Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Vleermuizen en zwaluwen in Martinustoren: Losser wil algehele ontheffing voor isolatie spouwmuren

Martinustoren Losser
Martinustoren in Losser
Beeld: N. Wesselink

De gemeente Losser wil snellere isolatie van spouwmuren door te zorgen voor alternatieve huisvesting voor vogels en vleermuizen in de gemeente.

Inwoners van de gemeente Losser die hun spouwmuur willen isoleren moeten hiervoor nu nog een ontheffing aanvragen bij de provincie. Omdat er in die muur zwaluwen, vleermuizen of huismussen kunnen zitten. De gemeente Losser werkt aan een oplossing hiervoor.

“We willen onderzoek doen naar populaties die nestelen in de kernen en hen alternatie huisvesting bieden”

Ontheffing faunaonderzoek

Daarvoor moet een Soorten Management Plan opgesteld worden. “We willen onderzoek doen naar populaties die nestelen in de kernen, hen alternatieve huisvesting bieden en er zo voor zorgen dat inwoners en woningcorporatie vrijgesteld worden van het aanvragen van een ontheffing en zonder zorgen de muren kunnen isoleren”, vertelt wethouder Jaimi van Essen. Door die ontheffing van de provincie zijn langlopende en dure objectgerichte flora- en faunaonderzoeken niet meer nodig.

icon_main_info_white_glyph

Soorten Management Plan (SMP)

Een SMP draagt bij aan de uitvoering van de energie-/warmtetransitie van de gebouwde omgeving en waarborgt daarbij de instandhouding van de beschermde gebouw bewonende soorten zoals de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en (gebouw bewonende) vleermuissoorten in de dorpskernen. Met het SMP wordt de Wet natuurbescherming (WnB) nageleefd en kan de biodiversiteit in de gemeente versterkt en worden verbeterd. Tegelijkertijd worden de inwoners verder geholpen met het isoleren van hun huis

Isoleren spouwmuren

De rechter bepaalde een aantal jaren geleden dat men zomaar geen muren mag isoleren, omdat dan dieren die in de muren leven, in gevaar gebracht kunnen worden. “Daardoor kan het verduurzamen van woningen moeilijker worden, en dat willen we niet”, stelt Van Essen.
De gemeente Losser wil niet wachten tot er een regionale oplossing gevonden wordt, maar gaat zelf met het Soorten Management Plan aan de gang. “De gemeente gaat onderzoek doen naar de populaties van de soorten die bedreigd kunnen worden door het isoleren van spouwmuren. Dat zijn onder andere vleermuizen, huismussen en zwaluwen.”

“Zo zorg je dat de natuur in balans blijft en het isoleren van woningen verder kan gaan”

De gemeente neemt daarvoor een onderzoeksbureau in de arm, dat in kaart moet brengen in welke buurten en kernen van de gemeente veel van deze dieren zitten. “De gemeente kan in die buurt dan alternatieven plekken maken waar deze dieren zich kunnen ophouden”, aldus de wethouder. Een mooi voorbeeld vindt hij de Martinustoren in de Vogelbuurt. “Daar zou je bijvoorbeeld kasten op kunnen hangen voor vleermuizen en vogels, zodat ze niet in die spouwmuren gaan zitten. Zo zorg je dat de natuur in balans blijft en het isoleren van woningen verder kan gaan.”

In kaart brengen

Zo’n onderzoek kost geld. “Je kunt zeggen dat elke inwoner dat zelf moet betalen. Maar als gemeente willen we in een keer ons hele grondgebied in kaart brengen hiervoor en maatregelen nemen, zodat inwoners zelf niet meer bij de provincie ontheffing hoeven aan te vragen.”

Voorlopig zijn de inwoners, die hun spouwmuur willen isoleren, zelf nog verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing bij de provincie.

Onderzoek duurt een jaar

Als de gemeenteraad dit voorstel van het college goedkeurt, kan de gemeente hiernaar onderzoek laten doen. Het onderzoek duurt een jaar en kost 260.000 euro.
Losser is inmiddels bezig met het aanvragen van een pré-SMP. Van Essen denkt dat de gemeente de tweede helft van 2024 over een pré-SMP kan beschikken, en dan is de ontheffingsverplichting afgedekt voor inwoners en andere partijen die hun spouwmuren willen isoleren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.