Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gemeente Hengelo licht eigen organisatie door: 'Iedereen moet zich hier veilig kunnen voelen'

240708 steen gomez inclusie hengelo
Wethouder Hanneke Steen (links) en raadslid Abby Gomez vinden inclusie allebei een belangrijk onderwerp. Gomez vindt echter dat de gemeente sneller richting een inclusieve samenleving zou moeten bewegen.
Beeld: gemeente hengelo / ernst bergboer / 1twente

Het Hengelose gemeenteraadslid Abby Gomez vindt dat de gemeente Hengelo te weinig doet om discriminatie en racisme tegen te gaan. Okay, er is een meldpunt, waarmee Hengelo aan de wettelijke verplichting voldoet, maar volgens het GroenLinks-raadslid vraagt dit maatschappelijke probleem om een actievere houding van de overheid. Verantwoordelijk wethouder Hanneke Steen pakt de handschoen op.

Gomez stelde er vragen over in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli. Enkele dagen later licht ze haar vragen toe: "Het is een proces van de lange termijn en het zal heus niet van de ene op de andere dag weg zijn, maar het verdient wel blijvende aandacht."

Werkgroep Inclusie en Diversiteit

Een kleine twee jaar geleden is er door GroenLinks en PvdA via een motie opgeroepen een werkgroep Inclusie en Diversiteit in het leven te roepen. De motie haalde het en de werkgroep kwam er. Zes raadsleden vanuit zes verschillende fracties (GL, PvdA, CDA, D66, Lokaal Hengelo en BurgerBelangen Hengelo) hebben hierin zitting. Inmiddels heeft de werkgroep zichzelf een doel gesteld: Hengelo moet de meest inclusieve gemeente van het oosten worden. Gomez: "Dat is misschien ambitieus, maar je hebt zo'n stip op de horizon nodig om vooruit te komen."

20111109 raad hengelo FRANKLIN
Lees ook
Hengelose raad verdeeld over nut werkgroep Inclusie en Diversiteit: 'Er is helemaal geen onderzoeksvraag!'

Los van de vraag hoe je dat 'meest inclusieve' precies meet en hoe inclusief andere gemeenten precies zijn, is er volgens wethouder Hanneke Steen werk aan de winkel in Hengelo. En laat de ambtenarij nu net met dat werk zijn begonnen: "We voldoen met ons meldpunt weliswaar aan de wettelijke verplichting, maar is er nog geen sprake van aanvullend beleid. Wel zijn we onlangs begonnen met een nulmeting: hoe staan we ervoor in Hengelo en welke behoeftes zijn er? Daarmee kunnen we straks gericht aan de slag."

Er is trouwens sprake van twee nulmetingen: eentje kijkt naar de hele gemeente en eentje kijkt naar de gemeente als organisatie.

Vizier

Onderdeel van die nulmetingen is een analyse van de meldingen die via de door de gemeente ingehuurde stichting Vizier worden gedaan. Steen: "Tot voor kort kregen we alleen aantallen door, maar sinds vorig jaar zijn ze ook gespecificeerd. Gaat het bijvoorbeeld over arbeidsmarktdiscriminatie, over discriminatie op grond van een handicap of bijvoorbeeld etniciteit? Dat gaat ons helpen bij het maken van de analyse waaraan behoefte is."

“Veel organisaties zijn daar simpelweg niet op voorbereid. En dat maakt dat ik niet altijd alles durf te zeggen.”

Gomez is blij dat de gemeente ermee aan de slag gaat, maar het kan haar niet snel genoeg gaan. Om haar punt kracht bij te zetten, haalt ze een persoonlijke ervaring aan: "In het verleden heb ik wel eens te maken gehad met discriminatie en racisme. Toen maakte ik iets naars mee, maar kon ik mijn verhaal nergens kwijt. Veel organisaties zijn daar simpelweg niet op voorbereid. En dat maakt dat ik niet altijd alles durf te zeggen. Nog steeds niet."

Daarom zit ze er in Hengelo nu bovenop. "Ik wil dat Hengelo er serieus werk van maakt. Ik heb een tijdje terug een gesprek gehad met de ambtenaar inclusie en die liet weten 'dat er nog wel wat stappen te zetten zijn'.

'Drempel is hoog'

Hetzelfde geluid liet de wethouder in de vergadering van 3 juli horen: "Ik heb niet het idee dat het in Hengelo moeilijker is een melding te doen dan in ons omringende gemeenten, wat niet wil zeggen dat iedereen zich ook veilig voelt om die melding te doen. De drempel daarvoor is best hoog. De vraag is of antidiscriminatiebeleid gaat helpen die drempel te verlagen of dat het een maatschappelijk probleem is, waar we samen voor staan."

“Ik wil niet sturen op uren, maar op resultaat.”

Gomez wil weten hoeveel tijd de gemeente denkt vrij te kunnen maken voor dit onderwerp, aangezien de desbetreffende ambtenaar er maar 4 uur per week aan mag besteden. Steen zegt 'niet te willen sturen op uren, maar op resultaat': "En mocht dan blijken dat we qua capaciteit in de problemen komen, dan kom ik terug bij de raad. Dan is de keuze aan u."

Politieke markt

VVD-raadslid Mitchell Boers stelt voor een politieke markt te organiseren om te kijken welke aanbevelingen de raad kan doen, waarmee het college aan de slag kan. Wethouder Steen laat zich hiervoor graag uitnodigen: "We staan open voor alle kritiek, ook als die gericht is op de eigen organisatie. En daar zullen we vervolgens ook naar handelen."

icon_main_info_white_glyph

Keti Koti

De afschaffing van de slavernij in 1863 en de hieraan gewijde feestdag Keti Koti mag best meer bekendheid krijgen, vindt Abby Gomez. Ze wil graag dat er een jaarlijkse herdenking of viering komt in Hengelo. Wethouder Steen denkt graag met haar mee, maar belooft niks: "Het is een samenspel van de behoefte in de stad en de manier hoe wij als gemeente die behoefte kunnen faciliteren. Als er een grote behoefte is, moeten we het daar samen over hebben. Zoals we dat ook doen met andere herdenkingen in de gemeente."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.