Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Tijdelijke huisvesting voor Galjoen in Wierden, school Notter-Zuna vraagt om renovatie naar voren te halen

School met de bijbel Notter Zuna
Beeld: SMDB Notter Zuna

Schoolbesturen in de gemeente Wierden dienden vijf aanvragen in voor respectievelijk uitbreiding, kostenvergoeding, renovatie en nieuwbouw. Daarvan heeft het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Wierden er vier gehonoreerd.

Het college biedt het programma en overzicht van de onderwijshuisvesting 2024 aan aan de leden van de commissies Grondgebied en Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ondersteuning. De vergadering wordt dinsdagavond 9 januari gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Tijdelijke huisvesting Het Galjoen

Basisschool Het Galjoen verzoekt om uitbreiding met één lokaal. De gemeente heeft voor de gevraagde uitbreiding gekeken naar de groei van het aantal leerlingen aan de hand van een actuele leerlingprognose. Op basis van die leerlingprognose bestaat er geen recht op permanente uitbreiding, wel op tijdelijke huisvesting, constateerde het college. Totale kosten zijn 158.346,55 euro.

Kostenvergoeding Het Laar

Basisschool Het Laar verzoekt om vergoeding van kosten voor de eerste inrichting en onderwijsleerpakket. Het Laar heeft in januari 2022 een aanvraag voor uitbreiding van de eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket ingediend. Dit gaat om een bedrag van totaal 17.639,- euro.

Bijstelling bedrag nieuwbouw Enter

De basisscholen De Talenter en de Wegwijzer verzoeken om gezamenlijke nieuwbouw. De gemeenteraad heeft hier al 6,3 miljoen voor beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit bedrag nog fors moet worden bijgesteld in de toekomst. De aanvraag wordt op het programma onderwijshuisvesting 2024 geplaatst.

Eerdere renovatie in Notter Zuna

Basisschool School met de Bijbel Notter-Zuna verzoekt om renovatie van het schoolgebouw.
De school met de Bijbel Notter-Zuna heeft het binnenklimaat laten meten en de hoogste urgentie (op een lijst van drie urgenties) gekregen. De school heeft subsidie aangevraagd via de Vangnetregeling van de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen van het Ministerie van OCW en gekregen voor verduurzaming ter grootte van 711.000 euro.

De school vraagt of het mogelijk is om renovatie/nieuwbouw naar voren te halen, die nu gepland staat voor 2031. ‘De verduurzaming kan worden gecombineerd met de renovatie. Door de subsidie is er een aanzienlijk financieel voordeel te behalen op de kosten van renovatie dat weer ten gunste kan komen van andere investeringen in het onderwijs in de gemeente’, aldus het college.
De aanvraag wordt op het programma onderwijshuisvesting 2024 geplaatst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar stelt in 2024.

Nieuwbouw Het Laar

De aanvraag van basisschool Het Laar om nieuwbouw of vervangende bouw wordt niet gehonoreerd. In het huisvestingsplan voor het onderwijs staat renovatie voor Het Laar gepland voor 2029. Het college vindt op dit moment geen reden om dit naar voren te halen. In de Nota Meerjarenbeleid 2024-2027 is al wel de voorbereidingskrediet voor 2026 opgenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.