Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

GGD-rapport: Psychische gezondheid van jongeren in de gemeente Wierden is verslechterd

Wierden
Beeld: Stefan Haarman

De psychische gezondheid van de Wierdense jongeren is verslechterd. Dat komt naar voren uit het rapport ‘Psychoanalyse jongeren gemeente Wierden: Hoe gaat het met de jeugd in Wierden na de coronacrisis?’. “Het rapport toont een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus wethouder Hans ter Keurst. De gemeente wil actie ondernemen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.

Hoe gaat het met de jeugd in Wierden na de coronacrisis? Deze vraag stond centraal dat rapport, dat opgesteld is door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Wierden.
Cijfers uit de GGD monitor 2022 en resultaten uit een, door de gemeente Wierden in samenwerking met Jongerenwerk van stichting De Welle, gehouden jongerenenquête vormen de basis van het rapport. Daarbij valt de laatstgenoemde enquête wat positiever uit.

Klimaat en wooncrisis

De GGD heeft gemonitord bij jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 25 naar de psychische gezondheid in 2022. Uit deze monitor blijkt dat de psychosociale problemen bij de Wierdense jongeren zijn toegenomen met nog eens vijf procent na de coronaperiode. Prestatiedruk, opgroeien in armoede en zorgen over maatschappelijke problemen zoals klimaat en de wooncrisis spelen een rol in de verslechtering van het mentaal welbevinden.

Suïcidale gedachten

Ook het psychisch welbevinden van de jongeren in Wierden is verder achteruitgegaan blijkt uit de GGD monitor. Opvallend is dat het percentage bij vrouwen twee keer zo hoog is dan bij mannen.
Zorgwekkend is het aantal suïcidale gedachten: 15 procent van de Wierdense jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar heeft de afgelopen 12 maanden overwogen om een einde te maken aan zijn of haar leven. Op het VMBO is dit bijna twee keer zo hoog dan jongeren op de havo/vwo.

“We gaan de komende jaren investeren in het welbevinden van jongeren.”

Verslechtering

De verslechtering van de psychische gezondheid bij de Wierdense jongeren die uit de GGD monitor naar voren komt is overeenkomstig met het landelijke beeld. Wethouder Hans ter Keurst: “Het rapport toont een zorgwekkende ontwikkeling. We gaan de komende jaren investeren in het welbevinden van jongeren. Denk aan het bekender en zichtbaarder maken van hulpbronnen zoals het jongerenwerk, maatschappelijk werk en de praktijkondersteuners jeugd.”

Positiever beeld

De uitkomsten uit de, door de gemeente Wierden in samenwerking met Jongerenwerk van stichting De Welle, gehouden jongerenenquête geven een positiever beeld. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn afgelopen najaar uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête.
Maar liefst 33 procent gaf gehoor aan de uitnodiging, een uitstekende respons in vergelijking met andere enquêtes.

Goed in het vel

De jongere jeugd is erg positief over het wonen in de gemeente Wierden. Ze voelt zich veilig en ervaren een prettige sfeer op straat zonder incidenten of overlast. Men zit over het algemeen goed in het vel en is blij met de sociale contacten op school, familie, vrienden en bij de sportvereniging.

Stress en drukte

Er zijn ook aandachtspunten die naar voren komen. Jongeren ervaren stress en drukte waardoor er gevoelsmatig weinig vrije tijd is. Dit kan leiden tot eenzaamheid en gevoel van onrust en onzekerheid over de toekomst.
Het is belangrijk dat de gemeente Wierden hier aandacht voor heeft, is het advies. Daarnaast is er onbekendheid met het jongerenwerk van stichting De Welle en leeft de vraag voor meer activiteitenaanbod voor jongeren in de gemeente Wierden. Ook moet er meer bekendheid komen van projecten zoals het Maatjesproject Wierden.

Meer activiteiten

“Duidelijke wensen waaraan we kunnen voldoen”, concludeert wethouder Hans ter Keurst. “In de maatschappelijke agenda hebben we al vastgesteld dat we het preventieve aanbod voor deze doelgroep versterken en meer activiteiten voor jongeren aanbieden. Onze kindergemeenteraad zal hierin een belangrijke rol vervullen.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.