Enschede

Van Veldhuizen krijgt tijdelijke vervanger: 'Gaat mij erg aan het hart los te moeten laten'

Henk Jan Meijer uit Zwolle begint aanstaande donderdag, 19 november, als waarnemend burgemeester van Enschede. Dezer dagen vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.

Stadhuis Enschede Frans Nikkels
Het stadhuis van Enschede. © Frans Nikkels

De komende tijd zal de 69-jarige Zwollenaar de taken van burgemeester Onno van Veldhuizen overnemen. De burgemeester is sinds enkele weken zwaar getroffen door het Coronavirus en is op dit moment thuis herstellende. Dat Meijer tijdelijk de burgemeester van Enschede wordt, werd uitgebreid besproken met de gemeenteraad en met het college van burgemeester en wethouders. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft besloten om deze stap te nemen.

Een zware last

De afgelopen weken nam loco-burgemeester Niels van den Berg de taken van Van Veldhuizen over. Dit leidde voor hem en voor het college voor extra werkzaamheden. Heidema noemt het “een zware last”. “Omdat de duur van het herstel van een zware Corona-aandoening ongewis is, maar zeker enkele maanden kan beslaan, vind ik het van belang dat Enschede in de huidige Coronacrisis, die heel veel vraagt van het Openbaar Bestuur, kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester”, vult Heidema verder aan.

Veiligheidsregio Twente

De komende dagen gaat Meijer in overleg met de wethouders en worden de taken, die nu prioriteit hebben, verdeeld. Een dergelijk overleg vindt ook met het bestuur van de Veiligheidsregio Twente plaats. Hier zal de Hengelose burgemeester Sander Schelberg het waarnemend voorzitterschap vervullen.

Reactie gemeenteraad

De Enschedese fractievoorzitters geven aan blij te zijn met de komst van de nieuwe waarnemer. “Er speelt veel in Enschede en met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis erbij is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college van B en W de komende tijd op volle kracht kunnen doorwerken”, aldus vicevoorzitter van de gemeenteraad Ben Sanders.

icon_main_quote_red_glyph

Het gaat mij erg aan het hart mijn stad, mensen en werk voor onbepaalde tijd los te moeten laten.

Burgemeester Onno van Veldhuizen

“Ik wens hem veel succes, wijsheid en plezier”

Ook de burgemeester zelf reageert op de benoeming van Meijer: “Het gaat mij erg aan het hart mijn stad, mensen en werk voor onbepaalde tijd los te moeten laten. Tegelijkertijd ben ik buitengewoon dankbaar voor de tijd en hulp die ik krijg om weer de oude te worden. Ik dank iedereen en in het bijzonder Niels van den Berg als locoburgemeester, Sander Schelberg als waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio en Benno Brand als plaatsvervangend voorzitter van de Regio Twente, voor al het extra werk dat zij de afgelopen weken hebben verzet. En ik heet daarnaast mijn oud-collega Henk Jan Meijer welkom in Enschede en Twente. We mogen heel blij zijn dat een man met zijn kwaliteiten ons in moeilijke tijden komt helpen. Ik wens hem veel succes, wijsheid en plezier.”

Langjarige ervaring

Meijer was 19 jaar burgemeester van Zwolle. Hij heeft veel kennis op de gebieden als openbare orde, veiligheid en regionale samenwerking. Met zijn groot netwerk is hij nog steeds bestuurlijk actief en is lid van de Eerste Kamer.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.