Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Provincie biedt Dinkelland weinig ruimte in verzet tegen windturbines

20230227 Pixabay Windmolen windturbine
Beeld: Pixabay

De eendrachtige poging van de politiek in de gemeente Dinkelland om bij de provincie Overijssel meer zeggenschap af te dwingen over de plaatsing van windturbines lijkt vooralsnog schipbreuk te lijden. In antwoord op een brief van de gemeenteraad laten Gedeputeerde Staten weten dat de aangevoerde argumenten om de plaatsing van windturbines aan de rand van een Natura 2000 gebied nabij Denekamp tegen te houden formeel geen hout snijden.

Windenergie mogelijk

De gemeenteraad had (via het college) aan de provincie gevraagd of de in het kader van de RES 1.0 ‘opgerekte’ grenzen van het Nationaal Landschap NOT kunnen worden teruggedraaid. De provincie wijst er nu op dat met het wijzigen van de Omgevingsverordening de grenzen van het Nationaal Landschap niet zijn aangepast. In die Omgevingsverordening – eerder vastgesteld op verzoek van gemeenten in noordoost Twente (!) – is opgenomen dat er onder voorwaarden windenergie mogelijk is in het Nationaal Landschap. Dat blijft ook zo volgens de provincie.

‘Draai om de oren’

Dat was ook precies het ‘duivelse dilemma’ waar de politiek in Dinkelland eind vorig jaar voor stond toen de kritiek tegen de ontwikkeling van vier industriële windturbines aan de rand van een Natura 2000 gebied vlak bij de bebouwde kom van Denekamp aanzwol. Benny Tijkotte (Lokaal Dinkelland) liet toen weten al eerder ‘een draai om de oren’ van de provincie te hebben gekregen toen in een motie werd gevraagd de grenzen van het Nationaal Landschap te respecteren bij het plaatsen van windturbines. Ook toen al zei de provincie, volgens Tijkotte dat die grenzen ‘op jullie eigen verzoek’ waren aangepast. “Maar, dat is gebeurd in de vorige periode van verschillende colleges in noordoost Twente, met het doel de plaatsing van windturbines mogelijk te maken.”

Ruimte voor alternatieven

Op verzoek van de gemeenteraad van Dinkelland heeft het college de provincie ook gevraagd de gemeente ruimte te bieden de klimaatdoelstellingen te halen met alternatieven voor zon en wind. Mede op basis van een motie van de VVD-fractie is concreet gevraagd de vrijheid te bieden ‘om de energietransitie samen met haar inwoners te realiseren waarbij de wettelijke doelstelling van 55% broeikasreductie tot 2030 en 100% tot 2050 centraal moet staan en niet het opleggen van de manier waarop reductie van broeikasgas gerealiseerd wordt’. De provincie zegt die ruimte wel te willen bieden mits het gaat om alternatieven ‘naast de ambities uit de RES’ en dus niet ‘in plaats daarvan’.

Windbeleid Provincie
Lees ook
Nieuw windbeleid Provincie Overijssel schept duidelijkheid voor gemeenten en inwoners

Geen ruimtelijke argumenten

Omdat de in de brief aangedragen argumenten voor wijziging van het windbeleid geen ruimtelijke argumenten zijn, ziet de provincie geen aanleiding om deze mee te nemen in de besluitvorming. Het voorzorgsbeginsel alsook de overige milieueffecten komen in een latere stap in het proces aan de orde. Datzelfde geldt voor de Milieueffectrapportage, die naar aanleiding van een concrete aanvraag gedaan zal worden. Dan wordt er ook gekeken naar de normen waaraan een concreet project wordt getoetst.

Veeg uit de pan

De provincie wijst er op dat de in de brief opgevoerde norm van 4x de tiphoogte en 10x de masthoogte tot de bebouwde kom geen norm is, ‘die verder onderbouwd is en bij de rechter stand houdt’. Op dat punt krijgt de politiek in Dinkelland ook nog een veeg uit de pan. “De suggestie dat uw gemeenteraad bevoegd is om deze voorwaarden te verbinden aan de realisatie van windenergie, draagt niet bij aan de transparantie en duidelijkheid voor onze inwoners. Wij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om onze inwoners goed te informeren over de kaders die we kunnen stellen en verantwoordelijkheden die wij daarvoor hebben.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.