Verkeer
Stuur appje
Zoek

Ontwikkelaar is gesoebat beu en bereidt alsnog aanvraag voor 290 bungalows op Het Rutbeek voor

Het rutbeek recreatie gebied bord
Beeld: Leon de Man

Zelfs als omwonenden erin slagen een referendum over een vakantiepark op Het Rutbeek op de agenda te krijgen, is het nog maar de vraag of die er ook komt. Ontwikkelaar Paul van der Meché is verrast dat een deel van de gemeenteraad een eerdere goedkeuring voor een vakantiepark heroverweegt. Nu de komst van een referendum een raadsbesluit over een aangepast plan dreigt te vertragen, denkt hij eraan om alsnog een vergunning aan te vragen voor 290 bungalows. Die ontwikkeling past nu al binnen het huidige bestemmingsplan.

"Om de initiatiefnemers van het referendum tegemoet te komen, zijn wij bereid het huidige bestemmingsplan van 290 recreatiebungalows uit te voeren en de bestemmingsplanwijziging in te trekken", aldus Van der Meché. "Dit onderzoeken we momenteel." Een referendum zou in zo'n scenario onmogelijk worden, omdat er simpelweg geen raadsvoorstel meer is waarop de vraagstelling gebaseerd zou moeten zijn.

Tien jaar gewerkt aan plan

Over een vakantiepark langs de zuidoostelijke oever van recreatieplas Het Rutbeek wordt al wel dertig jaar gesproken. In 1993 lag er zelfs al een kant-en-klare vergunning voor de bouw van 290 huisjes, maar die is later door gemeente ingetrokken omdat er maar niet gebouwd werd. Ongeveer tien jaar geleden gaf de gemeenteraad het college de opdracht om met Van der Meché te werken aan een eigentijds bestemmingsplan voor de bouw van 250 huisjes.

Dat plan is onder meer door nieuwe stikstofregels en de coronatijd vertraagd en ligt nu als een raadsvoorstel bij de gemeenteraad. Het verschil is dat in het nieuwe plan rekening wordt gehouden met grotere groepen die overnachten in de accommodaties. Het totale bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan is kleiner, maar omdat de huisjes een hogere dak- en nokhoogte hebben is het bouwvolume juist groter.

Referendum in de maak

In de gemeenteraad vindt een groot deel van de oppositie de plannen niet meer van deze tijd. Zij willen dat Het Rutbeek weer wordt teruggegeven aan de natuur, door het bestemmingsplan zo te veranderen dat er niet langer een vakantiepark mogelijk is. Binnen de coalitie twijfelt de PvdA, dat tien jaar geleden nog wel instemde met de opdracht om het bestemmingsplan ten gunste van Van der Meché te wijzigen, nog over goedkeuring.

“Het niet uitvoeren van deze plannen zou getuigen van bestuurlijke onbetrouwbaarheid. In dat geval zouden wij uitvoering van het vigerende bestemmingsplan eisen bij de Raad van State”

Parallel aan dit proces loopt er een referendumverzoek. Actiegroep Behoud Het Rutbeek wil een volksraadpleging over de plannen bij de recreatieplas, met als insteek 'wel of geen vakantiepark'. De referendumcommissie waarschuwt echter dat de vraagstelling in een referendum volgens de regels zou moeten gaan over het raadsvoorstel. En dat houdt kortgezegd in: 250 grotere vakantiehuisjes in plaats van 290 kleinere huisjes. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad de vraagstelling in een referendum.

In 1Twente Vandaag gaf verslaggever Wilco Louwes dinsdag uitleg over de procedure rond het referendum. Het artikel gaat verder onder de video

Besluit niet voor de zomer

Afgelopen maandag is besloten om bespreking (en eventuele aanpassing) van het raadsvoorstel over te hevelen naar de raadsvergadering van 10 juni. Dat betekent dat initiatiefnemers vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om een definitief referendumverzoek in te dienen. Daarvoor zijn circa 3800 handtekeningen nodig. Als dat lukt, moet er dus een stembusronde worden georganiseerd. Dat kan wel tot begin 2025 duren. Tot die tijd neemt de gemeenteraad geen besluit over het voorstel voor het vakantiepark. Vervolgens is er nog een mogelijkheid om het besluit bij de bestuursrechter aan te vechten.

20240204 Rutbeek vakantiepark met locatiekaart
Lees ook
Raad heeft meer tijd nodig: omwonenden krijgen uitstel om referendum over Het Rutbeek van de grond te krijgen

Paul van der Meché heeft alle vergaderingen over het onderwerp gadegeslagen en ziet het met lede ogen aan. Hij onderzoekt nu een vergunningaanvraag op basis van het bestaande plan, dat wil zeggen een vakantiepark met 290 huisjes. Het raadsvoorstel om het bestemmingsplan te wijzigen zou in zo'n geval van tafel kunnen.

"Het grote voordeel hierbij is dat we met platte daken kunnen bouwen, ideaal voor zonnepanelen", zegt hij. In het gewijzigde plan zijn schuin oplopende zadeldaken voorzien. "Voor grote families kunnen we deze kleinere bungalows schakelen of bij elkaar plaatsen." Als er op het 'oude plan' wordt teruggevallen, vervalt ook de verplichting om van de Hegebeekweg, nu nog een zandpad, een verharde toegangsweg tot het bungalowpark te maken.

'Alles afblazen is een utopie'

Volgens de Denekamper is het nadeel van het bestaande bestemmingsplan dat het bouwvlak groter is, waardoor er minder ruimte is voor groen. Vanuit omwonenden, recreanten en oppositiepartijen klinkt kritiek dat juist het nieuwe plan te weinig ruimte biedt voor natuur. Dat bestrijdt Van der Meché: "In werkelijkheid bestaat de 24 hectare (het gebied met bestemming vakantiepark, red.) uit 9 hectare weiland, waar nu stalmest wordt uitgereden en 5 hectare wilde begroeiing zoals bramenstruiken en grassen." Een al aanwezig heideveldje wordt volgens de ondernemer uitgebreid.

Het rutbeek recreatie gebied bord
Lees ook
Lot van vakantiepark op Het Rutbeek ligt in handen van drie twijfelende partijen (en de rechter)

Een deel van de raad denkt er aan om de overeenkomst met Van der Meché voor 250 huisjes te ontbinden en het gebied terug te bestemmen naar natuur. Dat eerste lijkt volgens het destijds gesloten contract inderdaad te kunnen. Maar hoe dan ook, het volledig afblazen van het huidige bestemmingsplan is volgens Van der Meché een 'utopie'. "Het niet uitvoeren van deze plannen zou getuigen van bestuurlijke onbetrouwbaarheid. In dat geval zouden wij uitvoering van het vigerende bestemmingsplan eisen bij de Raad van State."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.