Verkeer
Stuur appje
Zoek

Omwonenden Rutbeek in bezwaar tegen stopzetten referendum: 'Gemeenteraad nam onbevoegd besluit'

Het rutbeek recreatie gebied bord
Beeld: Leon de Man

Actiegroep Behoud Het Rutbeek laat het er niet bij zitten. Vorige maand zette een meerderheid van de gemeenteraad het proces voor een referendum over een bungalowpark op de zuidoostelijke oever van de recreatieplas stop. Aansluitend gaf dezelfde gemeenteraad groen licht voor het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van 250 vakantiehuisjes mogelijk maakt. Maar volgens Behoud Het Rutbeek zijn deze besluiten op oneigenlijke gronden genomen. Er is daarom formeel bezwaar aangetekend.

Was de gemeenteraad wel in de positie om een einde te maken aan het Rutbeek-referendum? En was daarmee de goedkeuring voor een vakantiepark bij de recreatieplas niet te voorbarig? Die vragen staan binnenkort mogelijk centraal in een hoorzitting. Namens de 622 ondersteuners van het eerste referendumverzoek heeft Behoud Het Rutbeek de zaak aangekaart.

Handtekeningen verzamelen

Lang verhaal kort: sinds enkele maanden kunnen inwoners een raadsvoorstel aangrijpen voor een raadgevend referendum. Zij moeten dan eerst minimaal 500 handtekeningen verzamelen om de procedure voor een volksraadpleging op gang te zetten. Vervolgens zijn er circa 3800 unieke steunverklaringen nodig om het referendum ook daadwerkelijk op de agenda te krijgen.

Het rutbeek recreatie gebied bord
Lees ook
250 of toch 290? Experts vinden dat referendum moet gaan over het aantal bungalows bij Het Rutbeek

Behoud Het Rutbeek zag het inleidende verzoek (met meer dan 600 handtekeningen) goedgekeurd worden door de onafhankelijke referendumcommissie. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de besluitvorming over het voorstel in de gemeenteraad wordt uitgesteld tot het referendum heeft plaatsgehad of tot het moment dat initiatiefnemers er niet in slagen om voldoende steunverklaringen te verzamelen voor de deadline.

Streep door referendum

Op maandag 10 juni stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een motie van ChristenUnie om het proces rondom het referendum te onderbreken. Belangrijkste argumenten: ze zijn hoe dan ook van plan om met de plannen voor het vakantiepark in te stemmen en als er een referendum gehouden wordt zal de vraag '290 of 250 huisjes?' centraal moeten staan. Immers, het huidige bestemmingsplan maakt al 290 kleinere bungalows mogelijk.

Het rutbeek recreatie gebied bord
Lees ook
Enschedese raad schrapt referendum én zegt direct 'ja' tegen 250 vakantiehuisjes op Rutbeek

Dat zou het allemaal te onduidelijk maken. Om het besluit kracht bij te zetten is een regel uit de referendumverordening aangegrepen dat voorschrijft dat raadsvoorstellen die voortkomen uit een eerder raadsbesluit, niet in aanmerking komen voor een referendum. Aangezien de gemeenteraad ruim tien jaar geleden zelf de opdracht heeft gegeven om het bestemmingsplan te wijzigen ten faveure van ontwikkelaar Paul van de Merché, is dat in deze casus volgens de coalitiepartijen het geval.

Bezwaren bij omwonenden

Behoud Het Rutbeek twijfelt aan het gekozen geitenpaadje. Volgens de referendumverordening is het namelijk de referendumcommissie die toetst of het inleidende en het definitieve verzoek aan de regels voldoen. De gemeenteraad komt pas aan zet zodra er het definitieve referendumverzoek is goedgekeurd. Pas dan zou er besloten kunnen worden om een streep te zetten door het referendum.

“De gemeenteraad passeerde het initiatief voor het referendum -op oneigenlijke gronden- en nam direct daarna het besluit om de bouw van 250 recreatiewoningen op het Rutbeek mogelijk te maken”

Behalve dat omwonenden niet vinden dat het plan voor het vakantiepark voortkomt uit eerdere besluitvorming, vinden zij dus dat de gemeenteraad voor zijn beurt heeft gesproken. Met een bezwaarschrift wil Behoud Het Rutbeek afdwingen dat de volgende stap in het referendumproces, het verzamelen van 3800 steunverklaringen, alsnog kan plaatshebben. Dus ook dat de besluitvorming over het vakantiepark wordt teruggedraaid en tot nader order wordt uitgesteld. "De gemeenteraad passeerde het initiatief voor het referendum -op oneigenlijke gronden- en nam direct daarna het besluit om de bouw van 250 recreatiewoningen op het Rutbeek mogelijk te maken", aldus Behoud Het Rutbeek.

Coalitiepartijen willen hoe dan ook vakantiepark

Als Behoud Het Rutbeek in het gelijk wordt gesteld, lijkt het vooral tot uitstel van besluitvorming te leiden. Een definitief referendumverzoek zou alsnog door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen kunnen worden. En ook als het referendum wel plaatsheeft hoeft de gemeenteraad zich niet aan de uitslag te houden. Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie hebben aangegeven dat zij hoe dan ook groen licht willen geven voor de plannen voor het vakantiepark op Het Rutbeek.

20240603 Referendum plaatje pixabay
Lees ook
Gemeenteraad drukt op 'pauzeknop' en wil tijdelijke stop voor aanvraag referendum in Enschede

Inmiddels is het tijdelijk niet meer mogelijk om nieuwe referendumverzoeken in te dienen. De gemeenteraad wil het referendum eerst evalueren. Wel zijn de regels zo aangepast, zodat de raad meer zeggenschap heeft over termijnen. Deze besluiten zijn ook in de vergadering van 10 juni genomen, maar pas nadat het voorstel over vakantiehuisjes op Het Rutbeek is besproken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.