Verkeer
Stuur appje
Zoek

1Twente en Twente FM hard op weg naar één streekomroep voor Twente

De omroepen 1Twente en Twente FM groeien in versneld tempo toe naar één streekomroep voor Twente. De gemeenteraad Wierden besloot woensdagavond unaniem om het Commissariaat van de Media te adviseren de zendvergunning aan Twente FM te geven. Omdat de gemeenteraden in Hengelo en Almelo de afgelopen maand ook besloten om de licenties aan 1Twente te gunnen, bereiken beide samenwerkende omroepen inmiddels al een kleine 450.000 Twentenaren.

De gemeenteraadsleden van Wierden maakten niet veel woorden vuil aan het advies dat het Commissariaat van de Media krijgt. Leonie Prieshof-Otten van Nieuw Enter Wierden zei het zo: “Twente FM is het best in staat om de journalistieke taken in Wierden uit te voeren.” Dat vonden alle andere raadsleden inclusief het College van Burgemeester en Wethouders ook. Ze vroeg de omroep wel om er zorg voor te dragen ‘dat Wierden niet ondergesneeuwd raakt’.

Lokale redacties

De omroepdirecteuren Wim Aarsen van Twente FM en Flip van Willigen van 1Twente schonken na afloop meteen klare wijn. “Gaat niet gebeuren. We vestigen lokale redacties in de streek, waardoor we prima lokaal kunnen werken.” Het besluit van de Wierdense gemeenteraad markeert het eind van een proces in drie gemeenten waar de licenties verliepen en waar de combinatie Twente FM en 1Twente gezamenlijk optrokken om de uitzendvergunningen te verkrijgen.

Commissariaat van de Media

In Hengelo, Almelo en Wierden ging het tussen de lokale omroep AAVisie uit Almelo en Twente FM/1Twente. De Almelose omroep trok overal aan het kortste eind. Het is nu wachten op het Commissariaat van de Media die de advisering van de gemeenten moet omzetten in de licentieverlening. Het commissariaat denkt daar zes weken voor nodig te hebben.

Streekomroep

Ondertussen bouwen de 1Twente en Twente FM aan de streekomroep. In Almelo wordt een eigen zelfstandig lokale redactie opgebouwd, omdat de gemeenteraad daar ook de financiën voor beschikbaar stelt. In Noordoost Twente zijn de gesprekken over een betere bekostiging gaande. Als de gemeenten die kant op willen, kan een professionele redactie worden opgebouwd die de journalistieke taken kan uitvoeren.

Twente in twee delen splitsen

De gemeenteraden van Rijssen/Holten en Hof van Twente voeren momenteel actie om de regio Twente journalistiek in twee delen te splitsen. Volgens gemeenteraadsleden van die twee gemeenten is één Twentse streekomroep te groot en kan Twente beter worden verdeeld in een oostelijke en westelijk deel. Volgens directeur Van Willigen van 1Twente is echter in 2016 al besloten met medeweten van de gemeenten en alle lokale omroepen dat Twente ondeelbaar is en één streekomroep krijgt.

“Twente FM is het best in staat om de journalistieke taken in Wierden uit te voeren”

Wetswijziging

De wetswijziging die er zorg voor draagt dat er tachtig streekomroepen in Nederland worden gevormd en dat die de uitzendvergunningen krijgen is voorzien op 1 januari 2026. De verwachting is dat een jaar later de streekomroep Twente een feit is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.