Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente Tubbergen zet nog meer in op het voorkomen en bestrijden van armoede

Armoedebestrijding Tubbergen
Wethouder Hilde Berning-Everlo: “Armoede zorgt voor stress, een slechtere gezondheid, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement.”
Beeld: Gemeente Tubbergen

Met het unaniem vaststellen van de nota Financiële Gezondheid door de gemeenteraad van Tubbergen is volgens wethouder Hilde Berning-Everlo ‘een mooie eerste stap’ gezet in het voorkomen en bestrijding van armoede. “Armoede is een veelkoppig monster, deze nota geeft de basis en het vertrouwen om samen met inwoners en organisaties aan de slag te gaan.”

Inzetten op voorkomen

Nieuw ten opzichte van het vorige armoedebeleid is, dat de komende jaren veel meer zal worden ingezet op het voorkomen van armoede en/of schulden. Volgens wethouder Berning-Everlo sluit deze aanpak aan bij datgene wat er leeft en speelt in de gemeente Tubbergen. ”Samen met inwoners en andere partners zorgen we dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk mee kan doen in onze gemeente.”

“Het zorgt voor stress, een slechtere gezondheid, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement”

De wethouder geeft aan dat het belangrijk is om als gemeente in te zetten op het voorkomen en bestrijden van armoede, omdat de gevolgen van armoede en/of schulden groot zijn. “Het zorgt voor stress, een slechtere gezondheid, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement. Ook kan armoede leiden tot psychische problematiek. Het zorgt ervoor dat inwoners zich minder goed kunnen ontwikkelen en aan de zijlijn komen te staan.”

Diverse partijen betrokken

Bij de voorbereiding van het opstellen van de nota Financiële Gezondheid zijn diverse partijen betrokken. Zo heeft de gemeente een enquête uitgezet onder minimahuishoudens. Maar er zijn ook gesprekken gevoerd met inwoners, de kinderraad, professionals van de welzijnsorganisatie SWTD, de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Leergeld, Stadsbank, WMO- en jeugdconsulent en de consulent inkomen.

Financieel gezonde toekomst

De nota Financiële Gezondheid bestaat uit twee pijlers: het voorkomen van armoede en het bestrijden van armoede. Door meer in te zetten op preventie (voorkomen van armoede) en tevens de regelingen toegankelijker te maken (bestrijden van armoede) wil de gemeente Tubbergen haar inwoners ondersteunen naar een financieel gezondere toekomst.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.