Verkeer
Stuur appje
Zoek

In dit hotel in Enschede worden 17 kamers gehuurd om doorstroming statushouders te versnellen

Hotel Broeierd Google Maps
Hotel De Broeierd
Beeld: GoogleMaps

Omdat de doorstroming vanuit asielzoekerscentra nog altijd onder druk staat, heeft staatssecretaris Eric van der Burg gemeenten opnieuw opgeroepen om extra opvangplekken te regelen. Enschede zal daar niet op reageren, omdat er al een azc voor 550 bewoners wordt gerealiseerd aan de Parkweg. Om toch een steentje bij te dragen heeft het college van B&W besloten mee te werken aan het beschikbaar stellen van 17 hotelkamers in De Broeierd. Hier worden statushouders gehuisvest.

De communicatie over asielopvang verloopt via de Commissaris van de Koning Andries Heidema, die vanuit zijn rol meepraat over de regionale afspraken met betrekking tot opvangplekken. Het standpunt dat Enschede via de provincie richting de staatssecretaris verkondigt is niet verrassend en volgens afspraak met de gemeenteraad. Vorig jaar bood Enschede namelijk vrijwillig een azc met maximaal 550 opvangplekken aan, onder de voorwaarde dat het daar ook bij blijft.

Weinig doorstroming

De afspraak over 'reguliere asielopvang' ontslaat de gemeente Enschede niet van het huisvesten van andere doelgroepen. Afgelopen week werd bijvoorbeeld bekend dat er dicht bij het centrum alleenstaande minderjarige statushouders worden opgevangen. Ook maakt de gemeente extra plekken vrij voor vluchtelingen uit Oekraïne en moeten jaarlijks een minimumaantal statushouders naar een woning worden begeleid.

Bij die laatste groep is er ook sprake van stagnatie. Landelijk wordt 25 procent van alle azc-plekken bezet door een statushouder, die gezien de verblijfsvergunning eigenlijk aanspraak zou kunnen maken op een woning, indien beschikbaar. Maar er is weinig doorstroming, waardoor opvangorgaan COA boetes riskeert (en moet betalen, zoals in Ter Apel) voor te volle asielzoekerscentra.

Maximaal een half jaar

Met een beroep op gemeenten hopen het COA en de staatssecretaris de doorstroming van statushouders te versnellen. Daarvoor kunnen gemeenten gebruik maken van een zogeheten hotel- en accommodatieregeling. Dit houdt in dat een gemeente een vast bedrag per statushouder ontvangt, om deze voor een periode van maximaal zes maanden in een hotelkamer op te vangen.

Zodoende huurt het COA op dit moment zeventien kamers af in De Broeierd aan de Hengelosestraat. Volgens het college telt deze opvang al voor het verplicht aantal op te vangen statushouders. Het is dus geen extra opvang. Volgens het college is het voordeel van de 'hotelkamerregeling' dat er alvast begonnen kan worden met maatschappelijke begeleiding en inburgering, omdat het gaat om statushouders die sowieso aan Enschede zijn toegewezen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.