Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente Wierden houdt inloopbijeenkomst over bouw 27 woningen in Zenderink Oost

Zenderink Wierden
Schets planontwikkeling Zenderink
Beeld: Gemeente Wierden

De gemeente Wierden houdt donderdag 11 januari een inloopbijeenkomst over de plannen voor woonwijk Zenderink. Centraal staat de woningbouw in het oostelijk deel van de woonwijk.

De gemeente Wierden werkt al enige tijd aan de planontwikkeling van, de in noordoosten van Wierden gelegen, woonwijk Zenderink. Deze woonwijk ligt in het noordoosten van het dorp Wierden. Hier zijn zo’n 80 woningen gepland, op ruime kavels.

27 woningen

In deelgebied Zenderink Oost zijn 27 woningen gepland. Daarnaast kunnen in het meest zuidelijke puntje van Zenderink nog 2 woningen komen vanuit de eerste fase Zenderink. De gemeente voorziet in Zenderink Oost ook de mogelijkheid voor de bouw van 8 kleinere levensloopbestendige woningen.

Aanpassing bestemmingsplan

Om woningbouw in het oostelijke deel van de woonwijk Zenderink mogelijk te maken is een planologische procedure voor bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Vanaf 27 december wordt hiervoor de bestemmingsplanwijziging van dit deelgebied ter inzage gelegd. Gedurende de ter inzageperiode van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt dan ook ter inzage in het gemeentehuis.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst op donderdag 11 januari 2024 wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis, ingang vijverzijde. Belangstellenden kunnen er van 19.00 tot 21.00 uur terecht. Tijdens de inloopbijeenkomst informeert de gemeente over de laatste stand van zaken en kan men vragen stellen over deze planvormingen en de procedure.

Vervolgplanning

Verwacht wordt dat het nieuwe bestemmingplan medio 2024 vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Hierna kan worden gestart met de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de civiele werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken, zoals grondwerkzaamheden inclusief nuts, riolering en bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen, wadi’s, et cetera.
Naar verwachting nemen deze werkzaamheden een groot deel van 2024 in beslag. Daarna volgt de bouw van de woningen.

Verkoop kavels

Een deel van de kavels wordt door de gemeente Wierden uitgegeven. Op deze kavels kunnen kopers zelf een woning laten ontwerpen en bouwen.
Ook verkopen grondeigenaren hun eigen kavel(s) in- of exclusief een bouwplan. Wanneer de kavels in de verkoop gaan is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting start de verkoop in 2024.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.