Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

‘In Overdinkel is grens voor opwekken duurzame energie bereikt’

Zonnepark Overdinkel
Het zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel
Beeld: Gemeente Losser

Nog tot 28 februari bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de aanpassingen van de Omgevingsverordening in het nieuwe zon- en windbeleid van de provincie Overijssel. Het college van de gemeente Losser maakt van de gelegenheid gebruik om Gedeputeerde Staten te verzoeken om het zoekgebied voor windenergie in Overdinkel in ieder geval tot 2030 uit de omgevingsverordening te schrappen.

Twee zonneparken

Volgens het college van Losser heeft Overdinkel de grens bereikt wat betreft de ruimtelijke belasting door grootschalige opwekking van duurzame energie. Daarmee is niets te veel gezegd. In het zoekgebied voor windenergie in Overdinkel is al een zonnepark gerealiseerd en wordt nog een tweede park gerealiseerd. Bij elkaar beslaan deze beide parken ongeveer 40 hectare.

Ook nog biogasinstallatie

In dit gebied is ook al een vergunning afgegeven voor een biogasinstallatie, die mogelijk ook nog eens wordt uitgebreid. Het college: “Hiermee is dit gebied thans uit ruimtelijk perspectief optimaal benut.” Met dit alles wordt volgens het gemeentebestuur ruimschoots voldaan aan de verduurzamingsopgave en dat ook nog eens in de gewenste verhouding van 40 procent zon en 60 procent wind.

Duidelijkheid voor inwoners

In het nieuwe windbeleid dat door Gedeputeerde Staten van Overijssel is vastgesteld, is een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied opgenomen. Op deze manier krijgen gemeenten en inwoners duidelijkheid over het maximum aantal turbines in hun omgeving. De planning is dat Provinciale Staten van Overijssel op 27 maart de wijzigingen in het zon- en windbeleid bekrachtigt. Het college van Losser wijst er op dat de ingediende zienswijze om het zoekgebied voor windenergie in Overdinkel te schrappen door de provincie ‘om haar moverende redenen’ mogelijk niet wordt overgenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.