Enschede
Politiek
Achtergrond

Beunders doet beklag bij rechter

René Beunders, voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede, heeft officieel beklag gedaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De sociaal voorvechter was in bezwaar gegaan omdat de politie geen nader onderzoek wilde doen naar zijn eerdere aangifte tegen de gemeente Enschede.

René Beunders 3 Ernst Bergboer
René Beunders: "Ik voel me diep gekwetst en in mijn eer aangetast." © Ernst Bergboer

Reden van Beunders’ aangifte tegen de gemeente was een mail van de klachtencommissaris met een waarschuwing die door hem is gelezen als een beschuldiging van fraude. Die aangifte werd geseponeerd en Beunders ging tegen die beslissing in bezwaar. Wij berichtten daarover in een eerder artikel. Nu dat bezwaar is afgewezen, doet hij zijn beklag. Een formele mogelijkheid die het Wetboek van Strafvordering biedt (voor de fijnproevers: op grond van artikel 12 uit die wet).

Mail klachtencommissaris

In de gewraakte mail wijst de klachtencommissaris Beunders er ‘nogmaals’ op dat ‘machtigingen met een vervalste handtekening niet worden geaccepteerd’ door de gemeente. Beunders treedt veelvuldig op als belangenbehartiger van mensen die bij zijn stichting aankloppen om hulp. In die rol is vaak en machtiging nodig. Beunders ontkent ten stelligste ooit handtekeningen onder welke papieren dan ook te hebben vervalst en voelt zich ‘diep gekwetst’ en in zijn ‘eer aangetast’. Hij valt bovendien over het woordje ‘nogmaals’ en het feit dat de mail naar meerdere personen is gestuurd.

icon_main_info_white_glyph

Wetboek van Strafvervolging, artikel 12

Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd.

Ontlastende verklaring

Beunders is van mening dat er grond is voor zijn aangifte jegens smaad en laster en vindt dat hij recht heeft op een eerlijk proces in deze zaak. Bij zijn aangifte van een paar weken geleden heeft hij een handgeschreven verklaring gevoegd van degene wiens handtekening door de gemeente als vals is beoordeeld. In die verklaring stelt de cliënt van Beunders altijd zelf papieren te ondertekenen (de betreffende verklaring is in bezit van de redactie). In zijn beklag stelt Beunders aanvullend dat zijn bezwaar tegen het sepot is afgewezen zonder nadere motivering.

‘Indruk dat er met twee maten wordt gemeten’

De gemeente deed in juni ook aangifte tegen Beunders wegens smaad en laster. Die aangifte is wel verder onderzocht; Beunders werd begin deze maand uitgebreid door de politie verhoord, een verhoor dat hijzelf na afloop ‘correct’ en ‘prettig’ noemde. Dat laat onverlet dat hij in zijn beklag stelt de indruk te hebben dat er met twee maten wordt gemeten.

Raadsvragen over escalatie

Verschillende raadsfracties hebben het college van B&W vragen gesteld over het hoog opgelopen conflict tussen Beunders en de gemeente. Zij willen weten waarom deze zaak zo is geëscaleerd. Met name omdat het hier gaat om een Enschedeër die al jaren pro-deo opkomt voor de belangen van de meest kwetsbaren in de samenleving. Daar komt bij, zo stellen zij, dat Beunders’ soms harde en pijnlijke kritiek op gemeentelijk beleid en uitvoering vaak achteraf terecht is gebleken.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.