Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Schoolbestuurders Enter over QuickScan: 'Elk alternatief plan brengt vertraging mee'

Schoollocatie Enter
Locatie Bornerbroekseweg
Beeld: Maps

Vier uur vergaderen, zes insprekers, een verdeelde commissie, het nieuwbouwplan voor twee Enterse basisscholen, de alternatieve QuickScan van de oppositie en voorzitter Tjeerd Koetje die de Inforonde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, dinsdagavond 19 maart, in goede banen leidt. De discussie over de nieuwbouw wordt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 april voortgezet, en dan valt ook het besluit.

Zes insprekers hebben zich aangemeld voor deze Inforonde, die maar één agendapunt kent: nieuwbouw scholen Enter. Vijf tegenstanders, één voorstander.

Audiofragment
Avondvullend debat over de school in Enter | Cindy te Riet (NEW)
Beeldvormende vergadering in Wierden over de school in Enter. Eerder presenteerde de oppositie in Wierden een alternatief.

De heer Velten mag de spits afbijten; hij vertegenwoordigt de bewoners van de Voormors, de directe buren van de geplande nieuwbouw. Velten stelt dat een nieuwe school op de door het college geplande locatie aan de Bornerbroekseweg er pas rond 2030/2032 zal staan, en dat dan waarschijnlijk dit gemeentebestuur of met pensioen is, of elders een baan gevonden heeft. “Maar dat ontslaat het huidige gemeentebestuur niet van de verantwoordelijkheid als ze halsstarrig haar besluit doordrukt, om onduidelijke redenen. En de inwoners van de gemeente opzadelt met onverantwoordelijke hoge financiële belastingen om dit prestigeproject te financieren. Dat zal opgebracht moeten worden door burgers, die straks gedwongen worden om onnodige ozb-verhogingen te accepteren”, meent Velten. Om welk bedrag het gaat wat een eventuele ozb-verhoging betreft weet Velten overigens niet, geeft hij aan als André Tijhof (VVD) hem daarnaar vraagt.

“Zoek een oplossing die niet elke keer weer het verkeer in Enter tot in de teennagels gaat frustreren”

'Levensgevaarlijke situaties'

Velten heeft het verder over ‘honderden Enternaren die dag in dag uit tot in hun teennagels gefrustreerd gaan worden, omdat het verkeer volledig gaat vastlopen op de Bornerbroekseweg, de Sportlaan, De Reggestraat, de Brandput en de Rijssenseweg. En dat er voor de schoolgaande kinderen levensgevaarlijke situaties ontstaan’. Volgens Velten maakt ook Veilig Verkeer Nederland zich grote zorgen over de plannen. “Zoek een oplossing die niet elke keer weer het verkeer in Enter tot in de teennagels gaat frustreren, die niet onnodig vele miljoenen extra kost en die de kinderen veel sneller een fijne school oplevert en niet onnodig kinderen in gevaar brengt”, houdt hij het college voor.

Prestigeproject

Ook andere insprekers zijn tegen de bouw van de ‘megaschool’, het ‘prestigeproject’ en de ‘tunnelvisie’ om verschillende redenen. Ouder Annemarie Lebbink, met kinderen op De Wegwijzer, heeft bewust gekozen voor een kleinere school voor haar kinderen. “Waar is het bewijs dat een groot Integraal Kind Centrum (IKC) beter is voor de kinderen?”, vraagt ze zich af.

Kleinschaligheid

Het gezin Heering verhuisde juist om de school van Almelo naar Enter, vertelt mevrouw Heering. “We kozen voor de kleinschaligheid en het dorpse karakter. Een basisschool hoort midden in het dorp te liggen, en niet aan de rand”, stelt ze. Beide ouders zien niets in de nieuwbouw aan de Bornerbroekseweg.

Verkeersluwe schoollocaties

De heer Beverdam spreekt namens de stichting Behoud Woongenot en natuur De Werf, namens omwonenden. “Als de plannen van de megaschool er toch door komen, worden 3 verkeersluwe schoollocaties opgegeven en geconcentreerd op een kruising met de Bornerbroekseweg, waar het hardst wordt gereden van Enter. Het is vragen om problemen.”
Cindy ter Riet (NEW) vraagt of de Rijssenseweg, volgens haar de meest drukke weg in Enter, wel een verkeersluwe locatie is, zoals Beverdam noemt. En ook de locatie van De Talenter aan de Dorpsstraat vindt ze niet bepaald verkeersluw. “Wel meer verkeersluw dan die racebaan van de Bornerbroekseweg”, stelt Beverdam.

Cindy ter Riet
Cindy ter Riet, NEW
Beeld: Twente FM

Herbouw op huidige locaties

“Het dorp zit niet te wachten op een megaschool”, aldus Beverdam. Hij is voor de herbouw op de huidige schoollocaties, een plan dat ook de VVD, SGP, CU en Progressief Wierden in een QuickScan, plan B, geopperd hebben. Zij benadrukken dat nieuwbouw op de huidige locaties goedkoper en sneller is dan nieuwbouw aan de Bornerbroekseweg. Vasthouden betekent gegarandeerd vertraging, stellen ze, met name door de juridische procedures die ongetwijfeld door tegenstanders aangespannen gaan worden.

Bibliotheek doet mee

Beverdam geeft in zijn betoog eveneens aan dat de bibliotheek, die ruimte zou huren in het pand, afgehaakt is. Iets waar de fractie van NEW niets over bekend is. Ter Riet vraagt Beverdam waar hij de informatie vandaan heeft dat de bibliotheek niet meedoet. De inspreker kan daar geen antwoord op geven. Wethouder Ter Keurst hierover: “Wij hebben van zowel de bibliotheek als van Kinderdagpaleis Het Kroontje als van De Kindertuin zwart op wit, dat ze participeren als dit plan doorgaat, tegen een kostprijsdekkende huur.”

“In 2020 strandde het voor het eerst, met het afwijzen van de toen beoogde locatie”

Schoolbesturen zijn voorstander

Directeur-bestuurder van Verion, waaronder ook De Wegwijzer valt, Esther van der Schee, en Mirelle Schuurman, bestuursvoorzitter van SKOT, waar De Talenter bij hoort, spreken gezamenlijk in en zijn voorstander van het nieuwbouwplan. “Dit project houdt ons al 8 jaar bezig. In 2020 strandde het voor het eerst, met het afwijzen van de toen beoogde locatie. Vier jaar geleden werd het proces weer opgepakt, met het zoeken naar een alternatieve locatie, met als resultaat de locatie aan de Bornerbroekseweg”, aldus Van der Schee. De schoolbestuurders is er alles aan gelegen om op een goede manier met de omwonenden samen te werken. Ze zijn blij dat de gemeente bereid is meer te doen aan de verkeersveiligheid, dan verkeerskundigen geadviseerd hebben hierin: “Dat geeft vertrouwen.”

“Met plannen die feitelijk onjuistheden bevatten en vertraging opleveren, zijn wij en onze leerlingen niet geholpen”

Positief besluit

De bestuurders verzoeken de raadsleden dringend om een positief besluit te nemen en geen tijd meer te verliezen. In 2022 zagen de schoolbesturen zich genoodzaakt zelf een plan B uit te werken, omdat er toen geen zekerheid was dat er een besluit genomen zou worden over een locatie. “Ons plan B was een renovatie QuickScan van de 3 bestaande locaties, puur op hoofdlijnen. De raadsfracties werden daar destijds over geïnformeerd; daarin werden ook de kosten van renovatie meegenomen”, vertellen ze. “In de afgelopen weken zijn er allerlei geluiden rondgegaan over andere opties, er is een QuickScan nieuwbouw rondgestuurd over alternatieve mogelijkheden. Maar met plannen die feitelijk onjuistheden bevatten en vertraging opleveren, zijn wij en onze leerlingen niet geholpen.”

Versnelling

Kees van Dijk, CU, wil van de schooldirecteuren weten of ze ervan overtuigd zijn dat de plek aan de Bornerbroekseweg versnelling in het proces op gaat leveren. “Of zou juist een alternatief een versnelling opleveren? Wij denken juist dat het alternatieve plan een versnelling oplevert”, aldus Van Dijk. Schuurman is er kort over: “Elk alternatief plan dat ingebracht wordt brengt vertraging mee. We gaan niet voor meer vertraging.”

Kees van Dijk
Kees van Dijk, ChristenUnie
Beeld: Gemeente Wierden

Juridische procedures

Dirco Rijnders (SGP): “Mevrouw Schuurman gaat ervanuit dat dit plan snelheid in zich heeft. Maar wat zou u zeggen als deze school door alle juridische procedures die er te verwachten zijn, pas in 2030 gereed zou zijn? Waarom leidt een alternatief plan juist tot vertraging?”

Locatie van tafel vegen

“Als het lukt om 4 jaar geleden een locatie van tafel te vegen, als dat nu weer gaat lukken, dat snapt u best dat een alternatief plan niet van de grond gaat komen. Want dan zouden inwoners denken: wat andere buren kunnen, kunnen wij ook. Dan is er maar één andere optie: dat is bouwen op de huidige locatie. Dat is niet goedkoper en hoeft ook niet sneller te gaan”, aldus Schuurman, die de raadsleden nog wel even mee wil geven dat een eventuele vertraging in de handen ligt van de raad en van betrokkenen. “Als er wordt gezegd dat het in het belang van het kind is dat de school er zo snel mogelijk komt, kunnen we hier vanavond met elkaar besluiten daarachter te gaan staan”, roept ze de aanwezigen op.

“In 2020 is vastgesteld dat er wel degelijk asbest aanwezig is”

Onjuistheden QuickScan

Van der Schee somt vervolgens een aantal feitelijke onjuistheden in de QuickScan op. “Er is helemaal geen rekening gehouden met de onderwijskundige visie van de beide scholen. Er wordt uitgegaan van lokalen naast elkaar aan een gang, terwijl we juist willen werken met leerpleinen, flexibele ruimtes, een grote centrale hal. Dat zien we niet terug in de scan. Het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak klopt niet. In de QuickScan wordt aangenomen dat er geen asbest aanwezig is in de huidige gebouwen terwijl in 2020 is vastgesteld dat er wel degelijk asbest aanwezig is. En de kosten voor tijdelijke huisvesting zijn te laag.”

Bezwaren wethouder

Ook wethouder Ter Keurst heeft zijn bezwaren tegen de QuickScan. “Zowel De Talenter als De Wegwijzer gezamenlijk hebben wettelijk recht op 2865 vierkante meter, en in de QuickScan wordt dat ingekrompen tot 2600.” Ter Keurst berekent dat het collegeplan met die meters uitkomt op de prijs van 10.600.000 euro en de QuickScan de 11 miljoen euro overstijgt. “Dat is niet goedkoper. En u neemt niet in ogenschouw dat u zelf heeft vastgesteld dat, wanneer u een school gaat bouwen daar ook kinderopvang gaat realiseren. De totale kinderopvang voor De Wegwijzer en De Talenter beslaat 555 vierkante meter. Die is in een keer weg. U hebt in de onderwijsvisie aangegeven dat u hecht aan passend onderwijs. Dat zie ik in uw calculatie niet terug, is ook in een keer weg”, aldus de wethouder.

Bestemmingsplan

“Als u nieuwbouw op de locatie van De Wegwijzer of op een van de locaties van De Talenter wilt realiseren, dan past dat niet in het bestemmingsplan. Ook dat is onderhavig aan bezwaar en beroep en daarvoor geldt dezelfde procedure als die aan de Bornerbroekseweg. Sneller en goedkoper is niet waar”, aldus Ter Keurst.

Maand uitstel

De indieners van de QuickScan benadrukken op hun beurt dat het gaat om een snelle scan, en geen uitgewerkt plan: “We hebben voor de behandeling van het nieuwbouwplan een maand uitstel gevraagd, zodat we meer tijd hadden om dit plan uit te werken. Die maand is ons niet gegeven.”

Beslissing op 2 april

Om kwart voor twaalf sluit voorzitter Tjeerd Koetje de vergadering. “Het was een flinke vergadering, wel anders dan anders. Maar volgens mij hebben we wel recht gedaan aan dit onderwerp.” De discussie wordt ongetwijfeld voortgezet op 2 april, wanneer de gemeenteraad een besluit dient te nemen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.