Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelo's bedrijf loost 'zeer zorgwekkende stoffen' op Berflobeek, SP wil dat gemeente ingrijpt

231010 prezero GOOGLE
Het afvalverwerkende bedrijf is gevestigd aan de Havenkade en tot 2021 stond het bekend onder de naam Sita.
Beeld: Google

De Hengelose SP-fractie uit haar grote zorgen over de lozingen van het bedrijf PreZero op de Berflobeek. Het bedrijf, tot 2021 bekend onder de naam Sita, was in eerste instantie door de provincie Overijssel, dat geldt als het bevoegd gezag, gevraagd om de lozingen te beperken. De rechter haalde daar echter een streep door, nadat het bedrijf een rechtzaak had aangespannen.

Berflobeek

De afvalverwerker loost zogeheten 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' op de beek, die vanaf het zuidelijk havengebied dwars door de binnenstad stroomt. Raadslid Vincent Mulder zit vol vragen: "De rechter heeft niet alleen een streep gehaald door die uitspraak van de provincie, maar de provincie heeft vervolgens laten weten twee jaar de tijd te willen nemen om de zaak te willen bestuderen. Waarom twee jaar? Al die tijd mag het bedrijf haar afvalstoffen lozen op de Berflobeek, die dwars door Hengelo stroomt."

Mulder wil overigens ook weten waarom het bedrijf loost op de Berflobeek en waar precies? "Het bedrijf bevindt zich tussen het Twentekanaal en de Omloopleiding in. De Berflobeek stroomt juist een stuk oostelijker. Was lozen op het kanaal niet veel logischer geweest? Dan wordt de verontreiniging in elk geval meer verdund."

“Was lozen op het kanaal niet veel logischer geweest? Dan wordt de verontreiniging in elk geval meer verdund.”

'Zeer Zorgwekkende Stoffen'

De rechter oordeelde afgelopen juli dat de omschrijving van de term 'Zeer Zorgwekkende Stoffen', die de provincie hanteert onzorgvuldig en onduidelijk was en geeft het bedrijf daarmee voorlopig vrij baan om met de lozingen door te gaan. Op vragen van de SP Statenfractie kwam het antwoord van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat 'men niet tegen deze uitspraak in beroep wil gaan, maar twee jaar de tijd wil nemen de zaak te bestuderen'.

icon_main_info_white_glyph

Juridische procedure

Het bedrijf, met de volledige naam 'PreZero Havenkade Hengelo', heeft met succes een juridische procedure tegen de provincie Overijssel gevoerd, waardoor het bedrijf niet hoeft te voldoen aan strengere eisen voor het lozen van afvalwater. Vanwege ontoereikendheid van de bestaande voorschriften had de provincie reden om de vergunning te wijzigen: er kwam een nieuwe omgevingsvergunning met een nieuw en geactualiseerd voorschriftenpakket. Het bedrijf heeft de rechter vervolgens gevraagd haar oordeel over deze aanscherping te geven. Met als gevolg dat PreZero voorlopig mag blijven lozen.

'Waaraan worden de bewoners blootgesteld?'

De SP Hengelo roept nu in de vorm van schriftelijke vragen de gemeente Hengelo op om op te treden. "We vinden dat Hengelo niet moet gaan zitten toekijken, maar moet handelen namens inwoners, die mogelijk aan deze stoffen worden blootgesteld. We vinden dat ook de gemeente Hengelo gedupeerde is door deze gang van zaken en haar rechten moet gebruiken om deze blootstelling te stoppen", aldus Mulder.

Ook wil de SP-fractie weten of de bewonersgroep die zich inzet tegen industrieoverlast in Hengelo Zuid hierbij geïnformeerd en betrokken wordt.

Geen commentaar

De gemeente Hengelo heeft dinsdagmorgen aan de SP-fractie laten weten dat de vragen in behandeling genomen zullen worden. De gemeente heeft zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden en doet in de tussentijd geen mededelingen hierover richting de pers.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.