Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelose raad wil zonnepanelen langs snelweg, maar SP ziet de bui al hangen: 'Omwonenden komen in verweer'

Snelweg Twente
Op verschillende plekken langs de A35 en de A1 (foto) zullen de komende jaren zonnevelden worden ingepast in het groen.
Beeld: 1twente

De Hengelose raad was woensdagavond eensgezind: we moeten op plekken waar dat kan langs de A35 en de A1 zonnevelden aanleggen 'om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie', zoals wethouder Bruggink het verwoordt. Hengelo trekt hierin op met vijf andere langs de A35 gelegen gemeenten en de provincie Overijssel onder de noemer 'Duurzaamheidsroute A35'. De SP en Lokaal Hengelo zijn kritisch op het aantal zoeklocaties.

Namens de SP en Lokaal Hengelo diende Hugo Koetsveld een amendement in om vier kavels langs de A1 ter hoogte van de Hasseler Es en de Sterrenbuurt te schrappen. "Het gaat ons om vier kavels die aan de wijkzijde van de geluidswering liggen", aldus de SP-fractievoorzitter. Volgens Koetsveld kan het college op zijn klompen aanvoelen dat omwonenden straks te hoop gaan lopen tegen deze 'landschapsontsierende elementen'. Koetsveld: "Dus waarom haal je ze niet uit het plan? Het gaat om relatief weinig oppervlak, dus voor het businessmodel zal het niet veel uitmaken."

“Ik verwacht niet dat iedereen het er mee eens is, maar we hebben een maatschappelijke opdracht.”

Koetsveld had gesproken met 'iemand van de wijkraad Hasseler Es en daar wisten ze nog van niks'. CDA-raadslid Ron Wesseling, die zelf jarenlang voorzitter is geweest van die wijkraad, wist te melden dat ze de uitnodiging wel hadden ontvangen, maar nog niet in de wijkraad hadden besproken. Volgens raadslid Han Daals (BurgerBelangen) was ook de wijkraad Slangenbeek op de hoogte en waren afgevaardigden aanwezig geweest bij een participatiebijeenkomst.

20240328 Duurzaamheidsroute A35 Hellendoorn zonnepanelen
Lees ook
'Zonnepanelenroute' langs A35 krijgt vorm: Twentse gemeenten bieden stukken grond aan


Het feit dat Koetsveld suggereerde dat bewoners niet bij de plannen betrokken waren, schoot wethouder Claudio Bruggink in het verkeerde keelgat: "Alle wijkraden zijn uitgenodigd en inwoners zijn bijgepraat. Hengeloërs konden zelfs eigen grond inbrengen. We hebben dit juist heel zorgvuldig gedaan. Ik verwacht niet dat iedereen het er mee eens is, maar we hebben een maatschappelijke opdracht. Overigens is één van de vier kavels (H16, red.) ondertussen al geschrapt, als gevolg van het participatieproces."

Sander Janssen (VVD) vindt dat Koetsveld alternatieve locaties moet aandragen voor de te schrappen locaties: "Het project moet wel rendabel zijn."

icon_main_info_white_glyph

Energie voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute moet genoeg energie opwekken voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens. De afgelopen tijd is de planfase doorlopen, om samen met aanwonenden, omliggende bedrijven en grondeigenaren bestaande ideeën concreter te maken. Binnen het project werken de gemeenten Hengelo, Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn en Wierden samen met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Enexis.

Volgens wethouder Bruggink worden de zonnepanelen 'netjes ingepast in het landschap': "Er komt van alle kanten groen omheen en op ooghoogte zijn ze nauwelijks zichtbaar." Bruggink wil de opmerking van Koetsveld dat het schrappen van enkele kavels 'niet veel zal uitmaken voor het businessmodel' graag even nuanceren: "Die actie heeft misschien niet direct gevolgen voor de businesscase, maar wel voor de samenhang. Het schrappen van één kavel kan extra kosten met zich meebrengen, omdat het netwerk wordt ingericht op de huidige verkaveling."

'Fikse weerstand'

Hugo Koetsveld hoort het allemaal aan en schudt het hoofd: "Enkele jaren geleden was er fikse weerstand tegen zonnepanelen in het groene gebied tussen Deurningen en de Hasseler Es. Dat is toen niet doorgegaan. Ik kan me niet voorstellen dat dit plan geen weerstand gaat opleveren. Door behalve H16 ook de kavels H11, H14 en H15 te schrappen, voorkom je waarschijnlijk veel gedoe."

Het amendement voor het schrappen van de kavels haalde het niet: naast indieners SP en Lokaal Hengelo stemde alleen Forum voor Democratie tegen.

240704 duurzaamheidsroute hengelo
Hugo Koetsveld: "Door behalve H16 ook de kavels H11, H14 en H15 te schrappen, voorkom je waarschijnlijk veel gedoe."
Beeld: Gemeente Hengelo
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.