Enschede
Politiek
Video

Debat over brandbrief Diaconaal Platform

De gemeenteraad debatteert vanavond met het college over de brandbrief van het Diaconaal Platform. Belangrijkste vraag daarbij is of er voldoende aanleiding is om de uitvoering van sociale wetgeving te onderwerpen aan een onderzoek. Andere vragen zijn wat voor soort onderzoek dat moet worden en waar dat onderzoek zich dan specifiek op zou moeten richten

Die brandbrief - feitelijk een memo - is een melding van misbruik van juridische procedures, maar het Diaconaal Platform stelt vooral ethische vragen. Daarbij doet het platform een appèl op gemeenteraad en bestuur om te zorgen voor een uitvoeringspraktijk die recht doet aan wat de wet beoogt: de ondersteuning van kwetsbare mensen in de stad. De huidige praktijk is vooral gericht op het beschermen van gemeentelijke belangen. Het Diaconaal Platform is overigens niet de enige partij in de stad die dat zo stelt.

Geen ingewikkelde vraag

De vraag die vanavond aan de orde is, is op zichzelf niet ingewikkeld. Signalen van flinke misstanden zijn er al jaren en iedere lerende organisatie is ermee gebaat om goed te onderzoeken of en in hoeverre die signalen waar zijn. Een kleine twee weken geleden sprak de raad in een besloten sessie uitgebreid met het Diaconaal Platform. Algemene conclusie was dat er actie moest volgen op de melding die het platform deed.

Politiek gevoelig

Wat de kwestie complex maakt, is vooral de arena waarin de beslissing over die vraag om een grondig onderzoek genomen moet worden. Het gaat om een zaak die niet zozeer inhoudelijk maar vooral politiek gevoelig ligt. Een onderzoek kan van alles boven tafel halen, zeker als er waarheid schuilt in wat het Diaconaal Platform en anderen aandragen. En die kans is aanzienlijk. Het zijn dus vooral de consequenties van een dergelijk onderzoek die maken dat dit zo gevoelig ligt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De gemeenteraad en het college zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. De uitvoerende ambtelijke organisatie voert uit, maar doet dat onder verantwoordelijkheid van wethouders. Als dat beleid en die uitvoering tot misstanden leiden, dan zijn ook die een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verschillende partijen hebben in de afgelopen jaren evenzo verschillende rollen gespeeld. Sommige partijen hebben de wethouders geleverd die uitvoering geven aan het beleid. Andere trekken al jaren aan de bel en hadden de onderste steen allang boven willen hebben. Daar komt bij dat de coalitiepartijen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beeld hebben bij de problemen die het Diaconaal Platform aankaart en de manier waarop die verder uitgezocht moeten gaan worden.

Alles bij elkaar de ideale mix voor een traag of een halfbakken proces, waarin niet inwoners maar politieke belangen voorop staan. Vanavond gaat de raad met het college in gesprek. Een niet meer dan logische stap, na de intensieve consultatie met het Diaconaal Platform. Bij dat gesprek hebben partijpolitieke belangen overigens geen rol gespeeld, volgens alle deelnemers die wij daarover gesproken hebben. Of dat in het publieke debat dat nu volgt ook zo zal zijn, moet blijken.

icon_main_info_white_glyph

Debat volgen

Het debat vindt plaats vanaf 19:00 uur en is live te volgen op de website van de gemeente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.