzien van het verantwoordelijk omgaan met gemeenschapsgeld door zorgvuldige afwegingen te maken met in te dienen schriftelijke vragen. Om hierin succesvol te zijn zou iedereen moeten meedoen. Omdat er onvoldoende draagvlak is onder de collega-fractievoorzitters heeft ProHengelo besloten dit punt van de agenda te halen en de geagendeerde brief in te trekken", aldus Wiert Wiertsema in een bericht aan de fracties.

Raadslid Leo Janssen laat weten blij te zijn dat het onderwerp geen draagvlak heeft binnen het fractievoorzittersoverleg. "Gelukkig zijn er ook nog fractievoorzitters die de democratie in Hengelo niet willen inperken en het in de achterkamertjes willen bespreken. Heel verstandig en hulde hiervoor."

icon_main_quote_red_glyph

Omdat er onvoldoende draagvlak is heeft ProHengelo besloten de geagendeerde brief in te trekken

Wiert Wiertsema, ProHengelo

Openbare discussie voeren

Al tijdens de gemeenteraad twee weken geleden bleek de verdeeldheid van de raad over het onderwerp. Het onafhankelijk raadslid Herbert Capelle wilde de brief van ProHengelo meteen op de agenda van de raadsvergadering zetten. De eenpitters in de gemeenteraad wilden de discussie in de raad voeren, omdat zij volgens een reglement van de Hengelose raad niet bij het fractievoorzittersoverleg mogen zitten. Om het punt op de agenda van de vergadering te krijgen, kreeg op dat moment geen steun, al gaf een aantal partijen aan op een ander tijdstip wel voor een openbare discussie te zijn.

Wettelijk instrument

Het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen zijn wettelijke instrumenten die de gemeenteraad heeft om het college te controleren. De raad mag zelf bepalen hoe dit vragenrecht wordt uitgewerkt. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het reglement van orde voor de raadsvergaderingen. Alle gestelde raadsvragen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Hengelo.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.