Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente Dinkelland schrapt Foksweg als locatie voor Asielzoekerscentrum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland heeft besloten om de voorgestelde locatie aan de Foksweg in Denekamp niet voor te stellen aan de gemeenteraad als mogelijke plek voor een asielzoekerscentrum (azc). De agendacommissie van de gemeenteraad heeft dit voorstel overgenomen, waardoor de commissievergadering over de azc-locatie op 21 mei vervalt.

De beoordeling van de locatie aan de Foksweg liet zien dat er geen onoverkomelijke belemmeringen waren met betrekking tot de natuurwaarden van het perceel. Het gebied valt namelijk niet binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of Natura 2000. Het college ging ervan uit dat de locatie op redelijk korte termijn geschikt kon worden gemaakt voor een azc, door bijvoorbeeld bomen in het ontwerp zoveel mogelijk te behouden en compenserende natuurmaatregelen te treffen.

Sinds de bekendmaking van de beoogde locatie zijn er echter veel gesprekken gevoerd met omwonenden, inwoners en verschillende (natuur)organisaties, wat heeft geleid tot vele reacties. Wethouder Cel Severijn: “We hebben goed gekeken naar deze bezwaren en argumenten. De meeste weerstand was niet tegen de komst van een azc, maar had vooral te maken met de ervaren natuurwaarde van dit stuk grond.”

Onzekerheden rondom inhoud, compenserende maatregelen, procedures en de doorlooptijd die nodig is voor het realiseren van het azc hebben geleid tot de heroverweging van de locatie. Het college wil regie houden bij het bepalen van een azc-locatie en voorkomen dat vertragingen de asielspreidingswet in gevaar brengen. Hierdoor is de Foksweg geen reële optie meer voor het college.

Severijn: “We komen op zo een kort mogelijke termijn met een alternatieve locatie voor het realiseren van een azc nabij Denekamp voor 172 asielzoekers. Ons uitgangspunt is en blijft om vanuit eigen regie een menswaardige opvang te realiseren voor vluchtelingen in nood. Zowel de vluchtelingen als de inwoners van Dinkelland zijn gebaat bij een kwalitatief goede opvang. Zo laten we zien dat we noaberschap hoog in het vaandel hebben.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.