Enschede
Politiek
Video

Raadsfracties dienen WOB-verzoek in

Vier fracties in de Enschedese gemeenteraad hebben een WOB-verzoek ingediend. Zij voelden zich daartoe genoodzaakt omdat de informatie waarom zij vroegen niet op normale wijze boven tafel kwam. Dat is opmerkelijk, omdat een open uitwisseling van informatie cruciaal is voor het functioneren van iedere volksvertegenwoordiging. Burgemeester en wethouders hebben daarom ook de wettelijke plicht om informatie te verstrekken, actief maar ook als daarom gevraagd wordt.

De fracties die zich genoodzaakt voelden deze ongebruikelijke stap te zetten zijn Enschede Anders, de SP, de Groep Versteeg en de PVV. Zij willen inzage in de kwartaalrapportages van de Klachtencommissaris aan de burgemeester. Die informatie is niet publiek, maar ook niet geheim.

icon_main_info_white_glyph

Een WOB-verzoek?

WOB staat voor de Wet openbaarheid van bestuur, een wet die bedoeld is om ervoor te zorgen dat bestuurders van ons land en onze steden hun werk op een transparante manier doen. In beginsel kan iedereen bestuurders vragen om openheid van zaken te verschaffen, binnen de regels van die wet. Journalisten maken regelmatig gebruik van een zogenaamd WOB-verzoek, als zij informatie niet op een andere manier boven tafel krijgen. Dat raadsleden een dergelijk verzoek indienen, is uitzonderlijk.

Volksvertegenwoordigers

“Dit is heel bijzonder. Bizar dat je als raadsfracties een WOB-verzoek moet indienen”, zei Margriet Visser van Enschede Anders in 1Twente Vandaag. “Deze informatie had sowieso gewoon voor ons inzichtelijk gemaakt moeten worden.” Visser refereerde aan de recente ophef rond een brandbrief over misstanden van het Diaconaal Platform Enschede en daarmee impliciet naar vragen over de uitvoering van sociale wetten die al jaren spelen. “Je zit daar als volksvertegenwoordigers. Als er dan zoveel aan de hand is en jullie mogen het wel zien maar wij niet, ja dan heb je wat uit te leggen.”

icon_main_quote_red_glyph

“Als wij iets vragen, dan hebben zij dat te geven, tenzij dat in strijd is met het algemeen belang. Maar dat is hier niet aan de orde.”

Margriet Visser in 1Twente Vandaag

Navraag na publicatie

Visser doelde daarmee op het feit dat 1Twente de bewuste kwartaalrapportages maanden geleden wel heeft ingezien. Daarbij is onder meer vastgesteld dat de Klachtencommissaris binnen het gemeentelijke apparaat niet altijd de medewerking krijgt die je mag verwachten. In een recent artikel is daarvan melding gemaakt, aanleiding voor raadsleden om navraag te doen. Een aantal van de bevindingen in die rapportages zijn niet vermeld in het jaarverslag van de Klachtencommissaris, dat wel openbaar wordt gemaakt.

“Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd?”

De vier Enschedese fracties wilden eveneens inzage. Visser: “Ik lees in jullie reportage dingen die helemaal niet in het jaarverslag staan. Dan denk je: wat is er de afgelopen jaren gebeurd tussen de Klachtencommissaris en het college en welke signalen zijn doorgegeven?” Volgens Visser zijn er nogal wat mailtjes aan gewijd, maar bleef inzage uit. Die kwartaalrapportages zijn een zaak van Klachtencommissaris en burgemeester, zo was het verweer, aldus Visser.

Normaal politiek informatieverkeer

Visser laakt dat. “Dit gaat om normaal politiek verkeer tussen college en raad: informatievoorziening. Als de raad iets vraagt, dan lever je zo spoedig mogelijk de informatie. Tenzij dat in strijd is met het algemeen belang, maar dat speelt hier niet.”

Het college heeft vier weken om te reageren op het ingediende WOB-verzoek. Eventueel kan die termijn met nog eens vier weken worden verlengd. Als het college inzage blijft weigeren, dan stappen de vier fracties naar de bestuursrechter echter, aldus Visser.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.