Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente Losser en Waterschap Vechtstromen informeren elkaar over eigen maaibeleid

Maaien Losser en Waterschap 4
Beeld: Gemeente Losser

Ook in de gemeente Losser is het maaiseizoen begonnen, in elk geval voor Waterschap Vechtstromen. De maaimachines gingen op 1 mei het buitengebied in. De gemeente Losser doet mee aan ‘Maai Mei Niet’ en haalt haar maaimachines pas in juni/juli tevoorschijn voor de eerste maaironde.

“Over het maaien is weleens onduidelijkheid geweest. Wie maait er, wanneer wordt er gemaaid, waarom daar wel en hier niet? Gemeente en waterschap zijn allebei in de openbare ruimte actief, en die taakverdeling is niet altijd helder. Terwijl we wel dezelfde uitganspunten hebben: zorgen dat alles veilig is, of het nu over water of over verkeersveiligheid gaat, en zo min mogelijk maaien omdat dat het beste is voor de biodiversiteit”, aldus Jan Engels, wethouder gemeente Losser.

Gezamenlijke toelichting

Vandaar dat de gemeente en het waterschap aan het begin van het maaiseizoen hierover gezamenlijk een toelichting willen geven.
Die gezamenlijke toelichting komt niet uit de lucht vallen. De gemeente Losser schreef in 2023 een boze brief naar Waterschap Vechtstromen, onder andere over een incident in Overdinkel.

icon_main_info_white_glyph

2023: Brief gemeente Losser

De gemeente Losser heeft in 2023 een brief aan Waterschap Vechtstromen gestuurd, waarin de gemeente haar ongenoegen uitsprak over het maaibeleid van het waterschap in de gemeente Losser. Voor het derde achtereenvolgende jaar maaide Waterschap Vechtstromen op momenten dat schade aan fauna bijna onvermijdelijk was, aldus toenmalig wethouder Jaimi van Essen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij wadi’s in Overdinkel. Medewerkers van Waterschap Vechtstromen die wilden gaan maaien, werden daarover aangesproken door omwonenden. Daarop werd het maaien op dat tijdstip gestopt.

Wilbert Siebring, dagelijks bestuurder van Waterschap Vechtstromen, vertelt dat er naar aanleiding van de brief het afgelopen jaar contact is geweest tussen medewerkers van Vechtstromen en de gemeente Losser. “Vooral omdat we situaties die we het afgelopen jaar hebben gezien proberen te voorkomen.”

“Voor ons als waterschap zijn er gewoon situaties waar we moeten maaien”

Siebring: “Het werd tijd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.” Tijdens de gesprekken bleek dat het maaibeleid van de gemeente Losser en het maaibeleid van Waterschap Vechtstromen redelijk op elkaar aansloot. “Maar dat wisten we niet van elkaar. We moeten met elkaar aan de slag om zo min mogelijk te maaien, maar voor ons als waterschap zijn er gewoon situaties waar we moeten maaien. Het incident vorig jaar ging om een vijver, die bij zware regenval veel water opvangt en ook een riool overstort is. Daar moet het water snel weg kunnen, ook voor de volksgezondheid. Het is van belang dat we daar in elk geval voor de bouwvak een keer maaien.”

Sloten en waterkanten

Waterschap Vechtstromen maait hoofdzakelijk sloten en waterkanten in het buitengebied. Het waterschap beheert ruim 3.700 kilometer aan sloten, beken, kanalen en rivieren. Deze houden water vast en voeren het water af en aan. Om te zorgen dat watergangen niet dichtgroeien, worden oevers, taluds en bodems gemaaid.

Voorlopers

Het waterschap maait het liefst buiten het broedseizoen, maar dat is niet altijd mogelijk, zegt Siebring. “We zorgen er wel voor dat er tijdens het broedseizoen iemand voor de maaimachine loopt en kijkt of er nesten zitten. Zo ja, dan maaien we daaromheen. We willen maatwerk leveren, maar we willen het ook werkbaar houden.”

Maaien Losser en Waterschap 6
Beeld: Gemeente Losser

Maaibeleid gemeente gewijzigd

De gemeente Losser maait de bermen en gazons binnen en buiten de bebouwde kom. Het maaibeleid van de gemeente is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd, vertelt Bram In het Veld, adviseur Groen en Landschap van de gemeente Losser: “Het verschil is dat er in het verleden functioneel gemaaid werd: doel was vooral de waterdoorvoer. Op een gegeven moment werden ecologie en biodiversiteit veel belangrijker.”

“Voor 2017 werden de bermen continu het hele jaar door glad gemaaid.”

Minder maaien

In 2017 begon de gemeente Losser met het minder maaien van de bermen. “Daarvoor werden de bermen continu het hele jaar door glad gemaaid. De ene instantie gaat eerder over op de nieuwe werkwijze dan de andere. Onze vraag aan het waterschap was ook of het nodig was om voor een goede waterdoorstroom het hele betreffende gebied te maaien, of was het maaien van een deel van zo’n wateropvang al voldoende. Daar vind je dan langzaam een weg in met elkaar”, aldus In het Veld.

“We zijn inmiddels bekend met het maaibeleid van de gemeente Losser. We zijn op de hoogte wat de wensen van de gemeente Losser zijn en we proberen daar zoveel mogelijk op aan te sluiten”, benadrukt Siebring.

Veiligheid blijft speerpunt

Veiligheid blijft een speerpunt voor het waterschap. Siebring: “Langs onze watergangen liggen onderhoudspaden; vanaf die paden wordt het onderhoud aan de taluds en watergangen uitgevoerd. We maaien die onderhoudspaden, zodat de medewerkers veilig met het materieel bij de waterkant komen om de werkzaamheden uit te voeren. De eerste maaironde is alleen om die paden te maaien.”

Zichtlocaties Losser

Ook de gemeente Losser zet in op veiligheid. De gemeente maait en snoeit, in het kader van de verkeersveiligheid, vaker op zichtlocaties van wegen en kruisingen, zodat het gewas geen belemmering vormt voor een goed zicht voor het verkeer.

icon_main_info_white_glyph

Groene inzet gemeente Losser

De gemeente Losser maait haar groen minder. Bij nieuw aan te leggen groen worden geen gazonmengsels meer ingezaaid, maar standaard met kruidenmensgels die geschikt zijn voor dat type bodem. De eerste maaironde van de gemeente is in juni/juli. De tweede ronde is in september/oktober, als de planten hun zaad hebben laten vallen. De gemeente Losser gebruikt voor het opzuigen van het maaisel tegenwoordig machines met eivormige klepels, die zo min mogelijk residu opzuigen, zodat niet allerlei insecten en amfibieën opgezogen worden en ook het zaad meegezogen wordt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.