Luister
Kijk
Zoek

Gesprek raad en Diaconaal Platform over brandbrief: “Indrukwekkend”

Skyline Enschede Ernst Bergboer
Enschede, skyline.
Beeld: Ernst Bergboer

“Een indrukwekkend gesprek”, zo verwoordt Hetty Wolf het na afloop. Wolf is fractievoorzitter van GroenLinks in de Enschedese gemeenteraad en initiatiefnemer voor het gesprek met het Diaconaal Platform Enschede (DPE), dat gistermiddag plaatsvond. “Mooi en open”, zegt ook VVD-voorman René Kreeft, die de zoom-bijeenkomst voorzat.

Aanleiding van het raadsgesprek met het Diaconaal Platform waren het memo dat de vrijwilligersclub in augustus bij het college op tafel legde en de briefwisseling die daarop volgde. Het platform voelde zich onvoldoende gehoord en besloot begin november om dat memo formeel voor te leggen aan college en raad.

In de kern is dat memo een melding van structureel misbruik van de bezwaar- en beroepsprocedures over gemeentelijke beslissingen en een oproep om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het Diaconaal Platform stelt daarbij dat het niet alleen gaat om de vraag of de gemeente juridisch juist handelt, maar ook of de handelswijze ethisch is.

Lees ook

Die indrukken van Wolf en Kreeft over het gesprek worden door alle deelnemers die wij gesproken hebben gedeeld. Maar vooralsnog wil geen van hen veel inhoudelijks kwijt. Ook Jan Veldhuizen, voorzitter van dat Diaconaal Platform, niet. “De bal ligt nu bij de verschillende fracties en de raad. Maar hier zullen ze wel wat mee moeten.” De DPE-voorman toonde zich blij met het gevoerde gesprek. “Wij zijn gehoord, er zijn uitstekende vragen gesteld.”

““Dit was niet politiek. Dit waren volksvertegenwoordigers die wilden weten wat er speelt.””

Veldhuizen heeft aan de hand van een aantal praktijkverhalen uitgelegd hoe en waarom zijn platform tot de conclusies is gekomen die zijn verwoord in het genoemde memo. Hij had niet de indruk dat er raadsfracties waren die zijn betoog niet serieus namen of de grotere lijn en onderliggende boodschap in de verhalen niet zagen. Veldhuizen: “Het gaat niet om incidenten. Hoeveel verhalen wil je hebben? Die verhalen maken een onderliggend probleem inzichtelijk, en dat hebben we in dat memo aangekaart.”

De Enschedese dominee vond het een inhoudelijke en goed geleide ontmoeting en heeft brede belangstelling geproefd. “En daar ben ik blij mee. Dit was niet politiek. Dit waren volksvertegenwoordigers die wilden weten wat er speelt.” Wolf onderstreept dat: “Dit was niet het moment voor conclusies. We waren allemaal onder de inruk en laten het even bezinken. We gaan de opties verkennen die we nu als raad hebben, maar het is wel zo dat we hier niet niks mee kunnen doen.”

Dat is ook het pad dat Kreeft voor zich ziet. “De fracties nemen dit nu mee en denken erover na.” Ook hij wilde wel kwijt dat het niet bij nadenken kan blijven. “Er gaan vervolgacties komen. Welke en hoe, dat gaan we langs de koninklijke weg bepalen, in het debat in de raad en met het college.”

Lees ook
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip de redactie via [email protected] of bel één van onze redacties (zie contactpagina).