Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gratis naar de bieb, pesten 'weggepest' en inclusieve speelplekken; Hengelose raad geeft college huiswerk mee

Pexels stockfoto geld
In zes uur tijd werd de begroting, waarin zo'n 380 miljoen euro wordt verdeeld, door de raad geloodst.
Beeld: Pexels

Een gratis biebabonnement voor iedereen tot 27 jaar, gemeentelijke inzet om pesten op scholen tegen te gaan en een proef met uitdagende speelplekken, ook voor kinderen met een beperking. Daarmee heeft de gemeenteraad woensdagavond ingestemd tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2024-2027.

In zes uur tijd werd de begroting, waarin zo'n 380 miljoen euro wordt verdeeld, door de raad geloodst. Er werden 14 moties en amendementen ingediend, met liefst 9 daarvan ging de raad akkoord. We zetten deze 9 op een rij:

'Cement van de samenleving'

Omdat het 'door de huidige regelgeving steeds moeilijker wordt om als vrijwilligersorganisatie te functioneren' willen CDA, VVD en CU dat Hengelo een zogeheten 'quickscan' gaat uitvoeren bij verenigingen en stichtingen (alles wat geen bedrijf is) om te zien welke regels een goed functioneren in de weg staan. Ron Wesseling (CDA): "Verenigingen worden steeds belangrijker en de vrijwilligers die deze draaiende houden zijn het cement van de samenleving. Juist dat vrijwilligersbestand staat onder druk, mede door de wet- en regelgeving. Dat zorgt dat ze een grote verantwoordelijk dragen."

Gratis boeken lenen tot je 27e

De tweede CDA-motie die het haalde was 'Gratis bibliotheek tot 27 jaar'. In de motie dragen CDA, SP, PvdA, D66 en CU het college op te onderzoeken of een oprekking van het gratis bieblidmaatschap tot 27 jaar haalbaar is. Nu nog betaal je vanaf je 18e voor een lidmaatschap. De indieners vinden dat 'de gemeente Hengelo een maatschappelijk opgave heeft voor een geletterde samenleving'. Ron Wesseling: "Een lidmaatschap is misschien niet de heilige graal is tegen ontlezing, maar het motiveert mensen zeker om terug te komen bij de bieb." De CDA'er verwacht dat de kosten die deze ophoging van de leeftijd met zich meebrengt, worden terugverdiend doordat meer mensen na hun 27e lid blijven.

“We moeten dit breder oppakken. Het valt naar onze mening onder het Integraal Veiligheidsbeleid.”

Pesten aanpakken

Lokaal Hengelo zag haar motie 'Tegengaan pesten op school' aangenomen worden, ondanks de nodige bedenkingen van enkele partijen. Want: is het wel de taak van de gemeente om hier iets tegen te doen? Ligt die taak niet bij de scholen en de ouders? Vandaar dat niet onderwijswethouder Bruggink de beantwoording op zich nam, maar burgemeester Schelberg: "We moeten dit breder oppakken. Niet alleen op scholen en schoolpleinen wordt gepest, ook op straat, in bedrijven. Het valt naar onze mening onder het Integraal Veiligheidsbeleid."

De raad heeft het college door in te stemmen met de motie opgedragen om samen met ketenpartners een actieplan te ontwikkelen om pesten tegen te gaan. Bij behandeling van de zomernota in juli wordt dan bekeken of daar extra geld voor nodig is.

20220215 hengelo afvaldump beatrixstraat IMG 8421
Lees ook
Bovengrondse verpakkingscontainers verdwijnen uit Hengelose wijken

Speelplekken voor iedereen

D66 en PvdA dienden met succes een motie in voor twee nieuwe, eigentijdse speelplekken. Kosten: circa 30.000 euro. D66-raadslid Remko Lulof vindt dat de gemeente moet investeren in gezonde jeugd en daarbij kinderen met een handicap niet moet vergeten. Wethouder Bruggink wil het wel onderzoeken: "We moeten zien of we hier binnen het bestaande budget (175.000 euro per jaar voor vervanging van bestaande speeltoestellen, red.) iets mee kunnen. Als er geld bij moet, komen we hier bij de zomernota op terug."

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen

Een tweede D66-motie haalde het eveneens. Fractievoorzitter Van der Pal wil weten hoeveel kinderen er in Twente niet naar school gaan omdat ze hoogbegaafd zijn. Hij denkt dat er zeker 500 kinderen zijn, die om die reden binnen het huidige onderwijssysteem buiten de boot vallen. Wethouder Bruggink wil het wel aankaarten bij z'n collega's in Twente, als de motie het haalt. En dat gebeurde met grote meerderheid. Hengelo gaat een onderzoeksopzet op papier zetten.

“Als raad moeten we voorkomen dat dit podium zou kunnen verdwijnen door geldgebrek.”

Cultuurpodium Houtmaat

De SP en GroenLinks dienden met succes een motie in die vroeg om extra subsidie van 2.000 euro voor Cultuurpodium Houtmaat. "Hiermee geeft het college invulling aan het in de Kunst- en Cultuurnota 2021 - 2024 genoemde stimuleren van deelname aan culturele activiteiten van de Hengeloërs."

De 2.000 euro komt bovenop de reeds berekende verhoging van 5.000 naar 7.000 euro. Die eerder aangekondigde verhoging is doorgevoerd omdat het Cultuurpodium Houtmaat te kampen heeft met een tekort van 4.000 euro per jaar. Dit wordt veroorzaakt door oplopende vergoedingen voor de optredende gezelschappen: "Als raad moeten we voorkomen dat dit podium zou kunnen verdwijnen door geldgebrek", aldus de SP.

Sneller fietsen

Een door GroenLinks ingediend en door SP en CU ondersteund amendement over het fietsbeleid kon ook op goedkeuring van een meerderheid rekenen. GroenLinks wilde een punt in de begroting ten aanzien van fietssnelweg F35 opgewaardeerd zien worden. Behalve het vernieuwen van twaalf verouderde verkeersregelinstallaties moet volgens het amendement onderzocht worden hoe bijvoorbeeld de kruisingen met de Kettingbrugweg en de Kuipersdijk en de stationsomgeving zo kunnen worden ingericht dat fietsers er snel langs kunnen.

20111109 raad hengelo FRANKLIN
Lees ook
Begroting Hengelo: Starterslening keert terug, clubs krijgen energiesteun, maar gratis schoolontbijt moet wachten

Containers weg

PVV, PvdA, BurgerBelangen, VVD, CDA en ChristenUnie dienden een amendement in voor maatregelen die de kwaliteit van pmd en inzameling van oud papier moet verbeteren. Die zouden dan ingevoerd moeten worden voor 1 september 2024. Wethouder Freriksen liet doorschemeren dat mogelijk dan nog niet alle bovengrondse containers weggehaald kunnen zijn. Volgens haar zou invoering per 1 januari 2025 beter zijn, zodat het dan ook meegenomen kan worden in de beleidsbegroting en belastingverordening van 2025. De motie haalde het.

'Geen visie op afval'

Na gesprekken met onder meer Twente Milieu en Twence kwam de eerder dit jaar ingestelde raadswerkgroep afval tot de conclusie dat het in Hengelo ontbreekt aan een duidelijke visie op afval en hoe de gemeente daarmee wil omgaan. Het zijn vooral ad hoc oplossingen die zijn bedacht, vond de raadswerkgroep.

In een amendement stelden PVV, PvdA, BurgerBelangen, VVD, CDA en ChristenUnie daarom woensdagavond ook voor om voor het einde van het eerste kwartaal van 2024 een omgevingsprogramma afval op te stellen. Hierin moeten thema's als duurzaamheid, circulariteit en openbare ruimte aan de orde komen. Dit voorstel werd met 23 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.