Luister
Kijk
Zoek

Staatsbosbeheer begint met ‘versponzen’ van terreinen

Gravenbos foto 3
In het natuurgebied Gravenbosch ten zuidoosten van het dorp is de natuurbeheerder gestart met het ‘verondiepen’ van sloten.
Beeld: Ron Blom / SBB

Staatsbosbeheer is dinsdag 6 oktober in de omgeving van Saasveld begonnen met werkzaamheden om het landschap beter bestand te maken tegen de droogte. In het natuurgebied Gravenbosch ten zuidoosten van het dorp is de natuurbeheerder gestart met het ‘verondiepen’ van sloten, zodat water in tijden van droogte minder snel wegstroomt. Het Gravenbosch wordt omgetoverd in een gigantische spons.

Overal in de regio wordt de komende tijd gewerkt aan projecten in het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). Eerder dit jaar waren Natuurmonumenten (op de stuwwal bij Oldenzaal) en Landschap Overijssel (verschillende terreinen rond Enschede) al van start gegaan.

“Zeven jaar geleden is in het kader van de Landinrichting Saasveld-Gammelke de Saasvelderbeek verondiept en deels verlegd. Bovendien is in het Gravenbosch een sloot gedempt en hooiland uitgebreid”, vertelt boswachter Ron Blom van de provinciale eenheid Overijssel van SBB.

Gravenbos
Het Gravenbosch. de groene vlek ten zuidoosten van Saasveld, wordt omgetoverd in een gigantische spons.
Beeld: Ron Blom / SBB

“In het kader van ZON wordt de inrichting verder geoptimaliseerd door een watergang op de grens van grasland en bos te verondiepen over een lengte van 150 meter. Ook wordt een watergang die afwatert op de Saasvelderbeek afgesloten. De watergangen worden eerst vrijgemaakt van begroeiing en vervolgens met leemhoudend zand opgevuld en afgewerkt. Het doel van deze maatregel is het langer vasthouden van water in het gebied.”

Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en het Rijk stellen subsidie ter beschikking aan de genoemde beheersorganisaties om de komende jaren 2,7 miljoen euro te investeren in projecten die bijdragen aan de vergroting van de ‘sponswerking’ in natuurgebieden.

Er staan de komende tijd ook projecten van Staatsbosbeheer op het programma in de omgeving van Denekamp en Hertme.

Gravenbos foto 2
Aan het eind van de dag is de sloot nagenoeg gedempt.
Beeld: Ron Blom / SBB
Lees ook
Lees ook
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip de redactie via [email protected] of bel één van onze redacties (zie contactpagina).