Verkeer
Stuur appje
Zoek

'Zonnepanelenroute' langs A35 krijgt vorm: Twentse gemeenten bieden stukken grond aan

20230327 RWS Tauw Impressie Zonneroute A35 Hengelo zonnepanelen
Een voorbeeld van hoe een zonnewand langs de A1 bij Hengelo eruit kan zien.
Beeld: Rijkswaterstaat/Tauw

Zonnepanelen aan wanden, op de taluds of in weilanden langs de weg. De zogenoemde 'Duurzaamheidsroute A35' krijgt steeds meer vorm. Zes Twentse gemeenten met grondgebied langs de snelweg werken samen met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat aan het project. De bedoeling is dat er uiteindelijk een corridor aan zonneprojecten langs de A35 ontstaat met een totale opbrengst die gelijk staat aan de energiebehoefte van minstens 25.000 huishoudens.

Er wordt al enkele jaren over de Duurzaamheidsroute gepraat. In eerste instantie zijn er veel onderzoeken uitgevoerd en zijn er bijeenkomsten gehouden waarin inwoners ideeën konden aandragen. Niet alleen de grond direct aan de Rijksweg, zoals de 'oksels' bij de op- en afritten en de bermen, maar ook gronden en waterpartijen die net iets verder van de weg liggen kwamen namelijk in aanmerking om in de 'zonneroute' opgenomen te worden.

Alles in één plan

Vorig jaar hebben Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden en Hellendoorn uit praktische overwegingen besloten om de ruimtelijke procedures aan de provincie uit te besteden. Dit betekent dat er maar één plan ter inzage hoeft te worden gelegd, waarin alle locaties voor zonnevelden worden benoemd.

20230327 RWS Tauw Impressie Zonneroute A35 Hengelo zonnepanelen
Lees ook
Kilometers aan zonnepanelen langs A35: Twentse gemeenten willen uitvoering 'zonneroute' uitbesteden

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het eerste ontwerp van zo'n plan. De zes gemeenten die meedoen in de Duurzaamheidsroute hebben in beeld welke eigen gronden (maar ook gronden van derde partijen) mogelijk worden ingebracht. Deze zijn in veel gevallen nog voor eventuele veranderingen vatbaar.

Veel onderzoek nodig

In Enschede zijn bijvoorbeeld de 'oksels' van de afritten ter hoogte van de Zuiderval en de Westerval/N18 ingetekend voor de komst van zonnevelden, maar bij de laatstgenoemde afslag is de haalbaarheid ervan nog onzeker. Er moet nog verder worden onderzocht of de zonneveldjes wel te combineren zijn met grote buisleidingen die ter hoogte van de Grolschfabriek in de grond liggen.

Lees verder onder de afbeelding.


20240328 Duurzaamheidsroute A35 Enschede
Enschede: zonneveldjes bij twee afritten en een zonnewand op het traject daartussen.
Beeld: Rijkswaterstaat

Ook is het eerdere idee om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal op het traject tussen bovengenoemde afritten niet definitief, omdat er nog meer onderzoek nodig is. Dat geldt ook voor de visvijver Tuindorp. Wel lijkt een braakliggend stuk grond achter het Shell-tankstation aan de Broekheurnerrondweg voor zonnepanelen te worden ingezet.

Veel zonnepanelen langs A1

Langs de A35 is op grondgebied van Hengelo een strook met zonnepanelen voorzien ter hoogte van de vijvers in 't Genseler. Voor de rest concentreren de mogelijke zonneprojecten zich vooral op de gronden langs de A1. Dat geldt ook voor het grondgebied van Borne. Rondom knooppunt Buren (afslag Borne-West) zijn meerdere zonneveldjes in gedachten. Het traject tussen grofweg hotel Van der Valk en de truckstop Frans op den Bult zou misschien wel volledig kunnen worden voorzien van een wand met zonnepanelen.

Lees verder onder de afbeelding.


20240328 Duurzaamheidsroute A35 A1 Hengelo Borne
In Hengelo en Borne concentreert de Duurzaamheidsroute zich vooral op de gronden langs de A1
Beeld: Rijkswaterstaat

Zonnewand bij Businesspark

Bij Almelo en Wierden beperken de zonneprojecten zich tot de grote afritten. Ter hoogte van Wierden en Almelo-West (N36) worden de 'oksels' van de afritten mogelijk ingezet voor zonneveldjes. Ook is het idee om een zonnewand te plaatsen ter hoogte van het XL Businesspark bij afrit Almelo-Zuid.

Lees verder onder de afbeelding.


20240328 Duurzaamheidsroute A35 Almelo Wierden
Almelo en Wierden: zonneveldjes ter hoogte van twee afritten, zonnewand ter hoogte van XL Businesspark
Beeld: Rijkswaterstaat

Nog een jaar tot goedkeuring

Voordat het tot daadwerkelijke uitvoering van de verschillende zonneprojecten komt, is er mogelijk al veel tijd verstreken. Eerst wordt nog voor de zomer een eerste formele inspraakronde doorlopen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in de plannen. In het najaar heeft dan een tweede inspraakronde plaats. Pas in het begin van 2025 zal dat leiden tot een definitief plan, waarop alle betrokken gemeenteraden nog één keer hun wensen en bedenkingen mogen geven.

Dat wil zeggen dat het minstens nog een jaar zal duren voordat de eerste vergunningen aangevraagd kunnen worden. Saillant is dat het naderende zonneparkverbod in Overijssel geen effect zal hebben op de Duurzaamheidsroute. Het provinciebestuur wil namelijk dat alle projecten die hiertoe behoren worden uitgesloten van het verbod.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.